intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan về hệ điều hành Windows 7 - Phần 8

Chia sẻ: Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

380
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tổng quan về hệ điều hành windows 7 - phần 8', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về hệ điều hành Windows 7 - Phần 8

 1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com LAB 2.4. CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG (WINDOWS 7 UNATTENDED SETUP) I. GIỚI THIỆU Bài lab thực hiện các bước chuẩn bị và tiến hành cài đặt tự động Windows 7 Các bước thực hiện: A. CHUẨN BỊ: Thực hiện trên máy Windows 7 1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK). 2. Dùng Windows AIK tạo unattended setup answer file. 3. Tạo đĩa DVD cài đặt tự động. B. CẢI ĐẶT TỰ ĐỘNG: Thực hiện trên một máy chưa cài đặt hệ điều hành. Trang 1/16
 2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com II. THỰC HIỆN A. CHUẨN BỊ 1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK) - Kích hoạt tập tin wAIKx86.msi từ đĩa DVD Windows AIK - Giữ nguyên các phương thức cài đặt mặc định. Hoàn tất Close - Nạp đĩa DVD source Windows & Copy tập tin INSTALL.WIM từ thư mục Sources của DVD vào C: Trang 2/16
 3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com 2. Dùng Windows AIK tạo answer file - Start All Programs Microsoft Windows AIK Windows System Image Manager - Click phải Select aWindows image… Select Windows Image… - Chọn tập tin Install.wim trên C: Open Trang 3/16
 4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Chọn Windows 7 ULTIMATE OK - Yes - Menu File New Answer File… Trang 4/16
 5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Windows 7 ULTIMATE Components x86_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_6.1… - Click phải Add Setting to Pass 1 windowsPE Trang 5/16
 6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Chọn tham số InputLocale Nhập EN-US - Tương tự, chọn các tham số SystemLocale, UILanguage và UserLocale nhập chuỗi EN-US - Chọn tham số UILanguage nhập chuỗi EN-US Trang 6/16
 7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Windows 7 ULTIMATE Components x86_Microsoft-Windows-Setup _6.1.7600… Click phải Add Setting to Pass 1 windowsPE - Chọn tham số WillShowUI Chọn giá trị OnError Trang 7/16
 8. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Click phải DiskConfiguration Insert New Disk - Chọn tham số Disk ID Nhập giá trị 0 Trang 8/16
 9. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Click phải CreatePartitions Insert New CreatePartition - Chọn tham số Order Nhập giá trị 1 - Chọn tham số Size Nhập giá trị 15000 - Chọn tham số Type Chọn Primary Trang 9/16
 10. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Click phải ModifyPartitions Insert New ModifyPartition - Chọn tham số Active Chọn true - Chọn tham số Extend Chọn false - Chọn tham số Format Chọn NTFS - Chọn tham số Label Nhập giá trị Windows - Chọn tham số Letter Chọn C - Chọn tham số Order Nhập giá trị 1 - Chọn tham số PartitionID Nhập giá trị 1 - Chọn tham số TypeID Nhập giá trị 1 Trang 10/16
 11. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Chọn tham số DiskID Nhập giá trị 0 - Chọn tham số PartitionID Nhập giá trị 1 - Chọn tham số AcceptEula Chọn true - Chọn tham số FullName Nhập giá trị Nhat Nghe - Chọn tham số Organization Nhập giá trị Nhat Nghe Trang 11/16
 12. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Chọn tham số Key Nhập giá trị xxx-xxx-xxx-xxx-xxx - Chọn tham số WillShowUI Chọn OnError - Chọn tham số DisplayReport Chọn Never Trang 12/16
 13. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Windows 7 ULTIMATE Components x86_Microsoft-Windows-Shell-Setup _6.1.7600… Click phải Add Setting to Pass 7 oobeSystem - Click phải LocalAccounts Insert New LocalAccounts Trang 13/16
 14. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Chọn tham số DisplayName Nhập giá trị NhatNghe - Chọn tham số Group Nhập giá trị Administrators - Chọn tham số Name Nhập giá trị NhatNghe - Chọn tham số Value Nhập giá trị 123 Trang 14/16
 15. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com - Chọn tham số HideEULAPage Chọn true - Chọn tham số HideWirelessSetup Chọn true - Chọn tham số NetworkLocation Chọn Home - Chọn tham số ProtectYourPC Nhập giá trị 3 - Chọn tham số SkipMachineOOBE Chọn true - Chọn tham số SkipUserOOBE Chọn true - Menu File Save Answer File - Lưu tập tin lên đĩa C:\. Chú ý: tên tập tin đặt chính xác là AutoUnattend.XML Trang 15/16
 16. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com 3. Tạo đĩa DVD cài đặt tự động. - Dùng một chương trình burn DVD (vd UltraISO) để copy DVD source Windows 7 thành tập tin ISO - Chép tập tin AutoUnattend.XML vào thư mục gốc của đĩa DVD vửa tạo (file ISO) - Burn đĩa DVD từ file ISO. B. CẢI ĐẶT TỰ ĐỘNG - Cấu hình BIOS của máy cần cài đặt boot từ đĩa DVD. - Nạp đĩa DVD có answer file boot máy Quá trình cài đặt tự động thực thi đến khi hoàn tất. Trang 16/16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2