intTypePromotion=1

Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án

Chia sẻ: Phươngg Phươngg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
588
lượt xem
106
download

Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án làm tài liệu ôn tập môn Toán lớp 6 phần hình học để chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Tham khảo đề thi giúp các em nắm chắc kiến thức Toán học, làm quen với các dạng bài tập đề thi, rèn luyện kỹ năng giải toán nhanh và thuần thục, phát triển tư duy, sáng tạo ra cách giải mới. Ngoài ra quý thầy cô có thể sử dụng bộ đề làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy và ra đề thi. Mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo bộ đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án

TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT<br /> HÌNH HỌC LỚP 6<br /> NĂM 2017-2018 (CÓ ĐÁP ÁN)<br /> <br /> 1. Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Toán 6 phần hình học chương 1 có đáp án<br /> - Trường THCS Lê Lợi<br /> 2. Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Toán 6 phần hình học chương 1 có đáp án<br /> - Trường THCS Gia Khanh<br /> 3. Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Toán 6 phần hình học chương 2 có đáp án<br /> - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp<br /> 4. Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Toán 6 phần hình học chương 2 có đáp án<br /> 5. Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Nguyễn Trói<br /> 6. Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Đông Sơn<br /> 7. Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Giang Phong<br /> 8. Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Hương Bình<br /> 9. Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 - Trường THCS Trần Thị Nhượng<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA<br /> Cấp độ<br /> <br /> Nhận biêt<br /> <br /> MÔN: HÌNH HỌC<br /> Thông hiểu<br /> <br /> Chủ đề<br /> <br /> TNKQ<br /> <br /> Chủ đề 1:<br /> Điểm, đường thẳng<br /> <br /> Hiểu được khái<br /> Biết dùng kí hiệu<br /> niệm điểm thuộc,<br /> , ; biết vẽ hình<br /> không thuộc đường<br /> minh họa.<br /> thẳng.<br /> 1<br /> 1<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 5%<br /> 5%<br /> Nắm được khái<br /> Hiểu ba điểm thẳng<br /> niệm điểm thuộc và hàng, điểm nằm giữa<br /> không thuộc đường hai điểm và tính chất<br /> thẳng, cách đọc tên đường thẳng đi qua 2<br /> đường thẳng<br /> điểm.<br /> 1<br /> 1<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 5%<br /> 5%<br /> Hiểu được hai tia<br /> Nắm được mỗi điểm<br /> đối nhau, trùng nhau trên đường thẳng là<br /> Nhận biết được các gốc chung của hai tia<br /> tia trên hình vẽ.<br /> đối nhau. Chỉ ra được<br /> hai tia đối nhau.<br /> 1<br /> 1<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 5%<br /> 5%<br /> Nhận biết được<br /> Hiểu và kể tên các<br /> đoạn thẳng cắt đoạn<br /> đoạn thẳng, so sánh<br /> thẳng, cắt tia, cắt<br /> hai đoạn thẳng. Vẽ<br /> đường thẳng<br /> hình thành thạo.<br /> <br /> Số câu hỏi<br /> Số điểm<br /> %<br /> Chủ đề 2:<br /> Ba điểm thẳng hàng.<br /> Đường thẳng đi qua<br /> hai điểm.<br /> Số câu hỏi<br /> Số điểm<br /> %<br /> Chủ đề 3:<br /> Tia<br /> <br /> Số câu hỏi<br /> Số điểm<br /> %<br /> Chủ đề 4:<br /> Đoạn thẳng.<br /> Độ dài đoạn thẳng<br /> <br /> Số câu hỏi<br /> Số điểm<br /> %<br /> <br /> Tổng số câu<br /> Tổng số điểm<br /> %<br /> <br /> TL<br /> <br /> 1<br /> 0,5<br /> 5%<br /> 4<br /> 20%<br /> <br /> TNKQ<br /> <br /> TL<br /> <br /> LỚP 6<br /> <br /> Vận dung<br /> Cấp độ Thấp<br /> Cấp độ Cao<br /> TNKQ<br /> TL<br /> TNKQ TL<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 2<br /> 1,0<br /> 10%<br /> Tính được số<br /> đường thẳng đi<br /> qua hai điểm phân<br /> biệt khi biết số<br /> điểm.<br /> 1<br /> 0,5<br /> 5%<br /> Vẽ hình thành thạo<br /> về tia. Biểu diễn<br /> các điểm trên tia.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3<br /> 1,5<br /> 15%<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1,0<br /> 0,5<br /> 10%<br /> 20%<br /> Vận dụng tính chất<br /> Vận dụng hệ<br /> AM+MB=AB để<br /> thức<br /> xác định điểm nằm AM+MB=AB để<br /> giữa hai điểm còn tính độ dài đoạn<br /> lại; tính chất trung<br /> thẳng<br /> điểm của đoạn<br /> thẳng.<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 7<br /> 2<br /> 0,5<br /> 1,0<br /> 0,5<br /> 1,0<br /> 4,5<br /> 2<br /> 5%<br /> 10%<br /> 5%<br /> 10%<br /> 55%<br /> 20%<br /> 5<br /> 5<br /> 1<br /> 15<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 1<br /> 10<br /> 30%<br /> 40%<br /> 10%<br /> 100%<br /> <br /> Trường THCS Lê Lợi<br /> KIỂM TRA CHƯƠNG I .<br /> Họ và tên :……………………………<br /> MÔN : Hình học . LỚP 6<br /> Lớp<br /> : ……………<br /> Điểm bằng số<br /> <br /> Điểm bằng chữ<br /> <br /> Lời phê của giáo viên<br /> <br /> ĐỀ:<br /> I/ TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )<br /> Câu 1 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu :<br /> A. M cách đều hai điểm AB<br /> B. M nằm giữa hai điểm A và B<br /> C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B<br /> D. Cả 3 câu trên đều đúng<br /> Câu 2 : Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì :<br /> A. MK + ML = KL<br /> B. MK + KL = ML<br /> C. ML + KL = MK<br /> D. Một kết quả khác<br /> Câu 3 : Cho đoạn thẳng MN = 8 cm. Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM =<br /> A. 8 cm<br /> B. 4 cm<br /> C. 4,5 cm<br /> D. 5 cm<br /> Câu 4 : Cho đoạn thẳng AB = 6 cm . Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì đoạn thẳng KB bằng:<br /> A. 10 cm<br /> B. 6 cm<br /> C. 4cm<br /> D. 2cm<br /> Câu 5: Nếu DG + HG = DH thì :<br /> A. D nằm giữa H và G B. G nằm giữa D và H C. H nằm giữa D và G D. Một kết quả khác<br /> Câu 6 : Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài:<br /> A. 1<br /> B. 2<br /> C. 0<br /> D. vô số<br /> Câu 7 : Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:<br /> <br /> A. Điểm M nằm giữa A và N<br /> B. Điểm A nằm giữa M và N<br /> C. Điểm N nằm giữa A và M<br /> D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.<br /> 7cm.<br /> Câu 8 : Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:<br /> MN<br /> IM  IN <br /> A.<br /> IM = IN<br /> B.<br /> 2<br /> C.<br /> IM + IN = MN<br /> D.<br /> IM = 2 IN<br /> II/ TỰ LUẬN :(6 điểm)<br /> Vẽ tia Ax . Lấy B  Ax sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM= 4 cm.<br /> a) Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?<br /> b) So sánh MA và MB.<br /> c) M có là trung điểm của AB không? Vì sao?<br /> d) Lấy N  Ax sao cho AN= 12 cm. So sánh BM và BN<br /> Bài làm:<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> .........................................................................................................................................................................................<br /> <br /> ĐÁP ÁN:<br /> I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)<br /> 1<br /> C<br /> <br /> 2<br /> A<br /> <br /> 3<br /> B<br /> <br /> 4<br /> 5<br /> D<br /> B<br /> (Mỗi câu đúng cho 0.5 đ)<br /> <br /> 6<br /> A<br /> <br /> 7<br /> B<br /> <br /> 8<br /> B<br /> <br /> II/ TỰ LUẬN (6 điểm)<br /> Nội dung<br /> Câu<br /> <br /> Vẽ hình đúng được<br /> A<br /> <br /> a<br /> b<br /> <br /> c<br /> <br /> d<br /> <br /> Điểm<br /> x<br /> <br /> M<br /> <br /> B<br /> <br /> Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.<br /> Vì AM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản