intTypePromotion=1

TÍCH PHÂN TRONG ĐỀ THI ĐH VÀ DỰ BỊ TỪ 2002 - 2010

Chia sẻ: Anh Khoa Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
204
lượt xem
85
download

TÍCH PHÂN TRONG ĐỀ THI ĐH VÀ DỰ BỊ TỪ 2002 - 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI ĐẠI HỌC - TÍCH PHÂN TRONG ĐỀ THI ĐH VÀ DỰ BỊ TỪ 2002 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÍCH PHÂN TRONG ĐỀ THI ĐH VÀ DỰ BỊ TỪ 2002 - 2010

  1. Tích phân TSĐH-CĐ và dự bị 2002-2010. www.VNMATH.com GV: Nguyễn Lam Viễn (0905.624.611) TÍCH PHÂN TRONG ĐỀ THI ĐH VÀ DỰ BỊ TỪ 2002-2010 1 x 2 + e x + 2 x 2e x A-2010. I=∫ dx ĐS: 1 1  1 + 2e  + ln   0 1 + 2e x 3 2  3  e ln x B-2010. I=∫ dx  3 ĐS: ln   − 1 1 x(2 + ln x )2 2 3 e  3 D-2010. I = ∫  2 x −  ln xdx ĐS: e2 − 2 1 x 2 π /2 ∫ ( cos 3 A-2009. I= x − 1 cos 2 xdx ) ĐS: 8 π − 0 15 4 3 3 + ln x B-2009. I=∫ 2 dx ĐS: 1 27  3 + ln   1 ( x + 1) 4 16  3 dx I=∫ www.VNMATH.com D-2009. ĐS: ln ( e2 + e + 1 ) − 2 1 ex −1 π /6 tan 4 x 1 10 A-2008. I= ∫ 0 cos 2 x dx ĐS: 2 ( ln 2 + 3 − 9 3 )  π π /4 sin  x −  dx  4 4− 3 2 B-2008. I= ∫ 0 sin 2 x + 2 ( 1 + sin x + cos x ) ĐS: 4 2 ln x 3 − 2 ln 2 D-2008. I=∫ dx ĐS: 1 x3 16 A-2007. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = ( e + 1) x , y = 1 + e x x . ( ) ĐS: e 2 −1 B-2007. Cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường: y = x ln x , y = 0, x = e . Tính π ( 5e 3 − 2 ) thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi H quay quanh trục Ox. ĐS: 27 e D-2007. I = ∫ x 3 ln 2 xdx ĐS: 5e 4 − 1 1 32 π /2 sin 2 x A-2006. I= ∫ 0 2 cos x + 4sin x 2 dx ĐS: 2 3 ln5 dx B-2006. I= ∫ x ĐS: ln 3 ln 3 e + 2e − x − 3 2
  2. Tích phân TSĐH-CĐ và dự bị 2002-2010. www.VNMATH.com GV: Nguyễn Lam Viễn (0905.624.611) 1 D-2006. I = ∫ ( x − 2 ) e 2 x dx ĐS: 5 − 3e 2 0 4 π /2 sin 2 x + sin x A-2005. I= ∫ 0 1 + 3cos x dx ĐS: 34 27 π /2 sin 2 x cos x B-2005. I= ∫ 0 1 + cos x dx ĐS: 2 ln 2 − 1 π /2 ∫ (e sin x D-2005. I= ) + cos x cos xdx ĐS: e + π 4 −1 0 2 x A-2004. I=∫ dx ĐS: 11 − 4 ln 2 1 1+ x −1 3 e 1 + 3 ln x ln x B-2004. I=∫ dx ĐS: 116 www.VNMATH.com 1 x 135 3 D-2004. I = ∫ ln x 2 − x dx ( ) ĐS: 3 ln 3 − 2 2 2 3 dx A-2003. I= ∫ x x +4 2 ĐS: 1 5 ln 4 3 5 π /4 1 − 2sin 2 x B-2003. I= ∫ 0 1 + sin 2 x dx ĐS: 1 2 ln 2 2 D-2003. I = ∫ x 2 − x dx ĐS: 1 0 A-2002. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = x 2 − 4 x + 3 , y = x + 3. 109 ĐS: 6 B-2002. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: x2 x2 4 y = 4− , y = . ĐS: 2π + 4 4 2 3 −3 x − 1 D-2002.I.2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = và hai trục x −1 4 tọa độ ĐS: −1 + 4 ln 3
