intTypePromotion=1

TỜ TRÌNH - Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Chia sẻ: Võ Lý Lý | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

3
3.008
lượt xem
189
download

TỜ TRÌNH - Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu - TỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựngCác mẫu tờ trình, Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, Những mẫu tờ trình hay, Các mẫu tờ trình thường được sử dụng, Mẫu tờ trình, Các mẫu tờ trình hay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỜ TRÌNH - Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

  1. CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------- ----- o0o ----- Số …….... / TT - XDCB Vĩnh Phúc, ngày ……. tháng ……. năm 2004 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình : ------- Kính gửi : - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC - SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VĨNH PHÚC Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số - 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính Phủ về Quản lý Đầu tư XD. Căn cứ Quyết định số : ……. / QĐ-UB ngày …… / …… / 2007 của UBND - tỉnh Vĩnh Phúc cho phép Chủ đầu tư được đầu tư xây dựng công trình … Căn cứ nhu cầu cấp thiết về việc xây dựng công trình .... - Căn cứ mặt bằng hiện trạng khu đất được cấp để xây dựng công trình .... - Căn cứ hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Chủ Đầu tư và Công ty tư vấn - XD .... Căn cứ vào các chỉ tiêu thông số kỹ thuật của Bộ Xây dựng ban hành về - công tác XDCB . Xét văn bản đề nghị của Chủ Đầu tư, ... làm tờ trình kèm theo DA đầu tư xây dựng công trình ......... trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc xem xét và phê duyệt báo cáo đầu tư với những nội dung như sau : I. Tên công trình : II. Địa điểm xây dựng : 1. Vị trí : - Phía Đông giáp : - Phía Tây giáp : - Phía Nam giáp : - Phía Bắc giáp : 2. Địa hình : 3. Môi trường : III. Quy mô xây dựng : 1. Giải pháp quy hoạch và kiến trúc : 2. Quy mô diện tích : + + 3. Giải pháp xây dựng :
  2. + Kết cấu + Hoàn thiện + Hệ thống điện, chống sét + Hệ thống cấp thoát nước + Hệ thống PCCC IV. Các chỉ tiêu kinh tế : V. Tổng vốn đầu tư theo khái toán : 1. Xây lắp : 2. Thiết bị : 3. Kiến thiết cơ bản khác : VI. Phân công trách nhiệm - tiến độ thực hiện : Phân công trách nhiệm : - Chủ Đầu tư : - Lập báo cáo đầu tư xây dựng + Khảo sát địa chất + Thiết kế kỹ thuật thi công - Đơn vị thi công : VII. Kế hoạch đấu thầu : 1. Dự kiến phân chia gói thầu : 2. Giá trị gói thầu : 3. Giá trị từng gói thầu : 4. Nguồn tài chính các gói thầu : 5. Hình thức đấu thầu : 6. Phương thức đấu thầu : 7. Thời gian đấu thầu cho từng gói thầu : 8. Phương thức thực hiện : VIII. Nguồn vốn : IX. Kết luận : Việc đầu tư xây dựng công trình ... là cần thiết và cấp bách ... Vậy Chủ Đầu tư kính đề nghị UNND tỉnh Vĩnh Phúc - Sở Kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc quan tâm xem xét phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng công trình ... , tạo điều kiện để công trình sớm được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng đạt hiệu qủa cao. CHỦ ĐẦU TƯ Nơi nhận : - Như trên - L ưu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2