Tiếng việt - ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU (2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
240
lượt xem
19
download

Tiếng việt - ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU (2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Ôn luyện về câu dùng dấu gạch ngang. -Luyện viết một đoạn văn kể lại cuộc nói chuyện về học tập giữa em và mẹ. -Luyện nói trôi chảy. 1-Giới thiệu:Nêu mục tiêu y/c và ghi bài học .2-Hướng dẫn ôn tập: Bài tập: Câu 1: Em hãy nối từng đoạn văn dưới đây với tác dụng của dấu gạch ngang có trong đoạn văn đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt - ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU (2)

  1. TI NG VI T ÔN LUY N T VÀ CÂU I-M c tiêu : -Ôn luy n v câu dùng d u g ch ngang. -Luy n vi t m t o n văn k l i cu c nói chuy n v h c t p gi a em và m . -Luy n nói trôi ch y. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Gi i thi u:Nêu m c tiêu y/c và ghi bài h c .2-Hư ng d n ôn t p: Bài t p: -hs c câu l nh , y/c ho t ng nhóm Câu 1: Em hãy n i t ng o n văn dư i 6. ây v i tác d ng c a d u g ch ngang có áp án: trong o n văn ó. 1- ánh d u ch b t u l i nói c a - 1 n i v i a , g. nhân v t . -2 n i v i a , e . 2- ánh d u ph n chú thích trong câu. -3 n i v i c , d. 3- ánh d u các ý trong m t o n li t
  2. kê. a-D Cho c- ngư i hàng xóm c a D MenDD- ã là thanh niên mà còn cánh ng n ng n n gi a lưng. b- Nhà bác h c v n loay hoay tìm vé và nói: -Nhưng tôi v n ph i tìm b ng ư c vé bi t ph i xu ng xe nào ch !. c- Hà N i có r t nhi u danh lam th ng c nh p như: -H Tây. -H Hoàn Ki m. -Văn Mi u - u c T Giám. - n Quán Thánh. d- Câu k là nh ng câu dùng : -K , t ho c gi i thi u v s v t , s vi c. -Nói lên ý ki n , tâm s ho c tình c m c a m i con ngư i. e- M t b a Pa-Xcan i âu v khuya ,th y b mình - m t viên ch c tài chính- v n c m cui làm vi c trư c bàn làm vi c .
  3. g- Các em t i ch ông c , l phép h i: -Thưa c , chúng cháu có th giúp gì c ư c không ? -Hs c ,tìm hi u câu l nh. Câu 2: Thêm d u g ch ngang vào v trí áp án: thích h p trong m i o n văn sau: a- Chú h l i h i : + a: - Công chúa …………… âu Công chúa có bi t m t trăng treo không? âu không? Công chúa áp: Tôi th y ôi khi nó i ngang qua -Tôi th y ôi khi ………..trư c c a ng n cây trư c c a s . s . b- Chúng ta ã h c nhi u câu chuy n nói v cái p như: Chim ho mi hót. + b: Con v t x u xí. Cô bé l lem. -Chim ho mi. S d a. -Con v t x u xí. - Cô bé l lem. c- Nh ng con ngan nh m i n ư c ba hôm ,ch to hơn cái tr ng m t ít.Chúng -S D a. có b lông vàng óng m t màu vàng + c: áng yêu như màu nh ng con tơ non -Màu vàng áng yêu ………m i m i gu ng. gu ng. Câu 3: ánh d u x vào ô tr ng trư c
  4. câu t c ng ca ng i v p c a ph m ch t bên trong: a- T t g hơn t t nư c sơn. b- p như tiên. -Hs c th m và tìm hi u câu l nh, làm c-Cái n t ánh ch t cái p. vào v . d- p như tranh. áp án: Câu 4: Ch n các thành ng , t c ng -Câu a. sau i n vào ch tr ng: -Câu c. ( p ngư i p n t, t t g hơn t t nư c sơn, p tr i, p, xinh p như tiên, Câu 4: p lòng) áp án: 1-Chíêc áo này trông th t ………… 2-Hôm nay là m t ngày………….. 3-Càng l n ch càng…………….. 1- p. 4-Cô T m nhân v t chính trong truy n T m Cám là m t cô 2- p tr i. gái……………. 3- xinh p như tiên. 5-Bà thư ng d y chúng em ……. 4- p ngư i p n t. 6- Nh ng i m 10 c a bé ã làm…….cha m . 5- t t g hơn t t nư c sơn. -Thu m t s v ch m . 6- p lòng. -Nh n xét ti t h c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản