Tin học lớp 4 - VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
371
lượt xem
18
download

Tin học lớp 4 - VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS vận dụng những kiến thức đã học về cách sử dụng chơng trình vẽ Paint để vẽ một bức tranh theo đề tài em thích. -Rèn kĩ năng rê, kích chuột cho HS. -GD tính kiên trì, sự sáng tạo cho HS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tin học lớp 4 - VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH

  1. VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH I-Mục đích yêu cầu: -HS vận dụng những kiến thức đã học về cách sử dụng chơng trình vẽ Paint để vẽ một bức tranh theo đề tài em thích. -Rèn kĩ năng rê, kích chuột cho HS. -GD tính kiên trì, sự sáng tạo cho HS. II-Chuẩn bị:Phòng máy III-Lên lớp: 1-Kiểm tra bài cũ (4 phút):Chơng trình vẽ Paint có thể hỗ trợ giúp em vẽ những hình gì?. 2-Bài mới (30 phút):a-Giới thiệu bài : b-Nội dung bài: Phơng pháp TG Nội dung -Gọi HS nhắc lại ch- -Có thể vẽ đợc các hình: Đờng thẳng, đ- ơng trình vẽ Paint có thể ờng cong, hình chữ nhật, hình vuông, hình hỗ trợ giúp em vẽ những tròn, hình elip.... hình gì? -GV hớng dẫn HS -Vẽ về đề tài gì. xác định nội dung của bức -Em chuẩn bị sử dụng những kiến thức
  2. tranh vẽ nào đã học trong chơng trình vẽ Paint. -GV có thể gợi ý HS -Thể hiện ý tởng của mình trên bài vẽ. dựa vào những hình mẫu cho sẵn để sắp xếp, ghép -Kích đúp vào My documents \\ Bai mau các hình đã cho thành bức -ấn Ctrl + phím A. tranh hoàn chỉnh. -Chọn Copy. -Mở Paint. -Cho HS thực hành -Chọn Paste. vẽ tranh. -Di chuyển, sắp xếp, ghép các hình để tạo thành bức tranh theo ý thích. -GV quan sát giúp đỡ HS yếu 3-Củng cố – dặn dò (2 phút): -GVtổng kết bài, nhận xét giờ học. -Hớng dẫn HS về thực hành. ____________________________________________________________
  3. VẼ THEO ĐỀ TÀI EM THÍCH (Tiết 2) I-Mục đích yêu cầu: -HS vận dụng những kiến thức đã học về cách sử dụng chơng trình vẽ Paint để vẽ một bức tranh theo đề tài em thích. -Rèn kĩ năng rê, kích chuột cho HS. -GD tính kiên trì, sự sáng tạo cho HS. II-Chuẩn bị:Phòng máy III-Lên lớp: 1-Kiểm tra bài cũ (4 phút): Chơng trình vẽ Paint có thể hỗ trợ giúp em vẽ những hình gì?. 2-Bài mới (30 phút): a-Giới thiệu bài : b-Nội dung bài: Phơng pháp TG Nội dung -Gọi HS nhắc lại ch- -Có thể vẽ đợc các hình: Đờng thẳng, đ- ơng trình vẽ Paint có thể ờng cong, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hỗ trợ giúp em vẽ những hình elip....
  4. hình gì? -GV hớng dẫn HS -Vẽ về đề tài gì. xác định nội dung của bức -Em chuẩn bị sử dụng những kiến thức vẽ tranh nào đã học trong chơng trình vẽ Paint. -Thể hiện ý tởng của mình trên bài vẽ. -GV có thể gợi ý HS dựa vào những hình mẫu -Kích đúp vào My documents \\ Bai mau cho sẵn để sắp xếp, ghép -ấn Ctrl + phím A. các hình đã cho thành bức -Chọn Copy. tranh hoàn chỉnh. -Mở Paint. -Chọn Paste. -Cho HS thực hành -Di chuyển, sắp xếp, ghép các hình để tạo vẽ tranh. thành bức tranh theo ý thích. -GV quan sát giúp đỡ HS yếu. 3-Củng cố – dặn dò (2 phút): -GV gọi HS kể tên các ứng dụng của chơng trình vẽ Paint đã đợc sử dụng trong bài. -Hớng dẫn HS về thực hành thêm các thao tác vẽ.
  5. ________________________________________________________ ___
Đồng bộ tài khoản