Thuyết minh: Tư tưởng Hổ Chí Minh về các nguyên tắc sinh hoạt Đảng

Chia sẻ: Le Tan Thich | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
79
lượt xem
23
download

Thuyết minh: Tư tưởng Hổ Chí Minh về các nguyên tắc sinh hoạt Đảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích sự tổ chức công tác là: động viên toàn thể nhân dân hăng thi hành chính sách đã định. Mục đích lựa chọn cán bộ là dùng nhân tài cần phải hợp lý, chớ “dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn” và cho họ hiểu rõ mọi mặt các công việc họ phải phụ trách. Mà muốn biết sự động viên ấy và sự thực hành ấy đã đến mức nào, thì phải có kiểm tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh: Tư tưởng Hổ Chí Minh về các nguyên tắc sinh hoạt Đảng

 1. Nội dung thuyết trình: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐẢNG Nhóm 1: 1.Nguyễn Hổ ( Nhóm trưởng ) 6.Lữ Đình Thanh 2.Huỳnh Đức Đại 7.Dương Văn Thịnh 3.Huỳnh Ngọc Vũ 8.Cao Phan Trọng Nghĩa 4.Lê Hữu Tấn 9.Trần Phi Long 5.Võ Huy Hoàng 10.Hồ Thanh Dũng
 2. Sự ra đời của Đảng là một bước ngoặc vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã giành được những thắng lợi hết sức vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược. Không những trong thời chiến mà sự lãnh đạo của Đảng cũng đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, từng bước xây dựng xã hội chủ nghĩa đưa đất nước đi lên giàu mạnh. Đảng đã có những chủ trương, đường lối hết sức kịp thời đúng đắn, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể qua từng giai đoạn của Đất nước ta. Đảng luôn luôn là một tổ chức trong sạch, vững mạnh được sự tin tưởng tuyệt đối của toàn dân tộc. Để làm được như vậy thì công tác xây dựng Đảng luôn luôn được Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu là nhân tố quyết định để có một tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.Vì vậy, Đảng cần phải có sự tổ chức sinh hoạt thường xuyên.Và sự thường xuyên này phải được thực hiện trên 5 nguyên tắc cơ bản sau:
 3.  Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng ch ủ rách n phụt dâ g hân trun án o, c Tập h đạ ể lãn bình th à phê T ập ình v hê b Tự p CÁC ác m inh, tự gi Kỷ luậ t nghiêm NGUYÊN TẮC Đoàn kết thống nhất trong Đảng
 4. I. Tập trung dân chủ. Là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng Cộng Sản thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ. TẬP TRUNG DÂN CHỦ Tập trung Dân chủ  Thống nhất về tư tưởng, tổ chức hành động Đối với mọi vấn  Thiểu số phải đề, mọi người tự phục tùng đa số, do bày tỏ ý kiến cấp dưới phục của mình, góp tùng cấp trên phần tìm ra chân lí  Mọi đảng viên Đó là một quyền phải chấp hành vô lợi mà cũng là một điều kiện nghị nghĩa vụ đối với quyết của Đảng mọi người. Dân chủ và tập trung là hai mặt có mối quan hệ gắn bó và thống nhất với nhau
 5. III. Tự phê bình và phê bình Là một trong những quy luật phát triển của Đảng và là nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Mục đích Giải quyết mâu Yêu cầu thuẫn giữa: Cái tốt >< Nội dung  Có tinh thần cái xấu, tiến bộ >< lạc dũng cảm, trung hậu. Là góp ý giúp đồng thực và cầu tiến. Chỉ ra những ưu, chí, đồng nghiệp và  Có thái độ chân khuyết điểm, vì đâu tự bản thân kiểm thành, cảm thông, mà có khuyết điểm đó, điểm lại xem cái gì chia sẻ đúng nơi, rồi tìm mọi cách sửa làm được và chưa đúng lúc, đúng chữa, để giúp nhau làm được, làm hay việc. cùng tiến bộ từ đó làm hoặc còn thiếu sót,  Phê bình việc cho Đảng tốt lên. sai lầm và từ đó làm chứ không phê phát huy cái tốt… bình người
 6.  Phê bình và tự phê bình phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và phải được tiến hành đồng thời. Nếu chỉ biết phê bình mà không tự phê bình rất dễ dẫn đến tư tưởng chủ quan duy ý chí, dễ mắc phải những sai lầm cá nhân, ngược lại nếu chỉ biết tự phê bình mà không biết phê bình thì sẽ không có tinh thần tập thể, không có ý thức xây dựng tổ chức, rất dễ dẫn đến sự suy tàn của tổ chức…
 7. II. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Vì sao cần phải có Vì sao phải có cá tập thể lãnh đạo ? nhân phụ trách?  Một người dù xuất sắc  Nếu không có cá nhân đến đâu cũng không thể phụ trách thì sẽ sinh ra cái thấy hết mọi mặt của một tệ người này ủy cho người vấn đề kia, người kia ủy cho người  Nhiều người mới có thể nọ, kết quả là không ai thi thấy một cách toàn diện hành. Như thế thì việc gì của vấn đề. cũng không xong. Thực hiện nguyên tắc này trong công tác xây dựng Đ ảng, LƯU Ý phải chú ý khắc phục tệ độc đoán chuyên quyền, đồng thời LƯU Ý phải chống lại cả tình trạng dựa dẫm vào tập thể không dám quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm.
 8. IV. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác  Kỷ luật tnghiêm minh: Chặt tchẽ, ,rõ ràng.  Kỷ luậ nghiêm minh: Chặ chẽ rõ ràng.  Tự giác: Là chỉ ỉnhững gì đượccthựcchiện theo  Tự giác: Là ch những gì đượ thự hiện theo Khái mụccđích định trước. Hình thứcccao ccủatự mụ đích định trước. Hình thứ cao ủa tự niệm giác là biểu hiện ccủassựhiểu biết tvà vvậndụng giác là biểu hiện ủa ự hiểu biế và ận dụng quy luật tphát triển ccủathế giới ikhách quan quy luậ phát triển ủa thế giớ khách quan Mỗi Đảng viên phải Tự giác: Tự làm, tự học, tự nguyện phấn đấu Tự giác: Tự làm, tự học, tự nguyện phấn đấu gương mẫu cho lílítưởng ccộngssảnchủ nghĩa là yêu ccầu cho tưởng ộng ản chủ nghĩa là yêu ầu trong việc tự Nội bắt tbuộccđối ivvớimọi iđảng viên. bắ buộ đố ới mọ đảng viên. giác tuân thủ dung Nghiêm minh: Tổ chức, đảng viên bình đẳng Nghiêm minh: Tổ chức, đảng viên bình đẳng kỷ luật của trướccđiều lệ Đảng, pháp luật tccủaNhà nước, trướ điều lệ Đảng, pháp luậ ủa Nhà nước, Đảng, Nhà quyết tđịnh ccủaĐảng. quyế định ủa Đảng. nước, toàn thể nhân dân. Kết  Tính nghiêm minh, tự giác  Tính nghiêm minh, tự giác g ương g ương luận mẫu trong cuộccssống,công tác ccủaĐảng viên. mẫu trong cuộ ống, công tác ủa Đảng viên.
 9. V. Đoàn kết thống nhất trong Đảng Khái niệm Khái niệm Cơ ssở Cơ ở Ý nghĩa Ý nghĩa Đoàn kếtt phải i dựa trên cơ Xây dựng Đảng càng ngày Đoàn kế phả dựa trên cơ Xây dựng Đảng càng ngày Là ssự thống nhấtt ssềlý luận ccủaĐảng là chủvvững mạnh hhơn và cũng Là ự thống nhấ vở lý luận ủa Đảng là chủ ững mạnh ơn và cũng ở về ttư ttưởng, ttổ chức nghĩa Mác- Lênin;cươngnhờ đó có thể đđẩy lùi đđược ư ưởng, ổ chức nghĩa Mác- Lênin;cươngnhờ đó có thể ẩy lùi ược và và lĩnh, lĩnh, điều lệ của Đảng;các âm mưu phá hoạii gây điều lệ của Đảng;các âm mưu phá hoạ gây hành động hành động đường lối, quan điểm củachia rrẽ nộii bộ Đảng ccủa đường lối, quan điểm củachia ẽ nộ bộ Đảng ủa Đảng; nghịị quyếtt của ttổcácthế llựcthù địch trong và Đảng; ngh quyế của ổcác thế ực thù địch trong và chức Đảng các cấp. chức Đảng các cấp. ngoài nướcc ngoài nướ Việc xây dựng khối đoàn kết trong Đảng làm nòng cốt cho việc xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong dân
 10.  Không chỉ trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập đất nước, mà cho đến ngày nay, khi đất nước đã bước qua muôn vàn khó khăn và đang đứng trước những thách thức mới của nhân loại, năm nguyên tắc trên vẫn giữ nguyên vai trò quan trọng của nó trong quá trình tổ chức và hoạt động của Đảng.
 11. TẬP TRUNG DÂN CHỦ Tập trung Dân chủ  Thống nhất về tư Đói với mọi vấn tưởng, tổ chức đề, mọi người tự hành động do bày tỏ ý kiến  Thiểu số phải của mình, góp phục tùng đa số, phần tìm ra chân lí cấp dưới phục tùng Đó là một quyền cấp trên lợi mà cũng là một  Mọi đảng viên nghĩa vụ đối với phải chấp hành vô mọi người. điều kiện nghị quyết của Đảng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản