intTypePromotion=1

Tích hợp nội dung “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” trong dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở cấp THCS

Chia sẻ: Nguyen Duy Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
27
lượt xem
2
download

Tích hợp nội dung “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” trong dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở cấp THCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu trình bày tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; sự cần thiết tích hợp tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục; những nguyên tắc và yêu cầu của việc tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong học tập và tổ chức các hoạt động để giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh; các dạng kiểu và phương tiện tích hợp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tích hợp nội dung “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” trong dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở cấp THCS

 1.   TÍCH HỢP NỘI DUNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TRONG DẠY  HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CẤP THCS I. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh           Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, một nội dung quan trọng được đặc biệt quan tâm là tư tưởng về đạo đức; bởi vì, đạo  đức là nền tảng của cách mạng: “cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc,  không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh  đạo được nhân dân”.            Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, là truyền thống dân tộc và tinh hoa đạo đức nhân loại, có tác dụng và  ý nghĩa trong ngày mai và mãi mãi sau này. Đảng ta xác định: “Tư tưởng của Người đã và đang soi sáng cho nhân dân ta  giành thắng lợi, trở thành những giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam và lan toả ra thế giới”.  II. Sự cần thiết tích hợp tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục               1. Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, trước những âm mưu, thủ đoạn mới của kẻ thù trong việc thực hiện chiến  lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của kẻ thù về Bác Hồ, Đảng  Cộng sản Việt Nam; phá hoại chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước. Vì vậy, cần chú trọng việc bồi  dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.               2. Xây dựng lòng tin của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa trước những biến  động của tình hình thế giới và những mặt trái của cơ chế thị trường tác động vào đời sống kinh tế nước ta.               3. Trong thời gian qua, khi giảng dạy và tổ chức các hoạt độngngiáo dục  ở nhà trường phổ thông, các thầy cô giáo  đã có sự liên hệ từng sự kiện, hiện tượng, biến cố lịch sử gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp học sinh  hiểu rõ hơn, thì bây giờ trên cơ sở sự liên hệ đó chúng ta khắc sâu cho học sinh.              Trong thời gian qua, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc  thi viết về Bác, hát về Bác, kể chuyện về Bác được sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Nhưng nay, Đảng  xác định cần đưa tư tưởng đó vào thực tế trong cuộc sống để giáo dục thế hệ trẻ. Vì vậy, nhiệm vụ này được đặt lên vai 
 2. ngành giáo dục, đặc biệt là một số môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật.   Từ năm học 2010 – 2011 trở đi, tích hợp nội dung “học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” trong dạy  học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường phổ thông là bắt buộc. III. Những nguyên tắc và yêu cầu của việc tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong học tập và tổ chức các hoạt động  để giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh              1. Xác định rõ, đây là dạy học  bộ môn chứ không phải dạy về tiểu sử  Hồ Chí Minh cũng như không dạy môn tư  tưởng Hồ Chí Minh.               2. Việc giáo dục tư tưởng nói chung, giáo dục tư tưởng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng phải dựa  trên cơ sở sự kiện lịch sử cơ bản, chính xác, điển hình. Phải dựa theo “chuẩn kiến thức, kĩ năng do Bộ Giáo dục – Đào tạo  ban hành.              3. Phải biết trình bày, khai thác nội dung sự kiện; nêu kết luận khái quát sự kiện; vận dụng sự kiện đó để tiếp  nhận kiến thức mới.              4. Bồi dưỡng kĩ năng và phát huy tính tích cực của học sinh khi học tập tìm hiểu về Người.              5. Đảm bảo nguyên tắc “Học đi đôi với hành”, ‘nói và làm”, “nêu gương” phải cụ thể.             6. Chuẩn bị đầy đủ về thiết bị, đổi mới phương pháp giảng dạy…để nâng cao hiệu quả giáo dục. IV. Các dạng kiểu và phương tiện tích hợp 1. Sử dụng khi vào bài mới 2. Trong từng đơn vị kiến thức trong từng bài học  3. Dùng tư liệu chữ viết 4. Tư liệu hình ảnh (kênh hình) 5. Tư liệu âm thanh, video clip 6. Âm nhạc 8. Kiểm tra, đánh giá: miệng, 15 phút, 1 tiết 9. Ngoại khoá 7. Thơ văn
 3. HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH MÔN LỊCH SỬ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Ghi chú 1 8 Bài 30: Giáo   dục   lòng   yêu    Từng  Hoạt   động   của   Nguyễn   Tất  Hồ  Chí Minh về  giáo  Phong   trào   yêu   nước,quyết   tâm   đi  phần:  Thành sau khi ra đi tìm đường  dục,   NXB   Từ   điển  nước chống pháp   tìm   đường     cứu  Những  cứu nước. Bách   khoa,   2007.  từ đầu thế kỷ XX   nước   giải   phóng  hoạt   động  Đảng cộng sản Việt  đến năm 1918 dân   tộc   Việt   Nam  của  Nam   với   sự   nghiệp  của   Nguyễn   Tất  Nguyễn  giáo dục Thành­Hồ   Chí  Tất   Thành  và đào tạo, NXB Đại  Minh từ   1911  học sư phạm, 2007. đến 1917 2 9 Bài 15: Tinh   thần   đấu  Liên hệ ­  Ảnh hưởng của cách mạng  Phong   trào   cách  tranh,   ý   thức   trách  tháng   Mười   Nga   và   phong  mạng   Việt   Nam   nhiệm  đối  với  đất  trào cách mạng thế  giới đến  sau   Chiến   tranh   nước cách mạng Việt Nam. thế giới thứ nhất ­   Phong   trào   yêu   nước   và  (1919­1925) phong   trào   công   nhân   (1919­ 1925).
 4. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Ghi chú 3 9 Bài 16: Giáo dục tinh thần  Liên hệ Những   hoạt   động   của  Hồ  Chí Minh về  giáo  Hoạt   động   của   vượt   qua   mọi   khó  Nguyễn   Ái   Quốc   tìm   thấy  dục,   NXB   Từ   điển  Nguyễn  Ái Quốc   khăn   gian   khổ  đường   cứu nước giải phóng  Bách   khoa,   2007.  ở   nước   ngoài   quyết   tâm   tìm  dân tộc. Đảng cộng sản Việt  trong những năm   đường cứu nước Nam   với   sự   nghiệp  1919­1925 GD&ĐT,   NXB   Đại  học sư phạm, 2007. 4 9 Bài 17: Ý thức trách nhiệm  Từng  ­Vai trò, công lao của Nguyễn  Hồ  Chí Minh về  giáo  Cách   mạng   Việt   đối với đất nước phần,mục  Ái Quốc  đối với việc thống  dục,   NXB   Từ   điển  Nam   trước   khi   Đảng  nhất   ba   tổ   chức   cộng   sản  Bách   khoa,   2007.  Đảng   Cộng   sản   Cộng   sản  thành   đảng   Cộng   sản   Việt  Đảng Cộng sản Việt  ra đời Việt   Nam  Nam. Nam   với   sự   nghiệp  ra đời ­Nguyễn Ái Quốc soạn thảo  giáo dục bản   Chính   cương   vắn   tắt,  Và đào tạo, NXB Đại  Sách   lược   vắn   tắt   đề   ra  học sư phạm, 2007. đường   lối   cơ   bản   của   cách  mạng Việt Nam. 5 9 Bài 19: Giáo dục tinh thần  Liên hệ Trong những năm 1930­1931,  Hồ  Chí Minh về  giáo  Phong   trào   cách  đấu   tranh   của   giai  ở   Việt   Nam   diễn   ra   một  dục,   NXB   Từ   điển  mạng   Việt   Nam   cấp   công   nhân   và  phong trào đấu tranh của giai  Bách   khoa,   2007.  trong những năm nông dân chống đế  cấp công­ nông dưới sự  lãnh  Đảng cộng sản Việt  quốc,   phong   kiến  đạo của Đảng. Nam   với   sự   nghiệp  1930­1935 giành   độc   lập   dân  GD&ĐT,   NXB   Đại  tộc học sư phạm, 2007.
 5. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Ghi chú 6 9 Bài 21:  Liên hệ  thấy được  Liên hệ CT thế  giới thứ  hai bùng nổ,  Việt   Nam   trong   tinh   thần   và   quyết  quân   phiệt   Nhật   vào   Đông  những năm tâm   đấu   tranh   của  Dương,   hàng   loạt   các   cuộc  Hồ chí Minh. khởi   nghĩa   vũ   trang   nổ     ra:  1939­1945 khởi   nghĩa   Bắc   Sơn,   khởi  nghĩa   Nam   Kỳ   và   binh   biến  Đô Lương, báo hiệu một thời  kỳ đấu tranh mới của dân tộc. 7 9 Bài 22:  Ý thức trách nhiệm  Liên hệ Ngày   28/1/1941,   Nguyễn   Ái  Cao   trào   cách  đối với đất nước Quốc về  nước trực tiếp lãnh  mạng   tiến   tới   đạo   cách   mạng   Việt   Nam,  Tổng   khởi   nghĩa   triệu tập và chủ  trì Hội nghị  tháng   Tám   năm  Ban   chấp   hành   Trung   ương  1945 lần   thứ   8   tại   Pác   Bó   (Cao  Bằng)   từ   ngày   10   đến   ngày  19/5/1941. ­Chủ trương mới của Đảng: +   Đặt   nhiệm   vụ   giải   phóng  dân tộc lên hàng đầu. + Tạm gác khẩu hiệu “Đánh  đổ   địa   chủ,   chia   ruộng   đất  cho dân cày”. +   Thành   lập   Mặt   trận   Việt 
 6. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Ghi chú Minh. ­ Sự phát triển lực lượng: Lực lượng chính trị: Mặt trận  Việt   Minh   được   thành   lập  19/5/1941, bao gồm các đoàn  thể   cứu   quốc   ở   khắp   cả  nước. ­ Vai trò của Hồ Chí Minh đối  với   sự   ra   đời   của   Mặt   trận  Việt Minh. 8 9 Bài 22:  Nhận   biết   được  Liên hệ ­ Trước thời cơ cách mạng đã  Tổng   khởi   nghĩa   công lao to lớn của  chín   muồi,   Hồ   Chí   Minh   đã  tháng   Tám   năm  Hồ   Chí   Minh   đối  chủ   trì   Hội   nghị   toàn   quốc  1945 và sự  thành   với   thắng   lợi   của  của Đảng  lập   nước   Việt   Cách   mạng   tháng  (14­15/8/1945)   thông   qua   kế  Nam   Dân   chủ   Tám 1945 hoạch   lãnh   đạo   Tổng   khởi  Cộng hòa nghĩa trong cả    nước. ­ Đại hội quốc dân Tân Trào  họp (16­17/8) tiêu biểu cho ý  chí và nguyện vọng của toàn  dân,nhất   trí   tán   thành   quyết  định   khởi   nghĩa   của   Đảng  ,thông qua 10 chính sách của 
 7. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Ghi chú Việt Minh,lập ủy ban dân tộc  giải phóng Việt Nam do Hồ  Chí Minh làm Chủ tịch, quyết  định quốc kỳ, quốc ca. ­   Khi   cách   mạng   thắng   lợi,  Hồ   Chí   Minh   đã   đọc   Tuyên  ngôn   Độc   lập   khai   sinh   ra  nước   Việt   Nam   Dân   chủ  Cộng   hòa   tại   quãng   trường  Ba Đình (2/9/1945). 9 9 Bài 24:  Giáo dục tinh thần  Liên hệ Dưới sự  lãnh đạo của Đảng  Hồ  Chí Minh về  giáo  Cuộc   đấu   tranh   yêu   nước,  đứng   đầu   là   Hồ   Chí   Minh,  dục,   NXB   Từ   điển  bảo   vệ   và   xây   những   sách   lược  nhân dân ta đã tiến hành đấu  Bách   khoa,   2007.  dựng   chính   khôn   khéo   mềm  tranh   chống   giặc   đói,   giặc  Đảng cộng sản Việt  quyền   dân   chủ   dẻo   của   Hồ   Chí  dốt, khó khăn về  tài chính và  Nam   với   sự   nghiệp  nhân   dân   (1945­ Minh   trong   việc  giặc ngoại xâm. GD&ĐT,   NXB   Đại  1946) đối   phó   với   thù  học sư phạm, 2007. trong giặc ngoài, ký  Hiệp   định   Sơ   bộ  (6/3/1946),   Tạm  ước   (14/9/1946)  hòa   hoãn   với   Pháp  nhưng   vẫn   giữ  vững được độc lập
 8. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Ghi chú 10 9 Bài   25:   Những   Giáo dục tinh thần  Liên hệ Khi Pháp quyết tâm xâm lược  năm   đầu     của   yêu   nước   quyết  nước ta một lần nữa, Hồ  Chí  cuộc   kháng   tâm   chống   Pháp  Minh   đã   ra   lời   kêu   gọi   toàn  chiến   toàn   quốc   của Người quốc   kháng   chiến,   thể   hiện  chống   thực   dân   quyết tâm và đường lối kháng  Pháp   (1946­ chiến   chống   Pháp   của   nhân  1950) dân ta. 11 9 Bài   26:   Bước   Giáo dục tinh thần  Liên hệ Dưới sự  lãnh đạo của Đảng,  phát   triển   mới   yêu   nước   quyết  Chính   phủ   đứng   đầu   là   Hồ  của   cuộc   kháng   tâm   chống   Pháp  Chí Minh, đã đưa cuộc kháng  chiến   toàn   quốc   của Người chiến chống Pháp phát triển.  chống   thực   dân   Với các sự kiện Hồ Chí Minh  Pháp   (1950­ trực tiếp ra trận trong chiến  1953) dịch Biên giới thu­đông 1950,  Bác tham gia chủ  trì Đại hội  toàn   quốc   lần   thứ   II   của  Đảng   (2­1951)…,giáo   dục  tinh   thần   không   sợ   hi   sinh  gian   khổ   trực   tiếp   tham   gia  chiến   dịch,   xây   dựng   đường  lối cho cách mạng Việt Nam  trong Đại hội lần thứ II. 12 9 Bài 27:  Giáo   dục   tấm  Liên hệ Cuộc   kháng   chiến   chống  Hồ  Chí Minh về  giáo  Cuộc   kháng   gương tận tụy với  Pháp   của   nhân   dân   ta   ngày  dục,   NXB   Từ   điển 
 9. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Ghi chú chiến chống thực   cách   mạng   của  càng   phát triển, quân và dân  Bách   khoa,   2007.  dân   Pháp   xâm  Người ta đã mở cuộc tiến công chiến  Đảng cộng sản Việt  lược   kết   thúc   lược  Đông –Xuân 1953­1954  Nam   với   sự   nghiệp  (1953­1954) đỉnh   cao   là   chiến   dịch   Điện  giáo dục Biên Phủ  góp phần kết thúc  và đào tạo, NXB Đại  cuộc   kháng   chiến   chống  học sư phạm, 2007. Pháp. Hình  ảnh Hồ  Chí Minh  cùng   Bộ   Chính   trị   bàn   kế  hoạch đánh Điện Biên Phủ. 13 9 Bài 28: Xây dựng   Liên   hệ   với   tấm  Liên hệ Trong những năm 1954­1965,  Hồ  Chí Minh về  giáo  CNXH   ở   miền   gương   Bác   Hồ,  nhân dân hai miền thực hiện  dục,   NXB   Từ   điển  Bắc,   đấu   tranh   giáo   dục   tinh   thần  hai nhiêm vụ chiến lược khác  Bách   khoa,   2007.  chống   đế   quốc   lao   động,   chiến  nhau:   miền   Bắc   tiến   hành  Đảng cộng sản Việt  Mỹ   và   chính   đấu cho học sinh công   cuộc   xây   dựng   chủ  Nam   với   sự   nghiệp  quyền Sài Gòn  ở  nghĩa xã hội đạt nhiều thành  giáo dục miền Nam (1954­ tựu   ;   miền   Nam   đấu   tranh  và đào tạo, NXB Đại  1965) chống   Mỹ   và   tay   sai   giành  học sư phạm, 2007. nhiều thắng lợi. 14 9 Bài 29:  Liên   hệ   với   tấm  Liên hệ Trong những năm 1965­1973,  Cả   nước   trực   gương   Bác   Hồ,  nhân   dân   ta     vừa   trực   tiếp  tiếp   chiến   đấu   giáo   dục   tinh   thần  chống Mỹ   ở  miền Nam đánh  chống   Mỹ,   cứu   lao   động,   chiến  bại   các   chiến   lược   “Chiến  nước   (1965­ đấu cho học sinh tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa  1973) chiến   tranh”;   miền   Bắc   vừa 
 10. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Ghi chú sản xuất, vừa chiến đấu.  15 9 Bài 30:  Liên   hệ   với   tấm  Liên hệ Cả  nước tập trung cho cuộc  Hồ  Chí Minh về  giáo  Hoàn   thành   giải   gương   Bác   Hồ,  Tổng   tiến   công   và   nổi   dậy  dục,   NXB   Từ   điển  phóng   miền   giáo   dục   chiến  xuân   1975   giải   phóng   hoàn  Bách   khoa,   2007.  Nam,thống   nhất   đấu,    thực   hiện   di  toàn   miền   Nam,   thống   nhất  Đảng cộng sản Việt  đất   nước   (1973­ chúc   thiêng   liêng  đất nước. Nam   với   sự   nghiệp  1975) của Người giáo dục và đào tạo, NXB Đại  học sư phạm, 2007. 16 9 Bài 31:  Giáo dục tinh thần  Liên hệ Thông qua sự kiện thống nhất  Việt   Nam   trong   đoàn   kết   của   hồ  đất nước về mặt nhà nước năm đầu sau đại   Chí Minh thắng Xuân 1975 17 9 Bài 32:  Giáo dục tinh thần  Liên hệ Những   thành   tựu   trong   công  Đảng Cộng sản Việt  Xây   dựng   đất   lao động và bảo vệ  cuộc xây dựng đất nước, đấu  Nam   với   sự   nghiệp  nước,   đấu   tranh   nền độc lập thiêng  tranh bảo vệ Tổ quốc. giáo dục bảo  vệ   Tổ   quốc   liêng của Tổ quốc và đào tạo, NXB Đại  (1976­1985) học sư phạm, 2007. 18 9 Bài 33:  Giáo dục tinh thần  Liên hệ Tiến hành công cuộc đổi mới  Hồ  Chí Minh về  giáo  VN   trên   con   lao động sang tạo của Đảng và nhân dân ta. dục,   NXB   Từ   điển  đường   đổi   mới   Bách   khoa,   2007.  Đảng cộng sản Việt 
 11. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Ghi chú đi   lên   chủ   nghĩa   Nam   với   sự   nghiệp  xã   hội   (từ   năm   giáo dục 1986   đến   năm   và đào tạo, NXB Đại  2000) học sư phạm, 2007. HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH MÔN HĐNGLL CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
 12. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức  Nội dung tích hợp Ghi chú độ 1 6 HĐ   1,   tháng   Gương   sáng   học  Liên hệ ­   Tinh   thần   yêu   nước,   ý   thức  ­   Tài   liệu   tham   khảo  10  ­   "Nghe   tập   và   rèn   luyện  học tập, rèn luyện để  trở  thành  (TLTK): Thư  Bác gửi các  giới thiệu thư  của Bác người công dân tốt. HS, 9/1945, Hồ  Chí Minh  Bác Hồ" toàn tập T4, Tr53. Thư Bác  gửi các thày cô giáo ngành  giáo   dục,   16/10/1968,  HCM TT ­ T12, Tr 403.  2 6 HĐ 1, tháng 4  Gương   sáng   về  Bộ    Tình   cảm   của   Bác   với   thiếu  ­   "Thiếu   nhi   tình đoàn kết giữa  phận nhi   quốc   tế   và   thiếu   nhi   Việt  các   nước   là   các   dân   tộc,   tinh  Nam. bạn   của   thần   quốc   tế   của         TKTK: Những lời dạy của  chúng ta" Bác Hồ  Chủ  tịch, NXB Thanh niên  1/2008, Tr 92 nói về  tình đoàn  kết quốc tế. 3 6 HĐ 1, tháng 5  Những   lời   dạy  Toàn bộ ­ Học tập, rèn luyện theo tấm           TLTK: Thư  gửi thiếu   ­ " 5 điều Bác   của  Bác với thiếu  gương đạo đức của Bác. niên   nhi   đồng   toàn   quốc  Hồ   dạy   thiếu   niên   nhi   đồng   về  ­   Thực   hiện   lời   dạy   của   Bác  nhân   dịp   kỉ   niệm   20   năm  niên   nhi  học tập, rèn luyện  với thiếu niên, nhi đồng. ngày thành lập Đội TNTP,  đồng"  đạo đức 14­5­1961, HCM TT ­ T10,  Tr 356. 4 6 HĐ 2, tháng 5  Hết lòng vì nước,  Toàn bộ ­   Sự   hi   sinh   cả   cuộc   đời   cho  TLTK:   Bác   luôn   gần   gũi  ­   "Chúng   em  vì dân; những đức  độc lập thống nhất của dân tộc,  với nhân dân. Học tập tấm 
 13. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức  Nội dung tích hợp Ghi chú độ kể   chuyện   tính   quý   báu   của  cho ấm no, hạnh phúc của nhân  gương   đạo   đức   Bác   Hồ,  Bác Hồ" Bác dân. NXB   Thanh   niên   3/2007,  ­ Đức tính giản dị, trong sáng,  Tr 80. yêu nước, thương dân, hết lòng  vì thanh thiếu niên nhi đồng của  Bác. 5 6 HĐ 3, tháng 5  Bác   Hồ   là   tấm  Toàn bộ ­ Những bài hát, bài thơ, chuyện  ­   "Văn   nghệ  gương cao cả suốt  kể ca ngợi cuộc đời và công lao  mừng   sinh   đời   vì   tự   do,   độc  to lớn của Bác đối với dân tộc  nhật Bác" lập của dân tộc, vì  nói   chung,   với   thiếu   niên,   nhi  hạnh   phúc   của  đồng nói riêng. nhân dân ­   Đạo  đức   trong   sáng,   giản  dị  của Bác. 6 7 HĐ   1,   tháng   Tấm   gương   cần  Liên hệ Bác Hồ  là tấm gương của tinh  TLTK: Một ngày làm việc  10    ­   "Vâng   cù,   chịu   khó,   ham  thần hiếu học và nghị  lực kiên  của   Bác.   Học   tập   tấm  lời   Bác   Hồ  học hỏi của Bác. cường vượt qua mọi khó khăn,  gương   đạo   đức   Bác   Hồ,  dạy, em  gắng   thử thách để vươn lên. NXB   Thanh   niên   3/2007,  học chăm" Tr 142. 7 7 HĐ   3,   tháng   Bác là tấm gương  Liên hệ ­   Liên   hệ   kể   chuyện   Bác   Hồ  12    ­   "Thi   kể  trọn đời phấn đấu  hoạt   động   cách   mạng,   tìm  chuyện   lịch   hi   sinh   vì   sự  đường cứu nước.
 14. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức  Nội dung tích hợp Ghi chú độ sử" nghiệp giải phóng  ­ Đời riêng trong sáng, nếp sống  dân tộc giản dị, khiêm tốn của Bác. 8 7 HĐ 3, tháng 3  Bác là tấm gương  Liên hệ Các gương sáng đoàn viên học  TLTK: Bài nói chuyên tại  ­   "Gương   sáng   về   ý   chí   và  tập, rèn luyện đạo đức theo lời  Đại   hội   đại   biểu   toàn  sáng   đoàn  nghị  lực vươn lên  dạy của Bác. quốc   Đoàn   TNLĐVN,   2­ viên" để  đạt được mục  11­1956, T8, Tr 263 đích. 9 7 HĐ 2, tháng 4  Nhân   ái,   khoan  Bộ  Bác Hồ  là tấm gương của tình  TLTK: Đoàn kết toàn dân  ­   "Tình   đoàn  dung, đoàn kết,tôn  phận đoàn kết sắt son, tình hữu nghị  phụng   sự   tổ   quốc.   Học  kết hữu nghị" trọng   sự   bình  giữa các dân tộc. tập   tấm   gương   đạo   đức  đẳng   và   quyền        Bác Hồ, NXB Thanh niên  con người 3/2007, Tr 136. 10 7 HĐ 2, tháng 5  Tình   thương   yêu  Toàn bộ ­ Sự  quan tâm của Bác đối với  TLTK: Thư  gửi thiếu niên  ­ "Bác Hồ  với   bao la của Bác đối  thiếu  niên, nhi đồng. nhi   đồng   toàn   quốc   nhân  thiếu   nhi,   với thiếu niên, nhi  ­   Giản   dị   trong   cách   ăn   mặc,  dịp   kỉ   niệm   20   năm   ngày  thiếu   nhi   với   đồng. trong   giao   tiếp,   trong   quan   hệ  thành lập Đội TNTP, 14­5­ Bác Hồ" với mọi người. 1961,   HCM   TT   ­   T10,   Tr  356. ­ Thiếu niên, nhi đồng yêu kính  Bác Hồ, học tập, rèn luyện tốt  theo lời dạy của Bác.  11 8 HĐ   1,   tháng   Ý thức tổ  chức, kỉ  Liên hệ Phong cách làm việc và ý chí tự  TLTK: Khó khăn phải tìm 
 15. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức  Nội dung tích hợp Ghi chú độ 10  ­     "   Làm  luật,   ý   thức   trách  học, tinh thần rèn luyện không  cách   khắc   phục.   Học   tập  thế   nào   để   nhiệm   cao,   khiêm  biết mệt mỏi của Bác. tấm   gương   đạo   đức   Bác  học   tốt   theo   tốn, học hỏi.      Hồ,   NXB   Thanh   niên  lời   Bác   Hồ  3/2007, Tr 144. dạy" 12 8 HĐ   3,   tháng   Bác   Hồ   là   gương  Liên hệ Những gương sáng học sinh noi  TLTK: Khó khăn phải tìm  10    ­   "Những   sáng   về   ý   chí   và  theo lời dạy của Bác để  vươn  cách   khắc   phục.   Học   tập  tấm   gương   nghị lực, vượt qua  lên học tập tốt. tấm   gương   đạo   đức   Bác  học tập tốt" mọi   khó   khăn   để     Hồ,   NXB   Thanh   niên  đạt mục đích. 3/2007, Tr 144. 13 8 HĐ   2,   tháng    Bác là tấm gương  Liên hệ Công ơn của Đảng, của Bác với  TLTK:   Cách   mạng   là   sự  1­2   "Thi viết,   tuyệt   đối   tin  quê hương đất nước.  nghiệp   của   quần   chúng.  vẽ   ca   ngợi   tưởng   vào   sức        Học   tập   tấm   gương   đạo  công   ơn   của   mạnh   của   nhân  đức   Bác   Hồ,   NXB   Thanh  Đảng   và   vẻ   dân, hết lòng phục  niên 3/2007, Tr 77. đẹp   của   quê   vụ nhân dân. hương em" 14 8 HĐ 1, tháng 5   Tấm   gương   nhân  Toàn bộ Tình   cảm   của   Bác   với   thiếu  TLTK:   Thư   Bác   Hồ   gửi  ­     "   Bác   Hồ   ái,   khoan   dung,  nhi, Bác luôn chăm lo đến hạnh  các   cháu   thiếu   nhi   Việt  với thiếu nhi" nhân hậu hết mực  phúc, tương lai của các cháu. Nam   nhân   dịp   Tết   trung  vì con người.      thu, 15­9­1945
 16. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức  Nội dung tích hợp Ghi chú độ 15 8 HĐ 2, tháng 5  Bác là gương sáng  Toàn bộ ­ Tình yêu bao la và sự quan tâm  TLTK: Thư  gửi thiếu niên  ­   "Thực   hiện   về   yêu   tổ   quốc,  chăm sóc đối với thế hệ trẻ. nhi   đồng   toàn   quốc   nhân  5   điều   Bác   yêu đồng bào, học  ­   Những   lời   dạy   của   Bác   đối  dịp   kỉ   niệm   20   năm   ngày  Hồ dạy" tập,   lao   động,  với   thiếu   niên,   nhi   đồng   luôn  thành lập Đội TNTP, 14­5­ khiêm   tốn,   trung  thể  hiện sự  quan tâm của Bác  1961,   HCM   TT   ­   T10,   Tr  thực,   ...   cần,  đồi   với   mầm   non   –   tương   lai  356. kiệm,   liêm   chính,  của đất nước. chí công, vô tư.      16 9 HĐ   2,   tháng   Tôn   trọng   quyền  Bộ  Những   lời   dạy   của   Bác,   tình  TLTK:   Thư   Bác   gửi   các  10  ­    “Thi tìm  con   người   nói  phận cảm của Bác với học sinh. HS, 9/1945, HCM TT ­ T4,  hiểu   thư   Bác   chung,   quyền   trẻ       Tr53. Thư Bác gửi các thày  Hồ” em   và   quyền   học  cô   giáo   ngành   giáo   dục,  tập của trẻ em nói  16/10/1968,   HCM   TT   ­  riêng T12, Tr 403. 17 9 HĐ   1,   tháng   Tinh   thần   tiến  Liên hệ Bác Hồ trọn đời hy sinh cho sự  TLTK:   Nói   chuyện   với  12  ­    “Thảo   công cách mạng, ý  nghiệp cách mạng của dân tộc,  nam   nữ   thanh   niên   học  luận   chủ   đề   chí   vươn   lên  làm   rạng   danh   truyền   thống  sinh các trường trung học  “Thanh   niên   không ngừng. cách mạng của dân tộc. Nguyễn Trãi, Chu Văn An  phát   huy         và Trưng Vương, Hà Nội,  truyền   thống   18­12­1954, HCM TT ­ T7,  cách   mạng   Tr 398. của dân tộc”
 17. TT Lớp Tên bài Chủ đề Mức  Nội dung tích hợp Ghi chú độ 18 9 HĐ   3,   tháng   Tấm   gương   trọn  Liên hệ Lối sống cần kiệm, liêm chính,        TLTK: Cuộc sống giản  1,2  ­  “  Giao   đời   phấn   đấu,   hy  chí công, vô tư, đời riêng giản  dị của Bác ở Phủ Chủ tịch.  lưu   với   đảng   sinh   vì   tương   lai  dị   trong   sáng   của   Bác   mà   các  Học   tập   tấm   gương   đạo  viên   tiêu   biểu   của   đất   nước,   vì  đảng viên học tập và phát huy. đức   Bác   Hồ,   NXB   Thanh  ở   địa   hạnh   phúc   của  niên 3/2007, Tr 207. phương” nhân dân 19 9 HĐ 1, tháng 3  Lí tưởng sống của  Liên hệ Thanh niên làm việc, học tập và  TLTK: Bài nói chuyện tại  “Toạ   đàm   về   Bác là độc lập tự  rèn   luyện,   không   ngừng   phấn  buổi   lễ   khai   mạc   trường  vai   trò   của   do   cho   đất   nước,  đấu   cho   lí   tưởng   “Dân   giàu,  Đại   học   nhân   dân   Việt  Đoàn   và   lí  là   hạnh   phúc   của  nước mạnh, xã hội công bằng,  Nam. 21­1­1955, HCM TT  tưởng của TN   nhân dân. dân chủ, văn minh”. ­ T7, T455. hiện nay”      20 9 HĐ 1, tháng 5   Chăm   lo   bồi  Toàn bộ Những lời dạy của Bác đối với  TLTK:   Bài   nói   tại   Hội  ­   Thảo   luận   dưỡng thế  hệ  trẻ  thanh   niên   luôn   thể   hiện   sự  nghị   cán   bộ   Đoàn  chủ   đề   “Bác   cho   sự   nghiệp  chăm lo bồi dưỡng thế  hệ  trẻ  TNLĐVN,   19­1­1959,  Hồ   với   thanh   cách   mạng   xây  cho đất nước. HCM TT ­ T9, Tr 310. niên” dựng   và   bảo   vệ        Tổ quốc. 
 18. HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH MÔN MĨ THUẬT CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Tài liệu TT Lớp Tên bài Gợi ý nội dung lồng ghép tham khảo
 19. 1 6 Bài 9: Vẽ tranh đề tài học tập Giáo dục học sinh thực hiện 5  điều Bác Hồ  dạy  5 điều Bác Hồ  thiếu niên nhi đồng trong đó có Học tập tốt. HS vẽ  dạy  thiếu niên  tranh thể  hiện nội dung Học tập tốt (theo lời dạy   nhi đồng của Bác ). 2 6 Bài 13 Phân tích để học sinh hiểu được ý nghĩa của tên  Giáo viên tự sưu  Vẽ tranh đề tài bộ đội gọi “Bộ đội cụ Hồ“ tầm tài liệu 3 6 Bài 22: Vẽ tranh đề tài ngày tết  Phân tích để  học sinh tưởng nhớ  công  ơn Bác Hồ  Giáo viên tự sưu  và mùa xuân thể hiện trong tranh vẽ ngày tết và mùa xuân tầm tài liệu 4 7 Bài 14: Mĩ thuật Việt Nam từ  Phân tích tác phẩm Chân dung Bác Hồ; Bác Hồ   ở  Giáo viên tự sưu  cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 Bắc bộ phủ của các học sĩ Việt Nam tầm tài liệu 5 7 Bài 21: Một số tác giả tác phẩm  Phân tích tác phẩm Bác Hồ  với thiếu nhi, tranh vẽ  Giáo viên tự sưu  tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam  bằng máu của hoạ sĩ Diệp Minh Châu tầm tài liệu từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 6 7 Bài 33 ­ 34 Gợi ý cho học sinh lựa chọn đề tài có thể vẽ về lễ  Giáo viên tự sưu  Vẽ tranh đề tài tự do hội,   về   cảnh   đẹp   quê   hương,   về   Bác   Hồ   (Chân  tầm tài liệu dung Bác, Bác Hồ  với thiếu nhi, biết  ơn Bác Hồ,  bộ đội ). 7 7 Bài 10: Vẽ tranh đề tài cuộc sống   Phân tích sự  phát triển của đất nước hôm nay là  Giáo viên tự sưu  quanh em nhờ có công lao to lớn của Bác Hồ thể hiện qua sự  tầm tài liệu hy sinh của Bác cho đất nước (Giáo dục lòng kính  yêu,biết ơn Bác Hồ) 8 8 Bài 10: Sơ lược về mĩ thuật Việt    Phân tích công lao, vai trò của Bác Hồ  trong hai  Giáo viên tự sưu  Nam giai đoạn 1954 ­ 1975 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mĩ tầm tài liệu
 20. 9 8 Bài 14: Một số tác giả, tác phẩm  Phân tích ý nghĩa của giải thưởng Hồ Chí Minh về  Giáo viên tự sưu  tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam  Văn học ­ Nghệ  thuật và các tác phẩm Kết nạp  tầm tài liệu giai đoạn 1954 ­ 1975 Đảng ở Điện Biên Phủ 10 8 Bài 33 ­ 34 Phân tích tranh vẽ  của HS “Chào mừng sinh nhật  Giáo viên tự sưu  Vẽ tranh đề tài tự chọn Bác Hồ” tầm tài liệu 11 8 Bài 18 Phân tích vẻ đẹp trên nét mặt và những phẩm chất  Giáo viên tự sưu  Vẽ chân dung tốt đẹp của Bác Hồ, những tình cảm của Bác dành  tầm tài liệu cho thiếu niên nhi đồng qua bức “Chân dung Bác  Hồ”, Bác hồ  với thiếu nhi ba miền Trung, Nam,   Bắc” 12 8 Bài 21 Phân tích đức tính yêu lao động và điều dạy của   Giáo viên tự sưu  Vẽ tranh đề tài lao động Bác Hồ  đối với  thiếu niên nhi đồng “Học tập tốt,  tầm tài liệu lao động tốt” Học sinh hiểu được giá trị  lao động  trong cuộc sống 13 9 Bài 11: Trang trí hội trường Phân   tích   ý   nghĩa   của   hình   tượng   Bác   Hồ   trong  Giáo viên tự sưu  trang trí hội trường tầm tài liệu 14 9 Bài 14 Phân tích ý nghĩa của ngày kỷ niệm thành lập quân  Giáo viên tự sưu  Vẽ tranh đề tài lực lượng vũ   đội 22 – 12 và công lao Bác Hồ tầm tài liệu trang 15 9 Bài 18 Gợi ý để  HS lựa chọn đề  tài vẽ  về  việc làm, hình  Giáo viên tự sưu  Vẽ tranh đề tài tự do ảnh thể hiện công lao, lòng biết ơn Bác Hồ tầm tài liệu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2