intTypePromotion=1

Tiểu luận: Việc giải quyết vấn đề Đức trước và sau khi chiến tranh thê giới thứ II kết thúc

Chia sẻ: Mai Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:52

0
150
lượt xem
24
download

Tiểu luận: Việc giải quyết vấn đề Đức trước và sau khi chiến tranh thê giới thứ II kết thúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu vấn đề Đức sẽ giúp làm sáng tỏ diễn biến chằng chéo, phức tạp của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai. Qua đó vạch rõ tính chất phản động của đế quốc Mỹ và các nước Đồng minh trong việc chia cắt nước Đức,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Việc giải quyết vấn đề Đức trước và sau khi chiến tranh thê giới thứ II kết thúc

 1. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sau hai cuộc chiến tranh thế giới, “Chiến tranh lạnh” cũng có th ể được coi như một cuộc chiến tranh thứ ba. Người ta không gọi nó là Chiến tranh thế giới thứ III bởi về mặt hình thức, nó không giống như hai cuộc chiến tranh trước kia. Chiến tranh lạnh là cuộc chiến không đổ mỏu, khụng vũ khí, song những nguy cơ đe doạ thì luôn luôn rình rập. Di ễn bi ến chính của chiến tranh lạnh là sự đối đầu giữa hai c ực Xô- M ỹ và hai kh ối Đụng- Tây xung quanh việc giải quyết các vấn đề thế giới, trong đú có vấn đề Đức. Sở dĩ Đức trở thành một “điểm núng” trong quan hệ th ế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai bởi nó chớnh là nơi châm ngòi cho cả hai cuộc chiến tranh thế giới, nơi mà là lò lửa phát xít đã sinh ra và đem lại bao thảm hoạ cho loài người. Việc giải quyết vấn đề Đức trở nên phức tạp bởi nó đòi hỏi ph ải tìm ra hướng đi đúng đắn tránh cho nước Đức không thể quay trở lại chủ nghĩa phát xít được nữa. Xây dựng một nước Đức hoà bình, dân ch ủ và thống nhất, phát triển nền kinh tế để khắc phục vết thương chiến tranh, nâng cao đời sống cho nhân dân Đức. Đó cũng là điều mong muốn chung của nhân dân yêu chuộng hoà bỡnh trờn thế giới. Việc thống nhất lại nước Đức sau chiến tranh th ế giới thứ hai là một đề tài được tranh cãi sôi nổi nhất trong các phiên h ọp quốc t ế c ấp cao giữa các cường quốc Anh, Pháp, Mỹ, Liờn Xụ và các nước có liên quan đến vấn đề Đức. Quan điểm của các đế quốc phương Tây Anh, Pháp, Mỹ luôn luôn đối lập ý kiến mong muốn một nước Đức hoà bình, thống nhất của Liờn Xụ. Anh, Pháp, Mỹ đã âm mưu khôi phục lại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa phục thù Đức, chia cắt Đức và đưa Tây Đức vào khối NATO.
 2. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử Năm 1949 nước Đức được tách thành hai Nhà nước riêng biệt và đến tháng 10/1990 lại được tái thống nhất dưới sự tác động của bốn cường quốc. Tuy nhiên nước Đức thống nhất thực chất lại hoàn toàn n ằm trong mưu đồ của Mỹ và các cường quốc phương Tây. Vậy rút cuộc vấn đề này đã được giải quyết như thế nào? Nghiên cứu vấn đề Đức sẽ giúp em làm sáng tỏ diễn biến chằng chéo, phức tạp của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai. Qua đó vạch rõ tính chất phản động của đế quốc Mỹ và các nước Đồng minh trong việc chia cắt nước Đức, âm mưu phục hồi lại chủ nghĩa quân phiệt Tây Đức. Bên cạnh đó, nghiên cứu vấn đề Đức cũng để hiểu rõ th ực ch ất c ủa cu ộc đ ấu tranh giải quyết vấn đề Đức trong quan hệ quốc tế nhằm mục tiêu gì và mang lại lợi ích cho ai? 2. Lịch sử vấn đề Nghiên cứu vấn đề Đức trong quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là một công việc phức tạp, mặc dù vấn đề Đức luôn luôn là vấn đề trung tâm của đời sống chính trị châu Âu và trên th ế giới. Nhưng nghiên cứu vấn đề Đức ở Việt Nam thì vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết các bài báo, các bản dịch có đề cập đến vấn đề Đức chỉ dừng lại trong một thời gian ngắn, và đề cập đến một khía cạnh như kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá mà chưa đi sâu vào nghiên cứu toàn diện vấn đề Đức trong quan hệ quốc tế. Các tác ph ẩm về lịch sử quan h ệ quốc tế đề cập đến vấn đề Đức có rất ít, lại thường n ằm trong m ột ph ần nhỏ của tác phẩm. Tuy nhiên, trong những năm gần đõy, đã có nhi ều chuyên gia tập trung nghiên cứu vào vấn đề quan h ệ quốc t ế sau chi ến tranh thế giới thứ hai và gắn liền với nó là vấn đề Đức. Tuy nhiên, nó v ẫn chưa làm thoả mãn những người muốn tìm hiểu về khía cạnh rắc rối này. 3. Phương pháp nghiên cứu
 3. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử Nghiên cứu đề tài này đòi hỏi phải tập trung đi sâu vào tìm hiểu tư liệu, chọn lọc sự kiện theo trình tự logic thời gian, nh ằm làm n ổi b ật đựoc mục đích của đề tài này. Ngiờn cứu đề tài này phải dựa trên cơ sở chủ nghĩa duy vật bi ện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, để hiểu rõ quy luật phát tri ển c ủa l ịch sử, phong trào đấu tranh của nhân dân Đức và nhân dân các nước trên thế giới chống lại chủ nghĩa quân phiệt Đức. Cần phải đứng trên lẩtường quan điểm của Đảng ta, tránh cái nhìn thiên lệch về CNXH ở Liờn X ụ và các nước DCND Đông Âu. Để hiể sau sắc thêm về những yêu cầu của lịch sử đặt ra cho nhân dân Đức và nhân dân th ế giới, đảm bảo vi ệc giữ gìn an ninh Châu Âu và thế giới. Nghiên cứu đè tài phải sử dụng các phương phỏp khớa quỏt, tổng hợp sự kiên, qua đó đi sau vào phân tích sự kiện theo ph ương pháp l ịch s ử và logic. 4. Bố cục đề tài Phần mở đầu Phần nội dung Chương 1: Những thảo luận về việc giải quyết vấn đề Đức trước và sau khi chiến tranh thê giới thứ II kết thúc. Chương 2: Sự đối đầu Xô- Mỹ thông qua việc giải quyết vấn đề Đức trong Chiến tranh lạnh.