  3. Tích phân TSĐH-CĐ và dự bị 2002-2010. www.VNMATH.com GV: Nguyễn Lam Viễn (0905.624.611) 3 xdx 12 DB1-A-2008. I= ∫ −1/ 2 3 2x + 2 ĐS: 5 π /2 sin 2 x 1 DB2-A-2008. I= 0 ∫ 3 + 4s inx-cos2x dx ĐS: ln 2 − 2 2 x+1 11 DB1-B-2008. I=∫ dx ĐS: 0 4x + 1 6 1 x3 16 DB2-B-2008. I=∫ dx ĐS: −3 3 + 0 4 − x2 3 1  x  e2 7 DB1-D-2008. I = ∫  xe 2 x −  dx ĐS: − + 3 0 4 − x2  4 4 4 2x + 1 DB1-A-2007. I=∫ dx ĐS: 2 + ln 2 0 1 + 2x + 1 www.VNMATH.com DB2-A-2007. Trong mặt phẳng Oxy cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường 4y = x 2 và y = x. Tính thể tích vật thể tròn trong khi quay (H) quanh 128π trục Ox trọn một vòng. ĐS: 15 x(1 − x ) DB1-B-2007. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = 0 và y = . x2 + 1 π 1 ĐS: S = −1 + + ln 2 4 2 DB2-B-2007. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = x và 2 y = 2 − x2 . π 1 ĐS: S = + 2 3 1 x ( x − 1) 3 DB1-D-2007. I=∫ dx ĐS: 1 + ln 2 − ln 3 0 x2 − 4 2 π2 π /2 ∫ −2 2 DB2-D-2007. I= x cos xdx ĐS: 0 4 6 dx 3 1 DB1-A-2006. Tính tích phân I = ∫ ĐS: ln − 2 2x + 1 + 4x + 1 2 12 2 DB2-A-2006. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = x − x + 3, y = 2 x + 1 . ĐS: 1/6 10 dx DB1-B-2006. Tính tích phân I = ∫ x−2 5 x −1 ĐS: 2 ln 2 + 1
  4. Tích phân TSĐH-CĐ và dự bị 2002-2010. www.VNMATH.com GV: Nguyễn Lam Viễn (0905.624.611) e 3 − 2 ln x 10 2 − 11 DB2-B-2006. Tính tích phân I = ∫ 1 x 1 + 2 ln x dx ĐS: 3 π /2 π DB1-D-2006. Tính tích phân I = ∫ ( x + 1) sin 2 xdx 0 ĐS: 4 +1 2 5 DB2-D-2006. Tính tích phân I = ∫ ( x − 2 ) ln xdx ĐS: − ln 4 + 1 4 π /3 3 ∫ sin 2 DB1-A-2005. Tính tích phân I = x .tgxdx ĐS: ln 2 − 0 8 7 x+2 231 DB2-A-2005. Tính tích phân I = ∫ dx ĐS: 0 3 x +1 10 e x3 1 e 2 1 DB1-B-2005. Tính tích phân I = ∫ x ln xdx 2 ĐS: = ln x − x3 = e3 + 1 3 9 1 9 9 www.VNMATH.com π /4 1 ∫ (tgx + e cos x )dx ĐS: ln 2 + e 2 −1 sin x DB2-B-2005. Tính tích phân I = 0 e3 ln 2 x 76 DB1-D-2005. Tính tích phân I = ∫x 1 ln x + 1 dx ĐS: 15 π /2 π2 π 1 ∫ ( 2 x − 1)cos 2 DB2-D-2005. Tính tích phân I = xdx ĐS: − − 0 8 4 2 ----------Chúc các em thành công!----------
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2