Tờ trình cử đi đào tạo

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
626
lượt xem
74
download

Tờ trình cử đi đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Tờ trình cử đi đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình cử đi đào tạo

  1. Mã tài liệu: NS – 06 – BM06 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: TỜ TRÌNH (V/v cử cán bộ đi đào tạo) Kính gửi: Giám đốc điều hành công ty - Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày……………..của…………………………… - Phòng NS đề nghị Giám đốc duyệt tổ chức việc đào tạo cho nhân viên công ty như sau: 1. Nội dung khoá đào tạo 2. Địa điểm 3. Thời gian 4. Thành phần Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 5. Kinh phí: Ngày tháng năm 200 Người lập Trưởng phòng nhân sự Giám đốc điều hành

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản