intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá- xã hội của dân cư địa phương tại khu du lịch văn hoá tâm linh Núi Chùa Bái Đính- Ninh Bình

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
17
lượt xem
5
download

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá- xã hội của dân cư địa phương tại khu du lịch văn hoá tâm linh Núi Chùa Bái Đính- Ninh Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu sự tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá xã hội của dân cư địa phương tại khu du lịch văn hoá tâm linh núi chùa Bái Đính- Ninh Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá- xã hội của dân cư địa phương tại khu du lịch văn hoá tâm linh Núi Chùa Bái Đính- Ninh Bình

TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI<br /> KHOA VĂN HÓA DU LỊCH<br /> <br /> TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐẾN ĐỜI<br /> SỐNG VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA DÂN CƢ ĐỊA PHƢƠNG<br /> TẠI KHU DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH<br /> NÚI CHÙA BÁI ĐÍNH NINH BÌNH<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Minh Thúy<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Phạm Thi Thanh Xuân<br /> <br /> Lớp<br /> <br /> : VHDL 16A<br /> <br /> Hà Nội – 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Phần mở đầu .................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .......................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................. 3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 3<br /> 5. Bố cục đề tài .................................................................................................. 3<br /> Chƣơng 1 Tổng quan về khu du lịch văn hóa tâm linh núi chùa Bái ĐínhNinh Bình ......................................................................................................... 4<br /> 1.1 Giới thiệu về khu du lịch văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính- Ninh Bình . 4<br /> 1.1.1 Vị trí địa lý ............................................................................................... 4<br /> 1.1.2 Núi chùa Bái Đính trong lịch sử ............................................................... 5<br /> 1.1.3 Tổng thể khu du lịch văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính hiện nay .......... 13<br /> 1.2 Những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch của khu Núi chùa Bái<br /> Đính ................................................................................................................ 19<br /> 1.2.1 Điều kiện tự nhiên ................................................................................... 19<br /> 1.2.2 Điều kiện văn hoá - xã hội ........................................................................ 21<br /> 1.2.3 Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật ............................................................. 22<br /> 1.3 Vị thế của khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính trong sự phát triển du<br /> lịch tỉnh Ninh Bình ............................................................................................ 23<br /> Chƣơng 2 Đời sống văn hóa- xã hội - kinh tế của cƣ dân địa phƣơng dƣới tác động<br /> của du lịch ................................................................................................................................................. 25<br /> 2.1 Thực trạng hoạt động du lịch tại khu du lịch tâm linh núi chùa<br /> Bái Đính- Ninh Bình ................................................................................................................... 25<br /> 2.1.1 Khách du lịch. .......................................................................................... 25<br /> 2.1.2 Hoạt động kinh doanh du lịch ................................................................... 27<br /> 2.1.3 Nguồn lao động du lịch ............................................................................ 29<br /> <br /> 2.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch .......................... 31<br /> 2.1.4.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật .......................................................................... 31<br /> 2.1.4.2 Cơ sở hạ tầng ......................................................................................... 32<br /> 2.1.5 Sản phẩm du lịch ...................................................................................... 35<br /> 2.1.6 Tổ chức hoạt động du lịch tại khu du lịch văn hóa tâm linh núi chùa Bái<br /> Đính ................................................................................................................ 36<br /> 2.1.6.1 Tổ chức quản lý hoạt động du lịch ........................................................ 36<br /> 2.1.6.2 Tổ chức quảng bá và tuyên truyền ......................................................... 37<br /> 2.2 Hoạt động du lịch- những tác động với đời sống văn hóa- xã hội - kinh tế<br /> của cư dân khu vực núi chùa Bái Đính Ninh Bình ............................................ 38<br /> 2.1.1 Đối với đời sống văn hóa- xã hội .............................................................. 38<br /> 2.2.1.1 Tác động tích cực .................................................................................. 38<br /> 2.2.1.2 Tác động tiêu cực .................................................................................. 48<br /> 2.2.2 Đối với đời sống kinh tế ........................................................................... 50<br /> 2.2.3 Đối với môi trường .................................................................................. 52<br /> 2.3 Nhận định của các tổ chức, cá nhân về sự tác động của du lịch tại khu núi<br /> chùa Bái Đính ................................................................................................... 52<br /> 2.3.1 Các nhà quản lý và nhân viên ngành du lịch ............................................. 53<br /> 2.3.2 Khách du lịch ........................................................................................... 54<br /> 2.3.3 Cộng đồng cư dân địa phương .................................................................. 55<br /> Chƣơng 3 Hệ thống giải pháp để phát triển du lịch bền vững đối với dân<br /> cƣ tại khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính- Ninh Bình ........................... 57<br /> 3.1 Quan điểm phát triển du lịch bền vững đối với dân cư ................................. 57<br /> 3.2 Hệ thống giải pháp ...................................................................................... 60<br /> 3.2.1 Giải pháp nhằm phát triển hoạt động du lịch............................................. 61<br /> 3.2.1.1 Giải pháp về cơ chế chính sách .............................................................. 61<br /> 3.2.1.2 Giải pháp về tổ chức quản lý ................................................................. 62<br /> <br /> 3.2.1.3 Xây dựng các chương trình du lịch hấp dẫn ........................................... 63<br /> 3.2.1.4 Tuyên truyền quảng bá du lịch ............................................................... 64<br /> 3.2.1.5 Một số giải pháp khác ........................................................................... 65<br /> 3.2.2 Giải pháp phát triển du lịch bền vững đối với dân cư địa phương ............ 68<br /> 3.2.2.1 Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người tham gia hoạt động du<br /> lịch<br /> <br /> ................................................................................................................ 68<br /> <br /> 3.2.2.2 Phát triển du lịch với sự tham gia của cộng đồng ................................... 71<br /> 3.2.2.3 Bảo vệ tài nguyên môi trường và môi trường văn hóa .......................... 72<br /> 3.2.2.4 Xã hội hóa trong phát triển du lịch ......................................................... 74<br /> Kết luận............................................................................................................ 75<br /> Tài liệu tham khảo .......................................................................................... 76<br /> Phụ lục ............................................................................................................. 78<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài:<br /> Hiện nay, trong sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam, du lịch<br /> được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có tiềm năng to<br /> lớn, góp phần quan trọng vào nền kinh tế quốc dân. Hoà chung với sự phát<br /> triển mạnh mẽ của du lịch nước nhà, du lịch Ninh Bình cũng đang có những<br /> bước tiến chắc và ngày càng khởi sắc. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI<br /> ( nhiệm kỳ 2000- 2006) đã khẳng định: “tích cực khai thác các nguồn vốn đầu<br /> tư cho hạ tầng dịch vụ… từng bước đưa ngành du lịch của tỉnh trở thành<br /> ngành kinh tế có vị trí quan trọng”. Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng đã đưa ra các<br /> giải pháp quan trọng và thiết thực để đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần<br /> vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo<br /> xu hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp dịch vụ, tạo thêm việc làm và<br /> thu nhập cho lao động xã hội.<br /> Ninh Bình là một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, có diện tích tự nhiên<br /> 1.390,11 km2, tuy là một tỉnh không lớn nhưng lại có địa hình rất đa dạng: có<br /> núi, đồng bằng, vùng ven biển, mang đầy đủ sắc thái địa hình Việt Nam thu<br /> nhỏ... đã tạo cho Ninh Bình tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Thiên<br /> nhiên đã ban tặng cho vùng đất này nhiều danh lam thắng cảnh kỳ thú, nhiều<br /> hang động nổi tiếng, quần thể hang động Tràng An, Tam Cốc- Bích Động,<br /> vườn quốc gia Cúc Phương với hệ động thực vật phong phú, khu bảo tồn đất<br /> ngập nước Vân Long, khu du lịch sinh thái hồ Yên Thắng, Yên Đồng, Yên<br /> Thái với cảnh quan đặc sắc và tính đa dạng sinh học cao…Đặc biệt trong thời<br /> gian vài năm trở lại đây, mỗi khi nhắc tới Ninh Bình người ta không thể<br /> không nhắc tới núi chùa Bái Đính- Nơi được các báo giới tôn vinh là một<br /> quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản