Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson two (Bài 2) I - YOU (Tớ - Bạn)

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
523
lượt xem
131
download

Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson two (Bài 2) I - YOU (Tớ - Bạn)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson two (Bài 2) I - YOU (Tớ - Bạn) - Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên tiếng anh khối tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson two (Bài 2) I - YOU (Tớ - Bạn)

  1. Lesson two (Bài 2) I - YOU (Tớ - Bạn) New words (Từ mới) Strong /stro/ Khỏe Weak /wik/ Yếu Happy /'hổpi/ Vui sướng, hạnh phúc Sad /sổd/ Buồn, buồn rầu Tall /t l/ Cao (dùng cho người) Short / t/ Thấp, lùn (người); ngắn (vật) Fat /fổt/ Béo Thin /in/ Gầy, mỏng Hungry /'hgri/ Đói Thirsty /'3sti/ Khát I /ai/ Tớ, tôi ... Am /ổm/ Là, thì ... (đi với "I") I am strong: Tôi (thì) khỏe You /ju/ Bạn, anh, chị ... Are /a/ Là, thì (đi với "You")
  2. You are weak: Bạn (thì) yếu And /ổnd/ Và , còn Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ tranh 1 bạn học sinh vẽ tranh 1 bạn học sinh khỏe mạnh yếu ớt Strong Weak vẽ tranh 1 bạn học sinh vẽ tranh 1 bạn học sinh có vẻ hạnh phúc có vẻ buồn rầu Happy Sad vẽ tranh 1 bạn học sinh vẽ tranh 1 bạn học sinh cao lớn thấp lùn Tall Short vẽ tranh 1 bạn học sinh vẽ tranh 1 bạn học sinh béo tốt gầy gò Fat Thin
  3. vẽ tranh 1 bạn học sinh vẽ tranh 1 bạn học sinh đói bụng khát nước Hungry Thirsty Bước 2: Điền chữ cho tranh ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
  4. ....................................... ....................................... Bước 3: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (Dùng những từ: Strong, weak, happy, sad, tall, short, fat, thin, hungry, thirsty. Mỗi từ chỉ được dùng một lần). I am ...................................... You are .................................. I am ....................................... You are .................................. I am ...................................... You are .................................. I am ...................................... You are .................................. I am ....................................... You are .................................. Bước 4: Đọc những câu sau đây rồi dịch sang tiếng Việt: I am weak and you are strong. I am sad and you are happy.
  5. I am tall and you are short. I am thin and you are fat. I am thirsty and you are hungry. Bước 5: Dịch sang tiếng Anh: Tớ thì khỏe còn bạn thì yếu Tớ thì vui còn bạn thì buồn Tớ thì thấp còn bạn thì cao Tớ thì béo còn bạn thì gầy Tớ thì đói còn bạn thì khát Bước 6: Chỉ vào mình và bạn rồi dùng cấu trúc: "I am... and You are..." để nói đặc điểm và trạng thái của mình và bạn.
Đồng bộ tài khoản