intTypePromotion=1
ADSENSE

Trình bày nội dung công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Chia sẻ: Pham Van Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

541
lượt xem
131
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất trên quy mô lớn và từng bước hiện đại hóa , đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp nông thôn bao gồm: thủy lợi hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa; phát triển giao thông nông thôn, phát triển giao thông liên lạc; phát triển giáo dục văn hóa, y tế, khoa học công nghệ và ứng dụng thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ vào sản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình bày nội dung công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

  1. Câu 22 : Trình bày nội công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Hãy nêu thành tựu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam trong 15 năm qua? * Nội công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn: -Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất trên quy mô lớn và từng bước hiện đại hóa , đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. -Thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp nông thôn bao gồm: thủy lợi hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa; phát triển giao thông nông thôn, phát triển giao thông liên lạc; phát triển giáo dục văn hóa, y tế, khoa học công nghệ và ứng dụng thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. -Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn như: công nghiệp chế biến nông, lâm ,thủy sản; công nghiệp dệt may, giày dép, thủy tinh sành sứ cơ khí sửa chữa; các ngành nghề truyền thống tại các địa phương. -Phát triển các loại hình dịch vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn như: dịch vụ thủy nông, thú y, dịch vụ bảo vệ thực vật... -Xây dựng nông thôn mới sạch về môi trường, giàu có, công bằng, dân chủ, văn minh. * Thành tựu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam trong 15 năm qua. Thực hiện đường lối đổi mới , CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, hơn mười năm qua nông nghiệp nông thôn nước ta đã có bước phát triển mới đạt được những thành tựu to lớn: Một là, nền nông nghiệp nước ta cơ bản đã chuyển sang sản xuất hàng hóa, phát triển tương đối toàn diện, tăng trưởng khá: -Nhìn tổng thể nông nghiệp nước ta không còn là nền nông nghiệp tự cung tự câp, thiếu lương thực triền miên, mà là nền nông nghiệp có tỷ suất hàng hóa ngày càng cao(lúa gạo 56%, cà phê 98%, cao su 85% chè 60%...); giá trị kinh ngạch xuất khẩu ngày càng lớn, nhiều mặt hàng xuất khẩu có thị phần trong khu vực và trên thế giới như gạo, cà phê... -Đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp chế biến: lúa gạo ở đồng bằng Sông Cửu Long, mía đường ở miền trung, chè ở trung du, cà phê ở Tây Nguyên..... -Tính chất sản xuất hàng hóa còn được thể hiện ở cơ cấu sản xuất ngày càng phát triển đa dạng, chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ; quy mô sản xuất ngày càng tập trung, người sản xuất ngày càng quan tâm đến nhu cầu thị trường. -Nhịp độ tăng trưởng khá,bình quân 5.2 %/ năm. Tuy nhiên vẫn còn một số vùng nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số phát triển sản xuất hàng hóa chậm, sản xuất còn mang tính tự cung tự cấp. Hai là, công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn bước đầu được phục hồi và phát triển; kết cấu hạ tần kinh tế- xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng; môi trường sinh thái và đời sống nông dân ở hầu hết ở các cùng được cải thiện rõ rệt. -Hiện nay cả nước có :27% số hộ nông dân vừa sản xuất nông nghiệp vừa làm ngành nghề phi nông nghiệp; 13% số hộ chuyên kinh doanh ngành nghề.......
  2. -Hiện có hàng trăm cơ sở công nghiệp, được xây dựng trên địa bàn nông thoontrong đó chế biến nông, lâm, thủy sản chiếm 32.5%; sản xuất vật liệu xây dựng 30.9% các cơ sở công nghiệp nhẹ 15%; điện – cơ khí 12.8%..... -Nhiều loại hình dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh như dịch vụ thương mại, tài chính, kỹ thuật nông nghiệp, dịch vụ thông tin, văn hóa.... -Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn được tăng cường góp phần thúc đảy sản xuất phát triển và nâng cao đời sống cho dân cư nông thôn. Ba là, quan hệ sản xuất từng bước đổi mới phù hợp với yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hàng hóa: hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, dân chủ được phát huy tốt hơn, an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo. Vai trò của kinh tế hộ được phát huy, ngày càng có nhiều hộ làm ăn giỏi. Hình thành các mô hình kinh tế tập thể kiểu mới. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, dân chủ ở nông thôn được phát huy tốt hơn, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; môi trường sinh thái được cải thiện một bước. Những thành tự trên mặt trận nông nghiệp nông thôn đã góp phần rất quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế- xã hội, tạo tiền đề đẩy mạnh sự nghiệp CNH,HĐH đất nước.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2