intTypePromotion=1

Tiểu luận: Chính sách cổ tức – góc nhìn từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:62

0
329
lượt xem
30
download

Tiểu luận: Chính sách cổ tức – góc nhìn từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận: Chính sách cổ tức – góc nhìn từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam nhằm trình bày tóm tắt lý thuyết nền về cổ tức, chính sách cổ tức, giá trị doanh nghiệp. Phân tích chính sách cổ tức của cty niêm yết trên ttck theo nhóm ngành, quy mô vốn hóa thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Chính sách cổ tức – góc nhìn từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam

 1. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC – GÓC NHÌN TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM Nhóm 19: Đỗ Bá Linh Phan Thị Kiều Diễm Nguyễn Trọng Nhân 1
 2. NỘI DUNG CHÍNH 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT NỀN VỀ CỔ TỨC, CHÍNH SÁCH CỔ TỨC, GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP; 2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CTY NIÊM YẾT TRÊN TTCK THEO NHÓM NGÀNH, QUY MÔ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG; 2
 3. NỘI DUNG CHÍNH 3. PHÂN TÍCH – NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TRONG THỰC TIỄN TT VIỆT NAM. CÁI NHÌN SO SÁNH VỚI CÁC LÝ THUYẾT, NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN THẾ GiỚI ; 4. THẢO LUẬN VỀ KHOẢNG CÁCH GIỮA LÝ THUYẾT MM VÀ THỰC TIỄN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM ? NHỮNG BẤT CẬP TRONG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 3
 4. PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT NỀN VỀ CỔ TỨC, CHÍNH SÁCH CỔ TỨC, GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 4
 5. PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT NỀN VỀ CỔ TỨC, CHÍNH SÁCH CỔ TỨC, GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP  Giá trị của một doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi 3 quyết định căn bản:  Quyết định đầu tư;  Quyết định tài trợ;  Quyết định chi trả cổ tức.  Mục tiêu: TỐI ĐA HÓA TÀI SẢN CỔ ĐÔNG 5
 6. CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI CHÍNH SÁCH CỔ TỨC  Các hạn chế pháp lý;  Các điều khoản hạn chế;  Ảnh hưởng thuế;  Ảnh hưởng khả năng thanh khoản;  Khả năng vay nợ & tiếp cận TT vốn; 6
 7. CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI CHÍNH SÁCH CỔ TỨC  Ổn định thu nhập;  Triển vọng tăng trưởng;  Lạm phát;  Các ưu tiên cổ đông;  Bảo vệ chống loãng giá. 7
 8. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TRONG THỰC TIỄN 1. Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động; 2. Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định; 3. Các chính sách cổ tức khác. 8
 9. CHÍNH SÁCH LỢI NHUẬN GIỮ LẠI THỤ ĐỘNG  Nên giữ lại lợi nhuận khi nào mà DN có các cơ hội đầu tư hứa hẹn TSSL CAO HƠN TSSL đòi hỏi;  Mức chi trả CT sẽ thay đổi, tùy vào cơ hội đầu tư.  Lý do: hầu hết DN thích CSCT ổn định  DN đang tăng trưởng sẽ chi CT thấp hơn DN sung mãn. 9
 10. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TIỀN MẶT ỔN ĐỊNH  Có nhiều bằng chứng thực nghiệm (Giáo trình TCDN hiện đại- Thầy Trần Ngọc Thơ) chỉ ra rằng hầu hết các DN và cổ đông thích CSCT tương đối ổn định;  Thay đổi CT theo nhiều NĐT là có nội dung hàm chứa thông tin; 10
 11. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TIỀN MẶT ỔN ĐỊNH  Nhiều cổ đông cũng lệ thuộc vào CT tiền mặt (hạn chế chi phí giao dịch bán lô lẻ,…)  Đòi hỏi mang tính pháp lý. 11
 12. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TIỀN MẶT ỔN ĐỊNH 12
 13. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC KHÁC  Chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi: CT thay đổi theo LN  Chính sách cổ tức trả một cổ tức nhỏ hàng quý/giũa năm cộng với cổ tức thưởng thêm vào cuối năm;  Thích hợp cho DN có Lợi nhuận biến động, nhu cầu tiền mặt biến động giũa năm này qua năm khác (hoặc cả hai). 13
 14. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC KHÁC 14
 15. ĐO LƯỜNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 1. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức: DN trả bao nhiêu phần (%) cho cổ đông từ LN sau thuế Tỷ lệ LN trả CT = cổ tức/thu nhập ròng (cùng th ời kỳ). Ví dụ: Cty X năm 2012 chi tổng cổ tức là 2 tỷ, bảng KQKD cho thấy trong năm TN ròng là 4 tỷ  Tỷ lệ LN trả CT= 50% 15
 16. ĐO LƯỜNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 2. Tỷ suất cổ tức:  Phản ánh bao nhiêu tiền một nhà đầu tư sẽ kiếm đ ược chỉ tính riêng cổ tức của 1 cổ phiếu phổ thông dựa trên giá thị trường hiện tại. Ví dụ: Công ty Cổ tức Thị giá Tỷ suất CT Cty A 7 70 10% Cty B 7 35 20% 16
 17. CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ CỔ TỨC  Cổ tức tiền mặt: tính trên mỗi cổ phiếu, được tính bằng % mệnh giá;  Cổ tức bằng cổ phiếu: DN đưa ra thêm cổ phiếu theo tỷ lệ được HĐCĐ thông qua.DN không nhận tiền thanh toán từ cổ đông.  DN muốn giữ lại LN để đầu tư và muốn làm yên lòng cổ đông.  Cổ tức bằng tài sản. 17
 18. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO LÝ THUYẾT MM  Theo Lý thuyết MM (Nobel kinh tế 1961): CS cổ tức hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá trị DN, nó tùy thuộc vào quyết định đầu tư;  Giả định TT vốn hoàn hảo & hiệu quả:  Không có thuế;  Không có chi phí giao dịch;  Không chi phí phát hành;  Chính sách đầu tư và tài trợ cố định. 18
 19. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO LÝ THUYẾT MM  MM chỉ ra rằng thay đổi quan sát được trong giá trị DN là kết quả của CS cổ tức thực ra là do “Nội dung hàm chứa thông tin” hay “Tác động phát tín hiệu”  Hiệu ứng Khách hàng  Khi DN thay đổi CSCT, một số cổ đông sẽ di chuyển qua DN mới có CT hấp dẫn hơn  giá CP tạm thời sụt giảm. Nhưng các NĐT khác thích CSCT mới cho rằng CP bán dưới giá  Mua vào (các giao dịch diễn ra nhanh chóng và không có CP) 19
 20. PHẦN 2 PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CTY NIÊM YẾT TRÊN TTCK THEO NHÓM NGÀNH, QUY MÔ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2