Tiết 8 LUYỆN TẬP

Chia sẻ: Paradise1 Paradise1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
290
lượt xem
7
download

Tiết 8 LUYỆN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Củng cố kiến thức về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ  Rèn kĩ năng vận dụng các hằng đẳng thức vào giải toán II/ Phương tiện dạy học SGK, phấn màu, bảng phụ bài tập 37 trang 17 ,14 tấm bìa ghi hằng đẳng thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 8 LUYỆN TẬP

  1. Tiết 8 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu  Củng cố kiến thức về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ  Rèn kĩ năng vận dụng các hằng đẳng thức vào giải toán II/ Phương tiện dạy học SGK, phấn màu, bảng phụ bài tập 37 trang 17 ,14 tấm bìa ghi hằng đẳng thức III/ Quá trình hoạt động trên lớp 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ Kiểm tra 5 học sinh bất kì hằng đẳng thức nào, hoặc cho cả lớp cùng chơi “Đôi bạn nhanh nhất” (SGK trang 17). 3/ Luyện tập Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Bài 33 trang 16 a/ (2 + xy)2 = 4 + 4xy + x2y2 b/ (5 – 3x)2 = 25 – 30x + 9x2 c/ (5 – x2)(5 + x2) = 25 – x4
  2. d/ (5x – 1)3 = (5x)3 – 3.(5x)2.1 + 3.5x.12 – 13 = 125x3 – 75x2 + 15x – 1 Bài 34 trang 17 Rút gọn biểu thức a/ (a + b)2 – (a – b)2 = [(a + b) + (a – b)] [(a + b) - (a – b)] = 2a (2b) = 4ab b/ (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – (a3 – 3a2b + 3ab2 – b3) – 2b3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – a3 + 3a2b - 3ab2 + b3 – 2b3 = 6a2b c/ (x + y + z)2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)2
  3. = [(x + y + z) – (x + y)]2 = (x + y + z – x – y)2 = z2 Bài 35 trang 17 a/ 342 + 662 + 68.66 = 342 + 2.34.66 + 662 = (34 + 66)2 = 1002 = 10000 b/ 742 + 242 – 48.74 = 742 – 2.24.74 + 242 = (74 – 24)2 = 502 = 2500 Bài 36 trang 17 a/ x2 + 4x + 4 = (x + 2)2 với x Giống hằng đẳng = 98 thức nào ? 2 2  (98 + 2) = 100 = 10000 b/ x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x + 1)3 với x = 99
  4. 3 3  (99 + 1) = 100 = 1000000 Làm bài 37 trang 17 : Cho học sinh quan sát bảng phụ bài 37 x3 + y3 (x – y)(x2 + xy + y2) (x + y) (x – y) x3 – y3 x2 – 2xy + y2 x2 + 2xy + y2 (x + y)2 x2 – y2 (x + y) (x2 – xy + y2) (y – x)2 y3 + 3y2x + 3yx2 + x3 x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 (x – y)3 (x + y)3
  5. Hướng dẫn học ở nha  Về nhà học kĩ 7 hằng đẳng thức đầu  Làm lại các bài tập đã học để kiểm tra 15 phút  Xem trước bài “Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung”. V/ Rút kinh nghiệm:
Đồng bộ tài khoản