 4. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử PHẦN NỘI DUNG Chương 1 Những thảo luận về việc giải quyết vấn đề Đức trước và sau khi chiến tranh thế giới II kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II do nước Đức phát xít châm ngòi kéo dài từ năm 1939 đến năm 1945 được coi là cuộc chiến tranh tàn bạo nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Cuộc chiến tranh này đã kết thúc bằng sự đầu hàng không điều kiện của phát xít Đức trước các đại diện của các cường quốc đồng minh vào ngày 8/5/1945. Từ thời điểm đó cho đến khi thành l ập hai nhà nước Đức, Đức phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc chi ến tranh này, không thể tự mình quyết định vận mệnh tương lai của mình mà hoàn toàn phụ thuộc vào những quyết định và chính sách của các nước Đồng minh. Các nước Đồng minh bao gồm các nước thuộc khối ch ống phát xít (tức là khối chống Trục gồm các nước phát xít Đức, Nh ật, Italia và các nước tay sai của chúng trong chiến tranh thế giới th ứ II) mà l ực l ượng trụ cột và đại diện chủ yếu là các nước Liờn Xụ, Mỹ, Anh và Pháp. Đõy cũng là lực lượng thể hiện sự đoàn kết của các nước và các dân tộc yêu chuộng hoà bỡnh trờn thế giới chống lại nguy cơ diệt chủng các dân tộc nhược tiểu, chống lại chế độ phát xít tàn bạo, cùng nhau bảo vệ nền hoà bình thế giới. Một trong những ý nguyện chung của các nước Đồng minh là tìm ra biện pháp nhằm triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ gây chiến của các lực lượng hiếu chiến Đức, không để chúng có thể làm tổn hại đến nền hoà bình thế giới một lần nữa. Chính sách đối với nước Đức đã được các nước Đồng minh họp bàn chuẩn bị từ trước khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc. Các nước Liờn Xụ, Mỹ, Anh đã gặp nhau nhiều lần để bàn về vi ệc đ ầu hang vô đi ều kiện của nước Đức phát xít, về tương lai nước đức bại trận sau chi ến
 5. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử tranh…Cỏc cuộc hội đàm, hội nghị quan trọng như gặp gỡ giữa Roosevelt, tổng thống Mỹ và Churchill, thủ tướng Anh tại Casablanca vào tháng hai năm 1943 (Stalin vì tình hình phức tạp của chiến tranh ch ống phát xít đang diễn ra trong nước nờn không đến dự); Hội nghị các ngoại trưởng tại Moskva vào tháng 10/1943; Hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ gồm Stalin, Roosevelt và Churchill tại Teheran vào cuối tháng 11 và tháng 12 năm 1943; Hội nghị Yalta vào tháng 2/1945 và Hội ngh ị Potsdam vào tháng 8/1945 đã bàn về kế hoạch đối với nước Đức trong thời h ậu chiến. Sau này người ta cũng nhắc nhiều đến một người đã có công lớn trong vi ệc thiết lập và bảo tồn mối quan hệ mạng tính lịch sử giữa Anh, Mỹ, Li ờn Xụ trong chiến tranh thế giới thứ II, đó là Harry Hopkins, trợ lý của Tổng thống Mỹ Roosevelt trong khoảng thời gian 6 năm. Trong khi người Anh phân vân trước những chiến thắng dồn dập của phát xít Đức th ỡ ch ớnh Hopkins đã có mặt ở London, dung lời lẽ khôn khéo khơi dậy long tự tôn dân tộc của họ. Ông đã chiếm được sự ngưỡng mộ của th ủ tướng Anh Churchill. Khi Đức tấn công Liờn Xụ, ông đã kh ẳng định rằng, quân đ ội Nga có thể đánh bại quân đội Đức. Bằng sự thẳng thắn và hiểu biết của mỡnh, ông được stalin thực sự tôn trọng. Cũng chớnh ụng là người thuy ết phục Tổng thống Mỹ rằng, nước Pháp cũng có vai trò quan tr ọng trong việc chiếm đóng nước Đức thời hậu chiến. Hơn cả vai trò một B ộ trưởng ngoại giao, ông là người được Tổng thống phái đi găpk Churchill và Stalin trước mỗi cuộc gặp gỡ và là người chủ trương hợp tác lâu dài với Liờn Xụ. Việc dựng lại và phân tích một cách tổng thể và rõ ràng chính sách của các nước Đồng minh đối với nước Đức là một vấn đề không đơn giản vỡ cỏc nước Đồng minh đối với nước Đức tuy trên thực tế đã cú lỳc kề vai sát cánh bên nhau chống phát xít nhưng có nhiều bất đồng về quan điểm vì họ là đại diện cho các lực lượng chính trị, các quyền lợi giai cấp
 6. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử và các hệ tư tưởng khác nhau. Các cuộc gặp gỡ, các văn bản được kí kết một mặt thể hiện sự thống nhất, đồng thời lộ rõ sự bất đồng ngày càng sâu sắc giữa các khối thành viên khối Đồng minh. Mỗi thành viên c ủa kh ối Đồng minh, cụ thể là các nước Liờn Xụ, Mỹ, Anh, Pháp đều có những suy tính nhằm bảo vệ quyền lợi riêng của dõn tộcmỡnh trong việc hoạch đ ịnh và thực hiện sách lược hậu chiến đối với nước Đức sau này. I. Vấn đề Đức trước khi chiến tranh kết thúc Năm 1943 được coi là năm bản lề của chiến tranh th ế gi ới II. Trong khoảng nửa năm đầu, lực lượng của khối Trục vẫn còn g ặt hái đ ược m ột vài thắng lợi: ở châu Á, sau khi chinh phục được Đông Nam Á, Nh ật đã vào đến trước cửa ngõ Ấn Độ và Úc Đại Lợi; quân đoàn đánh chi ếm châu Phi của Đức đã vào cách Alexandria 100km, kênh đào Suez và khu vực đ ầu mỏ Cận Đông đã ở trong tầm tay quân Đức. Đợt tấn công mùa hè vào Liờn Xô đã đưa quân đội Đức đến Stalingrad bên sông Volga và đến tận Kaukasus. Song nửa năm sau, chiến cục thay đổi, Liờn Xô đã là l ực l ượng chiến đấu chủ yếu ở châu Âu. Trong tháng 11, Hồng quân Liờn Xô đã chọc thủng toàn bộ chiến tuyến của Đức sau đó vây ch ặt các cánh quân gồm 220 ngàn tên phải tử thủ theo lệnh của Hitler. Ngày 2/2/1943, các đ ội quân phát xít buộc phải đầu hàng ở khu vực cuối cùng của Stalingrad: tròn 10 ngàn tên bị tiêu diệt, 90 ngàn tên bị bắt sống, chỉ có 35 ngàn tên bị thương vượt vòng vây chạy thoát. Từ sau trận này, quân Đức ch ỉ còn có thể rút lui. Cùng trong năm 1943, Liờn Xụ giải phóng Ukcraina. Tại châu Âu, cũng trong thangs 11/1942, Mỹ và Anh đã sử dụng những đạo quân lớn để đỏnh quân Đức ở Marục và Angiờri. Thỏng 5/1943, quân đoàn châu Phi của Đức gồm 250 ngàn tên đã phải đầu hàng ở Tuynidi. K ết c ục chi ến tranh đang đến gần đặt các nước Đồng minh trước nhiờm vụ phải chuẩn bị kế hoạch nhằm đảm bảo cho nền hoà bình thế giới và kế hoạch s ắp xếp lại trật tự thế giới sau chiến tranh, đặc biệt là ở khu vực Trung Âu.
 7. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử Hàng loạt Hội nghị đã được triệu tập, nhiều quyết định được nhất trí thông qua, nhưng cũng có rất nhiều điều phải bỏ sang một bên vì bất đồng giữa các nước phương Tây và Liờn Xụ lớn hơn khả năng thoả hiệp giữa hai phe. Song nhìn chung các văn bản các Hội ngh ị này đã th ể hi ện g ần như đầy đủ nội dung cơ bản chính sách của các nước Đồng minh đối với nước Đức bại trận thời kì sau chiến tranh thế giới II. Có th ể kể đến các văn bản quan trọng như “Văn bản Hội nghị Teheran”, các văn bản của “Hội đồng Tư vấn Châu Âu” và “Tuyờn bố và thoả thuận Yalta”. 1. Hội nghị Teheran Tiếp theo Hội nghị của các Ngoại trưởng tại Moskva vào tháng 10/1943, từ ngày 28/11 đến 1/12/1943, ba nguyên thủ quốc gia c ủa Li ờn Xụ, Anh và Mỹ là Stalin, Churchill và Roosevelt đã gặp nhau t ại Teheran để bàn về kế hoạch phối hợp tấn công những cuồng vọng cuối cùng của chủ nghĩa phát xít và chuẩn bị chính sách cho th ời h ậu chi ến. Phát xít Đ ức đã tìm mọi cách để phá hoại cuộc gặp gỡ này nhưng không thành công do lực lượng an ninh các nước Đồng minh làm việc rất có hiệu qu ả. H ội ngh ị thảo luận về các vấn đề như cắt trả đất đai mà Đức đã chi ếm trong chi ến tranh cho nhiều quốc gia, nước Phổ sẽ bị chia nh ỏ và không được ph ộo quản lý vùng Ruhr và các trung tâm sản xuất than và thép; nước Đức phát xít sẽ không bao giờ có thể hồi sinh. Những vấn đề này còn ti ếp t ục đ ược bàn đến trong Hội nghị Yalta (2/1945) nhưng rất ít khi các nước thống nhất được với nhau một cách nhanh chóng. Ngay trong nội bộ chính ph ủ của Mỹ và Anh cũng cũn cú những ý kiến rất khác nhau v ề mục đích c ủa vi ệc phân chia nước Đức. Tổng thống Mỹ Roosevelt muốn chia Đức thành 5 nhà nước độc lập và 2 khu vực đặt dưới quyền kiểm soát của quân Đ ồng minh. Bộ trưởng tài chính Mỹ Morgenthau lại muốn thiết lập m ột ch ương trình với mục tiêu ngăn chặn khả năng nước Đức có th ể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Theo đó, tiềm năng công nghi ệp c ủa
 8. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử Đức sẽ bị thủ tiêu, một phần rộng lớn đất đai của Đức sẽ bị cắt trả về cho Balan và Pháp, phần đất còn lại sẽ được chia thành hai Nhà nước và một khu vực quốc tế, thực chất là do quân Đồng minh ki ểm soát. Còn B ộ trưởng ngoại giao Mỹ J.F.Byrnes thì không muốn phân chia nước Đức mà chỉ muốn làm suy yếu nước Đức thông qua việc phân tán v ề kinh t ế và chính trị, thành lập tổ chức liên bang. V ề phía Anh, th ủ t ướng Churchill lo sợ rằng nếu ý tưởng của Roosevelt được thực hiện thì sau khi Mỹ rút quân về nước (khoảng sau 2 năm) chỉ có Liờn Xụ là lực lượng chính trị và quân sự mạnh nhất ở châu Âu, ông ta không tán thành việc thành l ập nh ững Nhà nước không có khả năng tồn tại độc lập tại Trung Âu vì rất lo sợ những nhà nước này có thể sẽ bị ảnh hưởng của Liờn Xụ. Churchill đề ngh ị các bang phía nam Đức gồm Sachsen, Bayern, Pfalz, Baden và Wuerttemberg lập thành một cực đối trọng với Phổ. Những nhà nước này sẽ k ết h ợp v ới Áo và Hungari tạo thành Liên minh Donau (gồm các nước bên bờ sông Đanuýp). Tất nhiên Stalin cực lực phản đối một kiểu nhà nước như vậy. Các nhà ngoại giao Anh cũng phản đối việc chia cắt n ước Đức, ch ỉ có các tướng lĩnh Anh là đồng tỡnh vỡ họ cho rằng một nước Đức th ống nh ất s ẽ dễ dàng tấn công các nước khác kể cả Liờn Xụ, ngược lại nếu chia nhỏ nước Đức ra thì một mặt nó sẽ làm suy yếu nước Đức, mặt khác nó cũng là “sự bảo đảm của bảo đảm một khi có nguy cơ Xô Viết”. Một mặt họ lo sợ một nước Đức hùng mạnh sẽ là nguy cơ đối với họ, mặt khác họ muốn sử dụng nước Đức như là một lá chắn để chống lại ảnh h ưởng của Liờn Xụ ở Châu Âu. Song khi chiến sự tiếp diễn ngày càng ác liệt thì nh ững điều tranh cãi ở Hội nghị Teheran có vẻ ít được quan tâm hơn. Sau này, tại Hội nghị Yalta, Stalin một lần nữa đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên ụng không đưa ra một kế hoạch cụ thể nào mà chỉ yêu cầu đưa thêm vào văn bản đầu hàng vô điều kiện của Đức một cõu “cỏc nước Đồng minh s ẽ đ ề ra các biện pháp nhằm giải trừ quân bị, phi quân sự hoá và chia cắt nước
 9. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử Đức nếu họ thấy cần thiết cho hoà bình và ổn định trong t ương lai”. Nhưng văn bản trên trong thực tế cũng không được đem ra sử dụng vào ngày 8/5/1945. Còn Roosevelt thì vẫn nhắc lại tại Yalta rằng ông ta v ẫn thấy kế hoạch của ông ta là hợp lý song cũng không làm gì thêm đ ể đi đ ến một quyết định cụ thể. Hội nghị còn bàn thêm về một số vấn đề khác nhưng nhìn chung, Hội nghị Teheran chỉ là khúc dạo đầu, còn quy ết định cuối cùng của các nguyên thủ quốc gia nằm ở các văn bản cuộc gặp gỡ Yalta và Hội nghị Potsdam sau này. EAC Vào tháng 1/1944, Hội đồng Tư vấn Châu Âu, European Advisory Commission (EAC), bao gồm đại diện của ba cường quốc đã h ọp t ại London. Hội nghị này bàn về những kế hoạch cho thời gian ngay sau khi phát xít Đức đầu hàng. Những kế hoạch được thoả thuận trong Hội nghị London sẽ được Churchill, Roosevelt và Stalin phê chuẩn tại Hội nghị Yalta tháng 2/1945. Để có thể kiểm soát chặt chẽ nước Đức, các nước Đồng minh sẽ chiếm đóng hoàn toàn lãnh thổ Đức trong khoảng thời gian chưa xác định. Ngày 12/9/1944, ba nước Mỹ, Anh, Liờn Xô đã kí một ngh ị định thư chia nước Đức thành ba vùng do ba nước chiếm đóng. Theo đó, lãnh thổ nước Đức được giới hạn theo đường biên giới được định từ trước chiến tranh, này 31/12/1937, tức là trước khi Đức th ực hi ện vi ệc chi ếm đúng các quốc gia khác. Điều đó có nghĩa là cả Áo, vùng Sudelen (thu ộc Cộng hoà Séc ngày nay) và cỏc vùng đất khác đã bị Đức sáp nh ập vào lãnh thố của mình năm 1938 và trong suốt thời gian chiến tranh s ẽ được tr ả v ề cho “chủ cũ”. Liờn Xụ sẽ chiếm đóng phần “phớa Đụng” gồm cả tỉnh Đông Phổ nằm ở đông đường biên giới được định trên tấm bản đồ “Map A” kèm theo. Đường biên giới này đồng thời đã là ranh giới gió cỏc bang và các tỉnh của nước Đức, sau này là đường biên giới chính thức giữa Cộng hoà Dân chủ Đức và Cộng hoà Liên bang Đức, là ranh giới giữa hai
 10. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử khối Đông và Tây Âu, ranh giới giữa hai phe Xã hội chủ nghĩa và Tư b ản chủ nghĩa ở Châu Âu. Thủ đô Berlin không thuộc vào vùng kiểm soát của Liờn Xụ (mặc dù ở phía đông và sau này hoàn toàn do H ồng quân L ờn Xô đánh chiếm), mà bị chia thành ba khu vực chiếm đóng của ba nước Anh, Mỹ, Liờn Xụ. Trên thực tế, Nghị định thư bắt đầu có hiệu lực sau ngày phát xít Đức đầu hàng, ngày 9/5/1945. Sau ngày 26/7/1945, một hiệp định bổ sung đã công nhận nước Pháp cũng là một nước thắng trận do tính đ ến những chiến tích của Pháp khi De Gaulle tổ chức nhiều đơn vị lớn đánh sang Đức sau khi nước Pháp được giải phóng vào tháng 8 năm 1944. Và nước Phỏp cỳng nhận được quyền kiểm soát một phần nước Đức và m ột phần Berlin từ cỏc vựng kiểm soát của Anh và Mỹ. Một văn bản khác của EAC được ban hành ngày 14/11/1944 quy định cụ thể việc tổ chức hệ thống kiểm soát nước Đức: tại các khu vực chiếm đóng của mỗi nước sẽ do các Tổng chỉ huy kiểm soát dưới sự chỉ đạo của Chính phủ họ. Để quản lý các vấn đề chung của nước Đức, một Hội đồng kiểm soát được thành lập bao gồm các Tổng chỉ huy của các nước Đồng minh. Hội đồng này có chức năng bảo đảm sự thống nh ất trong hành đ ộng của các Tổng chỉ huy ở mức độ có thể. Các quyết định của Hội đồng phải được các thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua. Sau này, khi n ước Đức bị chia thành các khu vực chiếm đóng, Hội đồng Kiểm soát đã được tuyên bố thành lập và chính thức đi vào hoạt động. 2. Hội nghị Yalta Ngày 4/2/1945, khi nguyên thủ của ba nước Liờn Xụ, Anh, Mỹ gặp nhau tại Krim để nhóm họp hội nghị Yalta thỡ quân đội ba
 11. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử nước đã tiến vào sát của ngõ của Đức. Trước đó, ngày 21/10/1944, Aachen là thành phố đầu tiên của Đức bị chiếm đóng, Hống quõn Liờn Xô đã bắt đầu tấn công Đông Phổ, Schlesien và Berlin. Trong Hội ngh ị này các thành viên đều có chung một cảm giác đã cùng nhau tận h ưởng chi ến th ắng đ ầu tiên. Hội nghị Yalta được coi là thoả mãn về mọi mặt và cuối cùng, ba nước Đồng minh nhất trí là những kế hoạch quân sự giữa họ sẽ được phối hợp chặt chẽ hơn, các cuộc trao đổi thông tin giữa các B ộ ch ỉ huy quân s ự các nước sẽ tiếp tục được tiến hành. Một kế hoạch chi tiết với sự nh ất trí tuyệt đối đã được đưa ra. Và họ không có lý do gì để không tin t ưởng tuyệt đối rằng sự hợp tác ăn ý của ba bộ ch ỉ huy quân s ự s ẽ rút ng ắn th ời gian chiến tranh lại. Hội nghị cũng đã ra tuyên bố: nước Đức phát xít đã b ị cáo chung và quân đội phát xít Đức sẽ phải trả giá đắt hơn cho th ất b ại của mình nếu chúng tiếp tục tìm cách phản kháng một cách vô vọng. Về việc chiếm đóng và kiểm soát nước Đức, các nước Đồng minh đã thống nhất về chủ trương và kế hoạch để buộc nước Đức phát xít ph ải đầu hàng vô điều kiện sau khi bị đánh bại hoàn toàn. Theo k ế ho ạch đã thoả thuận, lực lượng của ba cường quốc sẽ chiếm đúng các khu vực đã được phân chia. Và thể sẽ có một hội đồng trung ương để quản lý và kiểm soát phối hợp với các tư lệnh của ba nước. Bên cạnh đó ba n ước thống nhất việc mời Pháp nhận kiểm soát một khu vực và là thành viên thứ tư của hội đồng nếu Pháp muốn. Ranh giới khu vực ki ểm soát của Pháp sẽ được bốn chính phủ quyết định thông qua đại diện của mình tại Hội đồng tư vấn Châu Âu (cùng trong Hội nghị này, các nước Đồng minh cũng phân chia Triều Tiên vừa được giải phóng khỏi ách th ống trị c ủa phát xít Nhật thành hai khu vực chiếm đóng với phương thức tương tự như vậy. Bán đảo triều Tiên bị chia làm hai miền, phía Bắc vĩ tuyến 38 do Liờn Xụ kiểm soát, phía Nam vĩ tuyến 38 do Mỹ kiểm soát. Năm 1948, ở khu
 12. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử vực do quân đội Mỹ chiếm đóng, Cộng hoà Triều Tiên được thành l ập. Cùng năm đó, ở miền Bắc cũng tuyên bố thành lập Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên). Một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu là làm sao tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa phát xít Đức, làm cho Đức không bao giờ có thể xâm hại nền hoà bình thế giới một lần nữa. Mu ốn th ế ph ải xoá bỏ vĩnh viễn một nước Đức quõn, phỏ huỷ hoặc kiểm soát tất cả cơ sở công nghiệp Đức phục vụ chiến tranh, trừng trị các tội phạm chiến tranh một cách thích đỏng, xoá bỏ các đảng phát xít, luật phát xít, tổ chức phát xít. Chỉ có như vậy người Đức mới có hi vọng có được cu ộc s ống ổn định và một vị trí xứng đáng trong cộng đồng các dân tộc. Về việc bồi thường thiệt hại chiến tranh, Đức phải có trách nhiệm bồi thường cho những nước mà Đức đã xâm trong phạm vi có thể. Vi ệc bồi thường có thể được tiến hành bằng ba hình thức: thanh toán một lần từ tài sản quốc gia của Đức, cung cấp hàng hoá hàng năm trong thời hạn nhất định hoặc sử dụng nhân công Đức. Một hội đồng chuyên giải quyết việc bồi thường thiệt hại chiến tranh sẽ được thành lập. Hội đồng này s ẽ bàn bạc về phạm vi và biện pháp bồi thường thiệt hại do Đức gây ra đối với các nước Đồng minh. Hội đồng bao gồm đại diện của các nước Liờn Xụ, Mỹ và Anh sẽ được thành lập tại Moskva trong thời gian thích hợp. Hội nghị Yalta được các chính khách phương Tây đánh giá là H ội nghị thành công nhất của các cường quốc Đồng minh. Cố vấn của Tổng thống Mỹ Harry L.Hopkins đã nói với nhà sử học Mỹ R.E.Sherwood: “Chúng tôi thực lòng tin rằng một ngày mới đã bắt đầu, ngày mà chúng tôi đã chờ đợi, đã nói đến từ nhiều năm nay. Chúng tôi hoàn toàn tin chắc rằng chúng tôi đã giành được thắng lợi đầu tiên cho hoà bình, chúng tôi ở đây là tất cả loài người văn minh trên thế giới. Người Nga đã tỏ ra rất biết đi ều và có tầm nhìn chiến lược, cả ngài Tổng thống và chúng tôi đều tin ch ắc
 13. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử rằng chúng ta có thể chung sống hoà bình với họ trong t ương lai”. C ả Th ủ tướng Anh Churchill cũng tỏ ra vô cùng phấn khởi khi nhớ lại sự kiện này: “Rời Krim ra về, tôi có cảm giác rằng nguyên soái Stalin và các nhà lãnh đạo Xô viết mong muốn được chung sống với những nền dân ch ủ ph ương Tây trên cơ sở bình đẳng và hữu nghị. Tôi chưa từng thấy có chính phủ nào dám chịu trách nhiệm gây nhiều bất lợi cho mình như chính ph ủ Xô vi ết ở nước Nga…Cuộc gặp gỡ tại Krim đã củng cố mạnh mẽ niềm tin cho chúng tôi. Sự gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa các c ường qu ốc Đ ồng minh ngày càng sâu sắc hơn…”. Như vậy, ngay từ khi chiến tranh vẫn còn tiếp diễn với quy mô và phạm vi lớn trên toàn bộ lãnh thổ châu Âu, các nước Đồng minh đã h ọp bàn để định đoạt sốphận của nước Đức sau này. Điều đó ch ứng t ỏ các nước trong khối Đồng minh đã rất quyết tâm, thống nhất và tin tưởng chắc chắn vào thắng lợi của họ đối với nước Đức phát xít. V ới “trật t ự Yalta”, Mỹ và Liên Xô, hai cường quốc mạnh nhất trong khối Đồng minh đã đạt được một số mục tiêu chiến lược của mình. Mỹ có th ể chi ph ối được cục diện thế giới thông qua cviệc khống chế các nước Tây Âu và Nhật Bản. Liên Xô thì đạt được ba mục tiêu l ớn: Một là, b ảo đ ảm s ự t ồn tại và phát triển của Liên Xô; hai là, thu hồi được đất đai c ủa Đ ế qu ốc Nga bị mất trước đây trong chiến tranh Nga- Nhật 1904-1905 và trong cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và nội phản 1918-1920; ba là, mở rộng ph ạm vi ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu và châu Á, thi ết lập một vành đai an toàn bao quanh phía Tây, Đông và Nam Liên Xô. Trong thời gian tiếp đó, do có nhiều bất đồng về quan điểm chính trị, về tư tưởng, về quy ền lợi, gi ữa các nước Đồng minh đã nảy sinh các mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Chính vì vậy, vấn đề Đức tưởng chõng như đã được sắp xếp ổn tho ả, sau chi ến tranh lại phải xem xét lại. Và hiệp ước Potsdam ra đời như một hệ quả tất yếu của nó.
 14. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử II. Vấn đề Đức sau khi chiến tranh kết thúc 1. Đức đầu hàng và việc thành lập Liên Hợp Quốc Ngày 25/4/1945, lịch sử cuộc chiến tranh thế giới thứ II bước sang mét trang mới, quân đội Nga và quân đội Mỹ (đã đổ bộ lên Normandie từ 6/6/1944) gặpnhau tại Torgau, bên bờ sông Elbe, trên đất Đức. Lúc này, biết là sẽ thất thủ, Hitler chỉ định thống soái Doenitz thay thế mình làm Quốc trưởng và tự sát ngày 30/4/1945. Ngày 2/5/1945, Hồng quân Liên Xô chiếm thủ đô Berlin, một kết cục thảm hại đối với quân Đức là điều không thể tránh khỏi. Ngày 7/5/1945, đại diện quân đội Đức, đại tướng Jodl, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức đã kí vào bản đầu hàng không đi ều ki ện c ủa “tất cả lực lượng hải, lục, không quân Đức” tại Đại bản doanh của quân đội Đồng minh ở Reims trước sự chứng kiến của Tổng tư lệnh quân đội Đồng minh Eisenhower và Tổng chỉ huy quân đội Xô viết Nguyên soái G.K.Shukow. Văn bản này có hiệu lực bắt đầu vào lúc 0h ngày 9/5/1945. Ngày 8/5/1945, theo đề nghị của phía Liên Xô, lễ kí chính thức được tiến hành tại Đại bản doanh của Hồng quân Liên Xô ở Berlin- Karlshost và k ết thúc vào hồi 0h16 phót ngày 9/5/1945. Doenitz được đưa về ở tại Murwik gần Flensburg và ngày 23/5/1945 bị Đồng minh hạ bệ và bắt gi ữ. Chính quyền phát xít quân phiệt của nước Đức quốc xã hoàn toàn sụp đổ. Ngày 5/6/1945, với “Tuyờn bố Berlin”, quân Đồng minh lên nắm chính quyền tại Đức. Có thể nói, vào thời điểm này, các cường quốc Đồng minh đã hoàn toàn làm chủ chiến trường châu Âu. Giờ đõy nước Đức không còn khả năng phản kháng và phải chấp nhận mọi quy ết định của các nước Đồng minh trong khoảng thời gian vô hạn định. Tuyên bố còn nói rõ việc quân đội Đồng minh tiếp nhận chính quyền Đức là chỉ nhằm nhanh chóng ổn định nước Đức chứ không mang ý nghĩa xâm lược. Theo đó, Đức
 15. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử được chia làm bốn khu vực, mỗi khu vực do quân đội một nước quản lý như đã thoả thuận. Cả Áo và thủ đụ Viên cũng được chia ra như vậy. Nhằm thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ nền hoà bình và an ninh châu Âu, các nước Đồng minh đã nhất trí thành lập Liên Hợp Quốc, một tổ chức quốc tế tương tự như Hội quốc liên sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Cơ sử để hình thành hiến chương của Liên Hợp Quốc chính là Hiến chương Đại Tây Dương (được Roosevelt và Churchill kí ngày 14/8/1941). Tháng 6/1945, Hiến chương của Liên Hợp Quốc được 5 nước thành viên đầu tiên nhất trí thông qua, có hiệu lực bắt đầu từ ngày 24/10/1945. Cơ quan có quyền quyết định những vấn đề chính trị quan trọng là Hội đồng Bảo an gồm những thành viên thường trực là M ỹ, Anh, Liờn Xụ, Phỏp và Trung Quốc. Các thành viên tuyên th ệ s ẽ tham gia gìn giữ hoà bình, từ bỏ vũ lực và đấu tranh vì sự tôn trọng nhân quyền ở tất cả các quốc gia trên thế giới. 2. Hội nghị Potsdam Nhưng vấn đề chúng ta quan tâm là vận mệnh nước Đức sẽ nh ư thế nào? Để tìm ra được một giải pháp lâu dài cho tương lai của nước Đức, thủ lĩnh ba cường quốc Mỹ, Anh, Liờn Xô đã gặp nhau tại lâu đài Ceeilenhof ở Potsdam (phía đông nước Đức) từ ngày 17/7 đến ngày 2/8/1945. Trong các cuộc gặp gỡ, các nước Đồng minh không phải lúc nào cũng có ý kiến thống nhất. Mỹ và Anh tỏ ra khó ch ịu v ề nh ững gì Li ờn Xô đã tự ý làm trên khu vực họ chiếm đóng. Ngay từ trước khi Hitler đầu hang, Stalin đã đặt vựng phía Đông của Oder và Goerlitzer Neisse (khu v ực sẽ thuộc vùng kiểm soát của Liờn Xụ theo biên bản ngày 12/9/1944 của EAC) vào phạm vi chủ quyền của nước Ba Lan mới. Phía bắc Đông Phổ và Konigsberg đặt dưới sự quản lý của Liờn Xụ. Thêm vào đó, Anh r ất lo Ba Lan sẽ bị “Liờn Xụ hoỏ”. Trong thời gian này, Mỹ v ẫn mong các n ước
 16. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử Đồng minh gắn bó với nhau vì chiến tranh vẫn tiếp tục ở Thỏi Bình Dương. Mỹ biết rất rõ vai trò của Liờn Xụ trong cuộc chiến ở khu vực này trong khi Churchill nghĩ đến việc ngăn chặn ảnh hưởng của m ột cường quốc mới là Liờn Xụ. Có thể nói rằng, sau khi kẻ thù chung c ủa khối Đồng minh là phát xít Đức đã bị tiêu diệt, nh ững mâu thuẫn v ốn có giữa các quyền lợi khác nhau, giữa các trật tự kinh tế khác nhau, giữa các hệ tư tưởng khác nhau có dịp bộc lộ một cách rõ nét. Đõy là cuộc h ọp thượng đỉnh cuối cùng trong liên minh chống Hitler. Những đại diện mới của Mỹ và Anh (H.Truman và Attlee) được đỏnh giá là “m ới và thi ếu kinh nghiệm đối ngoại” đã không thể đem đến những khởi sắc gì mới. Ngay trước khi Hội nghị bắt đầu, cả Mỹ và Anh đều tỏ ra lo sợ trước những biến chuyển ở Đông, Đông Nam và Trung Âu, lo sợ toàn bộ châu Âu sẽ rơi vào vùng ảnh hưởng của Liờn Xụ. Thậm chí, Harriman, Đại sứ Mỹ tại Liờn Xụ cũn cho rằng Liờn Xụ sẽ trở thành mối nguy hiểm đối với h ọ như khối Trục trước đõy. Còn tướng Pháp De Gaulle thì nhận định: Tổng thống mới của Mỹ không có khả năng đề ra một kế hoạch cho sự hoà h ợp thế giới như vị Tổng thống tiền nhiệm Roosevelt. Cũn Liờn Xụ, với th ắng lợi của Chiến tranh vệ quốc vĩ đại thì hoàn toàn đang ở vị thế của người chiến thắng. Trong đờm mùng 1 rạng sang mùng 2 tháng 8 năm 1945, ba nguyên thủ quốc gia của Liờn Xụ, Mỹ và Anh là Stalin, Truman và Attlee đã cùng nhau kí vào “biờn bản Hội nghị Potsdam”. Kết quả của các cuộc hội đàm tại Hội nghị Potsdam được đúc kết trong một thông cáo chung gọi là “Hiệp ước Potsdam”, một văn bản đã đi vào lịch sử nước Đức như một minh chứng đánh dấu sự thất bại nhục nhã nhất của nước Đức. Hiệp ước này bao gồm các quy định cụ thể về chính trị, kinh tế nước Đức. Tương lai của nước Đức được định rất cụ thể trong Hiệp ước thông qua các thoả thuận hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế (điều 107 của Hi ến ch ương Liên
 17. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử Hợp Quốc) và là cơ sở pháp lý buộc các nước phát xít thực hiện trách nhiệm bồi thường chiến tranh đối với các dân tộc khác. Mục đích chủ yếu của Hiệp ước Potsdam là rút kinh nghiệm từ bài học lịch sử của hai cuộc chiến tranh thế giới, đề ra những biện pháp nhằm ngăn chặn không được để cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba có thể bị châm ngòi bởi nước Đức. Nhằm thực hiện mục đích đú, các nước Đồng minh quyết định: - Tiêu diệt hoàn toàn, triệt để, trừ tận gốc dễ chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt Đức. - Xoá bỏ sự tập trung ở mức độ cao của các thế lực kinh tế độc quyền dưới mọi hình thức và tước bỏ quyền lực của chúng. - Đập tan Đảng Công nhân XHCN dân tộc Đức (đảng NAZI) c ựng cỏc cơ quan trực thuộc nó, giải tán tất cả các tổ ch ức phát xít đ ể đ ảm b ảo rằng nó sẽ không phục hồi bằng bất kì hình th ức nào, ngăn c ấm m ọi ho ạt động hoặc tuyên truyền mang tính phát xít và quân phiệt. - Huỷ bỏ toàn bộ hệ thống luật pháp phát xít, cơ sở của sự tồn tại và tội ác của nhà nước phát xít Đức. - Trừng phạt tội phạm NAZI và tội phạm chiến tranh. - Làm trong sạch đời sống văn hoá, chính trị, tinh th ần trên toàn lãnh thổ Đức. - Chuẩn bị cho việc xây dựng cuộc sống chính trị Đức trên cơ sở dân chủ làm tiền đề cho nền hoà bình vững chắc ở châu Âu và vị thế của nước Đức trong cộng đồng các dân tộc tự do và hoà bình th ế gi ới. Hi ệp ước cũng nêu những biện pháp cụ thểnhằm tổ chức bộ máy hành chính nhằm quản lý và điều hành nước Đức: Hội đồng kiểm soát Đồng minh là c ơ quan cao nhất, chỉ huy toàn bộ các hoạt động diễn ra tại Đức. Trên toàn nước Đức sẽ diễn ra một cuộc bầu cử dân chủ để thiết lập các cơ quan hành chính địa phương, các đảng chính trị mang tính dân ch ủ đ ược phép và
 18. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử được khuyến khích thành lập. Trước mắt chưa thành lập chính phủ trung ương của Đức. Nhanh chóng mở cỏc phiờn toà xét xử tội phạm chiến tranh… - Về kinh tế, trước hết cần chia nhỏ kinh tế Đức nhằm xoá bỏ những thế lực kinh tế độc quyền Đức, chủ yếu là phát triển nông nghiệp và các ngành công nghiệp sản xuất hàng dân dụng nội địa. Kinh t ế Đ ức của bốn khu vực được coi là một khối thống nhất, ch ỉ được phát tri ển h ạn chế và chịu sự liểm tra của Đồng minh. Như vậy, dù có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng cuối cùng cả ba cường quốc Đồng minh đã thống nhất được với nhau về nguyên t ắc chính sách đối với nước Đức sau chiến tranh. Tuy nhiên những điều khoản này có được thực hiện một cách nghiêm túc khụng thỡ lại là điều ch ưa th ể khẳng định. Bởi thế nên bước vào giai đoạn sau này, giai đoạn “Chiến tranh lạnh”, Đức vẫn là một trong những vấn đề gây nhiều bàn cãi nhất!
 19. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử Chương 2 SỰ ĐỐI ĐẦU XÔ- MỸ THÔNG QUA VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỨC TRONG CHIẾN TRANH LẠNH I. Cuộc đấu tranh để giải quyết vấn đề Đức năm 1947-1948 1. Chiến tranh lạnh và việc hoàn thiện tổ chức BIZONE Từ tháng 3 năm 1947, với “Chủ nghĩa Truman”, thế giới đã rơi vàomột cuộc chiến tranh kì lạ nhất trong lịch sử tồn tại: Chiến tranh lạnh. Đó là sự đối đầu gay gắt giữa hai cực Xô- Mỹ và hai khối Đụng- Tây. Đặc trưng của nó là sự liên kết bền chặt giữa các thành viên mỗi khối (Mỹ và các nước TBCN, Liờn Xụ và các nước XHCN) và sự căng th ẳng cú tác động mạnh mẽ đến tất cả các mối quan hệ giữa hai phe song ch ưa x ảy ra đối đầu trực tiếp có vũ trang. Nguyên nhân chính là do s ự lo ng ại và đ ề phòng giữa hai phe Xô- Mỹ. Sau chiến tranh, lo ngại trước uy tín chính trị và ảnh hưởng của Liờn Xụ trờn trường quốc tế (với chiến thắng vĩ đại của Liờn Xụ trước chủ nghĩ phát xít), Mỹ toan tính đề ra các k ế ho ạch nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Liờn Xụ, nhằm lôi kéo các nước dân ch ủ mới được thành lập vào vòng ảnh hưởng của Mỹ và nhằm sử dụng lực lượng chính trị chống cộng ở châu Âu và Đức ch ống l ại Liờn X ụ. M ỹ coi Liờn Xụ và phe XHCN là vật cản đối với chính sách toàn c ầu c ủa M ỹ. Ngay từ năm 1945, Mỹ đã muốn chỉ duy nhất Mỹ có được những độc quyền kinh tế trên phạm vi toàn thế giới. Trong khi đú, Liờn Xụ cũng muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng, mà trước hết là tạo dựng những vùng đệm ở phía Đông, tranh thủ sự ủng hộ của họ để dần gây ảnh h ưởng trên phạm vi toàn thế giới, làm giảm uy tín của Mỹ. Bất đồng sâu s ắc gi ữa các nước thắng trận trong khối Đồng minh dẫn đến sự cách biệt về chính trị, kinh tế, văn hoá- xã hội giữa cỏc vựng do Liờn Xụ và các nước ph ương Tây kiểm soát là một quá trình tất yếu không thể tránh kh ỏi. Trong đó,
 20. Bài tiểu luận Bùi Minh Hồng - K54A Lịch sử nước Đức trở thành vấn đề được bàn tán nhiều nh ất và cũng gây nhi ều tranh cãi nhất. Suốt từ trước khi chiến tranh kết thúc, vấn đề thống nh ất Đức đã được đưa ra bàn cãi, tuy nhiên cho đến giai đoạn này v ẫn không có s ự ti ến triển đáng kể nào. Hàng loạt những đề nghị được đưa ra chỉ nhằm phản ứng lại đối phương và đổ lỗi ngăn cản việc thống nhất Đức cho nhau mà không đi đến một thoả thuận mới nào. Nước Đức không ph ải là nguyên nhân gây ra cuộc “chiến tranh lạnh” nhưng lại là quốc gia phải chịu h ậu quả của cuộc chiến tranh trực tiếp nhất! Một trong những sự kiện quan trọng nhất của năm 1947 diễn ra tại Đức là sự thành lập Liờn vựng kinh tế BIZONE, một liên k ết gi ữa hai khu vực của Mỹ và Anh. Sau nhiều lần cải tổ cơ cấu tổ ch ức, cu ối cùng tháng 2/1948 BIZONE được hoàn thiện bao gồm các cơ quan như: Hội đồng kinh tế (cơ quan quyền lực cao nhất), Hội đồng bang, Hội đồng hành ph ỏp… Đú chính là tiền thân của Thượng nghị viện, Hạ nghị viện và chính phủ của CHLB Đức sau này. Ngày 8/4/1949, Pháp ra nhập Liờn vựng kinh tế, BIZONE trở thành TRIZONE. Đõy chính là bước tiền trạm để tiến tới thành lập Nhà nước CHLB Đức. Sau thất bại của Hội nghị Ngoại trưởng Moscow, rõ ràng rằng, Anh và Mỹ lập BIZONE trước hết không phải là để gây sức ép với Pháp và Liờn Xụ trong việc thống nhất Đức về kinh tế mà là đ ể liên k ết ch ặt ch ẽ các khu vực phía Tây, đối trọng với Liờn Xụ. Sỏch lược của Mỹ ở châu Âu và ở Đức đã trở nên quá rõ ràng: Mỹ tìm mọi cách đ ể gi ữ cho n ửa Tây nước Đức không bị Cộng sản kiểm soát và cho Tây Đức h ội nhập v ới Tây Âu càng sớm càng tốt. Do vậy, các cuộc đàm phán của bốn cường qu ốc (Hội nghị tứ cường) vào tháng 12 năm 1947 và đầu năm 1948, đối với các nước phương Tây chỉ là tấm bình phong nếu có xét xử tội chia rẽ nước Đức trong tương lai. Việc hoàn thiện BIZONE vừa có tác dụng tích c ực
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2