intTypePromotion=3

Tiểu luận Kinh tế phát triển: Hướng đến phát triển kinh tế bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Chia sẻ: Huynh Nghi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
56
lượt xem
30
download

Tiểu luận Kinh tế phát triển: Hướng đến phát triển kinh tế bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích thực hiện nghiên cứu đề tài: đề xuất những thước đo và chiến lược để cung cấp cho các nhà lập kế hoạch, các chuyên gia và những người xây dựng chính sách cái nhìn mấu chốt trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Kinh tế phát triển: Hướng đến phát triển kinh tế bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT<br /> KHOA KINH TẾ<br /> <br /> TIỂU LUẬN<br /> MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN<br /> Đề tài<br /> HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN<br /> KINH TẾ BỀN VỮNG<br /> Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Chí Hải<br /> Nhóm sinh viên thực hiện: K1610101<br /> Chuyên ngành: Kinh tế học<br /> <br /> TP.HCM, 01/2017<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU<br /> STT Họ tên<br /> <br /> MSHV<br /> <br /> 1 Huỳnh Nguyễn Uyên Nghi<br /> <br /> 101011609<br /> <br /> 2 Nguyễn Thị Diệu Thúy<br /> <br /> 101011615<br /> <br /> 3 Phương Thị Thu Hà<br /> <br /> 101011605<br /> <br /> 4 Lê Văn Suất<br /> <br /> 101011610<br /> <br /> 5 Nguyễn Khắc Duy<br /> <br /> 101011602<br /> <br /> 6 Trương Thị Hồng Anh<br /> <br /> 101011601<br /> <br /> 7 Nguyễn Thế Trung<br /> <br /> 101011616<br /> <br /> 8 Nguyễn Thị Thanh Thuận<br /> <br /> 101011614<br /> <br /> 9 Trịnh Thị Cẩm Đô<br /> <br /> 101011604<br /> <br /> 10 Nguyễn Thị Thu Hương<br /> <br /> 101011607<br /> <br /> 11 Lê Thanh Hoàng Lan<br /> <br /> 101011608<br /> <br /> 12 Nguyễn Quang Dương<br /> <br /> 101011603<br /> <br /> 13 Nguyễn Thị Hằng<br /> <br /> 101011606<br /> <br /> 14 Đỗ Thị Phương Thảo<br /> <br /> 101011611<br /> <br /> 15 Lý Thu Thảo<br /> <br /> 101011612<br /> <br /> 16 Hoàng Xuân Vũ<br /> <br /> 101011618<br /> <br /> TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN<br /> CAO HỌC KINH TẾ HỌC K16 – UEL<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để có thể hoàn tất chương trình Cao học Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế<br /> - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và hoàn thành môn học“Kinh tế<br /> phát triển - Chương trình cao học”, lớp chúng em xin được gửi lời cảm ơn sâu<br /> sắc đến những đơn vị và cá nhân sau:<br /> Trước tiên, chúng em xin cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng sau đại học đã tạo cho<br /> chúng em môi trường học tập tốt nhất trong thời gian vừa qua.<br /> Chúng em xin cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế - Luật nói chung<br /> và PGS.TS Nguyễn Chí Hải nói riêng đã truyền thụ cho chúng em không chỉ những<br /> kiến thức về chuyên ngành mà còn cả những bài học làm người để chúng em tích<br /> góp thành hành trang quý báu cho công việc và cuộc sống.<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu, dù đã có sự nỗ lực, chuyên tâm<br /> nhưng do những giới hạn về thời gian cũng như kiến thức nên không sao tránh khỏi<br /> thiếu sót, rất mong nhận được những nhận xét, góp ý của thầy để nghiên cứu này<br /> hoàn thiện hơn, có ứng dụng trong thực tế nhiều hơn.<br /> Chân thành cảm ơn.<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2017<br /> Nhóm thực hiện<br /> <br /> Lớp cao học Kinh tế học 2016<br /> <br /> TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN<br /> CAO HỌC KINH TẾ HỌC K16 – UEL<br /> <br /> iii<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................................<br /> <br /> TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN<br /> CAO HỌC KINH TẾ HỌC K16 – UEL<br /> <br /> iv<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................................... i<br /> NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ....................................................................................iii<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................... iv<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU ........................................................................... ix<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ .................................................................. x<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................1<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ..............................................................2<br /> 3. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu............................................................3<br /> 4. Câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................4<br /> 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................4<br /> 6. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................5<br /> 7. Nguồn dữ liệu nghiên cứu ........................................................................5<br /> 8. Dự kiến đóng góp mới của đề tài .............................................................6<br /> 9. Dự kiến cấu trúc đề tài ..............................................................................7<br /> PHẦN NỘI DUNG ............................................................................................................. 8<br /> CHƯƠNG 1:....... CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG BỀN<br /> VỮNG<br /> 1.1<br /> <br /> ......................................................................................................................8<br /> Phát triển kinh tế vùng ......................................................................................8<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Định nghĩa vùng kinh tế............................................................................8<br /> <br /> 1.1.1.1 Vùng kinh tế............................................................................................8<br /> 1.1.1.2 Vùng kinh tế trọng điểm........................................................................9<br /> 1.1.2<br /> <br /> Định nghĩa phát triển kinh tế vùng ........................................................10<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Cơ sở hình thành vùng kinh tế ...............................................................10<br /> <br /> 1.1.4<br /> <br /> Mục tiêu phát triển kinh tế theo vùng ...................................................11<br /> <br /> 1.1.5<br /> <br /> Thành tố của phát triển kinh tế vùng .....................................................12<br /> <br /> TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN<br /> CAO HỌC KINH TẾ HỌC K16 – UEL<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản