intTypePromotion=1

Tìm hiểu sự ra đời của cơ sở xủ lý ảnh phần 6

Chia sẻ: Sdfasfs Sdfsdfad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Tìm hiểu sự ra đời của cơ sở xủ lý ảnh phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống thị giác người là bộ phận phức tạp nhất hiện hữu. Hệ thống thị giác cho phép chúng ta tổ chức và hiểu biết nhiều phần tử phức tạp trong môi trường quanh ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu sự ra đời của cơ sở xủ lý ảnh phần 6

  1. I 3.3 HiÖu øng d¶i vµ ®¸p øng tÇn sè kh«ng gian H×nh 1.19 I I I H×nh 1.20 I I I
  2. H×nh 1.21
  3. ) , x y ) ) , , x y x y H×nh 1.22 3.4 MÆt n¹ kh«ng gian.
  4. H×nh 1.23 ) , x y 3.5 ¸c hiÖn t­îng thÞ gi¸c kh¸c.
  5. H×nh 1.24
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản