intTypePromotion=3

Tổng quan hành vi tổ chức

Chia sẻ: Nguyen Thanh Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
175
lượt xem
64
download

Tổng quan hành vi tổ chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các cử động, chuyển động, cử chỉ, lời nói, điệu bộ, hành động mà con người biểu hiện trong suy nghĩ và hành động ra ngoài nhằm đạt được mong đợi sẽ thoả mãn các nhu cầu của họ.Một lĩnh vực nghiên cứu chuyên khảo sát tác động của các cá nhân, các nhóm và cả cơ cấu đối với hoạt động trong phạm vi tổ chức nhằm cải thiện hiệu quả của tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan hành vi tổ chức

 1. Organizational Behavior - OB
 2. NỘI DUNG  Khái niệm hành vi tổ chức  Mô hình hành vi tổ chức  Phương pháp nghiên cứu hành vi tổ chức  Sự đóng góp của các khoa học vào hành vi tổ chức
 3. NHÀ QUẢN LÝ QL Giao QL Kết nối truyền thống tiếp NNL mạng lưới NQL trung bình 32% 29% 20% 19% NQL thành công 13% 28% 11% 48% 19% 44% 26% 11% NQL hiệu quả
 4. HÀNH VI
 5. HÀNH VI Các cử động, chuyển động, cử chỉ, lời nói, điệu bộ, hành động mà con người biểu hiện trong suy nghĩ và hành động ra ngoài nhằm đạt được mong đợi sẽ thoả mãn các nhu cầu của họ.
 6. HÀNH VI TỔ CHỨC Hành vi tổ chức là những hành vi cá nhân, nhóm diễn ra trong tổ chức.
 7. HÀNH VI TỔ CHỨC Hành vi và thái độ của cá nhân, nhóm Sự tương tác giữa hành vi và thái độ cá nhân, nhóm với tổ chức.
 8. HÀNH VI TỔ CHỨC Một lĩnh vực nghiên cứu chuyên khảo sát tác động của các cá nhân, các nhóm và cả cơ cấu đối với hoạt động trong phạm vi tổ chức nhằm cải thiện hiệu quả của tổ chức
 9. HÀNH VI TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU Những gì mà con người suy nghĩ, cảm nhận và thực hiện bên trong, xung quanh tổ chức.
 10. NGHIÊN CỨU HÀNH VI TỔ CHỨC? HIỂU NHỮNG SỰ KIỆN TRONG TỔ CHỨC DỰ BÁO TÁC ĐỘNG NHỮNG SỰ KIỆN ĐẾN CÁC SỰ KIỆN TRONG TỔ CHỨC TRONG TỔ CHỨC
 11. MÔ HÌNH HÀNH VI TỔ CHỨC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CẤP ĐỘ NHÓM CẤP ĐỘ CÁ NHÂN
 12. CẤP ĐỘ CÁ NHÂN • Đặc tính tiểu sử • Khả năng cá nhân • Tính cách • Quan niệm giá trị của cá nhân • Thái độ cá nhân • Nhu cầu động viên
 13. CẤP ĐỘ NHÓM • Quyết định nhóm • Cơ cấu nhóm • Truyền thông trong nhóm • Phong cách lãnh đạo • Quyền lực • Xung đột nhóm
 14. CẤP ĐỘ TỔ CHỨC  Cơ cấu tổ chức  Văn hóa tổ chức  Đổi mới và phát triển tổ chức
 15. MÔ HÌNH HÀNH VI TỔ CHỨC BIẾN SỐ ĐỘC LẬP  Nguyên nhân được cho CẤP ĐỘ là gây ra sự thay đổi CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CẤP ĐỘ NHÓM trong biến phụ thuộc CÁ NHÂN
 16. MÔ HÌNH HÀNH VI TỔ CHỨC BIẾN SỐ PHỤ THUỘC  NĂNG SUẤT  Sự phản ứng gây ra  TỶ LỆ VẮNG MẶT bởi ảnh hưởng của  TỶ LỆ THUYÊN CHUYỂN  TỶ LỆ THAY THẾ NHÂN VIÊN biến độc lập  SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC
 17. MÔ HÌNH HÀNH VI TỔ CHỨC BIẾN SỐ PHỤ THUỘC BIẾN SỐ ĐỘC LẬP  NĂNG SUẤT  TỶ LỆ VẮNG MẶT CẤP ĐỘ CẤP ĐỘ TỔ CHỨC  TỶ LỆ THUYÊN CHUYỂN CẤP ĐỘ NHÓM  TỶ LỆ THAY THẾ NHÂN VIÊN CÁ NHÂN  SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC
 18. MÔ HÌNH HÀNH VI TỔ CHỨC BIẾN SỐ PHỤ THUỘC BIẾN SỐ ĐỘC LẬP NĂNG SUẤT  TỶ LỆ VẮNG MẶT  TỶ LỆ THUYÊN CHUYỂN  CẤP ĐỘ CẤP ĐỘ TỔ CHỨC TỶ LỆ THAY THẾ NHÂN VIÊN  CẤP ĐỘ NHÓM SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC  CÁ NHÂN HÀNH VI LỆCH LẠC TẠI CÔNG SỞ  HÀNH VI CÔNG DÂN TRONG TỔ CHỨC 
 19. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HÀNH VI TỔ CHỨC  Phương pháp quan sát  Phương pháp nghiên cứu tương quan  Phương pháp thực nghiệm
 20. PHƢƠNG PHÁP QUAN SÁT Phương pháp quan sát là phương pháp thu thập thông tin cho phép ghi lại những biến đổi khác nhau của đối tượng nghiên cứu vào lúc nó xuất hiện

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản