Trắc nghiệm quản trị mạng

Chia sẻ: Xuan Truong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
1.597
lượt xem
451
download

Trắc nghiệm quản trị mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm về quản trị mạng của cộng nghệ thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm quản trị mạng

  1. Câu hỏi 1: a) Cho biết địa chỉ sau đây thuộc vào lớp mạng nào: i. 192.168.50.1 ii. 12.0.0.191 (0.25 điểm) b) Giả sử trong một mạng, lệnh arp được thực hiện tại máy có địa chỉ 192.168.5.12 như sau: #arp 192.168.5.24 Hãy cho biết lệnh arp trên làm gì và kết quả nhận được là gì? (0.25 điểm) Câu hỏi 2: a) Trình bày ngắn gọn (có minh họa bằng hình vẽ) các dạng cấu trúc (topology) của mạng LAN. (0.75 điểm) b) Hiện tượng tranh chấp đường truyền xảy ra khi nào? Giao thức CSMA/CD khắc phục sự tranh chấp trên đường truyền như thế nào? (0.75 điểm) c) Liệt kê 7 lớp trong mô hình tham chiếu OSI và trình bày tóm tắt chức năng của từng lớp. (0.75 điểm) d) Hãy trình bày sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống email trên Internet. Nêu các điểm khác biệt cơ bản của dịch vụ email truyền thống và dịch vụ Webmail. (0.75 điểm) Trang 1/3
  2. Câu hỏi 3: a) Thế nào là mã hóa? Mã hóa được dùng làm gì? (0.5 điểm) b) Mô tả quá trình mã hóa-giải mã dùng cặp khóa công khai-khóa riêng. Trong quá trình đó, nêu rõ dùng các khóa gì? khi nào thì dùng? Dùng như thế nào? (1 điểm) Câu hỏi 4: a) Trình bày ngắn gọn vai trò của các bộ định tuyến (router) trong mạng máy tính và giải thích bằng cách nào các bộ định tuyến TCP/IP duy trì việc truyền gói tin trong trường hợp có một bộ định tuyến bị hỏng. Trường time-to-live trong phần IP header dùng để làm gì? (1 điểm) b) Cho một liên mạng như trong sơ đồ sau: Network 10.0.0.0 10.0.0.5 20.0.0.5 A Network 20.0.0.0 30.0.0.6 20.0.0.9 B Network 30.0.0.0 C 30.0.0.8 Network 40.0.0.3 40.0.0.0 Biết rằng tại các router, các thông tin đường đi được cập nhật đầy đủ. Hãy cho biết bảng tìm đường tại router B. (1 điểm) Chú ý: Giả sử dạng bảng tìm đường như sau: Destination Network Send to Address … … Trang 2/3
  3. Câu hỏi 5: Một trường học có yêu cầu tổ chức một mạng máy tính toàn trường phục vụ cho công tác giảng dạy và thư viện. Mạng máy tính này sẽ có 80 máy trạm và hai máy dành cho mục đích sau: một có nhiệm vụ làm file server, cái còn lại làm nhiệm vụ router ra Internet. ISP đã cung cấp một địa chỉ IP cho trường là : 203.162.0.16. Bạn đang là nhà tư vấn cho việc triển khai các dự án về mạng máy tính. Hãy đề nghị một phương án đặt địa chỉ cho các máy tính trong mạng nói trên sao cho tất cả các máy tính đều nằm trong một mạng và có thể thực hiện các truy cập ra Internet qua địa chỉ IP 203.162.0.16. (1.5 điểm) Câu hỏi 6: Hãy soạn thảo bằng HTML trang web có nội dung sau: A A A A A A B A A A A A A (1.5 điểm) -- Hết -- Khoa duyệt Giáo viên ra đề Lê Hà Thanh Trang 3/3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản