Trứng giấm: Thức uống chữa bệnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
14
download

Trứng giấm: Thức uống chữa bệnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Trứng giấm” là hỗn hợp gồm trứng gà ngâm trong giấm, một loại thức uống tốt cho sức khỏe, được lưu truyền rộng trong dân gian. Từ thời cổ đại Hy Lạp, trứng giấm đã được ưa chuộng và dùng như thức uống thường xuyên. “Liệu pháp trứng giấm” chữa hơn trăm loại bệnh thường gặp bao gồm nội, ngoại, sản, phụ, nhi khoa...và hiệu nghiệm ở những mức độ khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trứng giấm: Thức uống chữa bệnh

  1. Tr ng gi m: Th c u ng ch a b nh “Tr ng gi m” là h n h p g m tr ng gà ngâm trong gi m, m t lo i th c u ng t t cho s c kh e, ư c lưu truy n r ng trong dân gian. T th i c i Hy L p, tr ng gi m ã ư c ưa chu ng và dùng như th c u ng thư ng xuyên. “Li u pháp tr ng gi m” ch a hơn trăm lo i b nh thư ng g p bao g m n i, ngo i, s n, ph , nhi khoa...và hi u nghi m nh ng m c khác nhau. Tác d ng c a tr ng và gi m: ông y cho r ng, m i b ph n c a qu tr ng gà u có tác d ng dư c lý khác nhau, ch ng h n: -Lòng tr ng tr ng: Tính hàn, có tác d ng thanh nhi t, gi i c, tiêu viêm và b o v niêm m c; thư ng dùng i u tr ng c th c ăn và thu c, các ch ng thương t n hóa m … -Lòng tr ng: Tính bình, công hi u thanh nhi t, m v , tr n tĩnh, gi i c, tiêu viêm, d u ch t lòng tr ng dùng tr ra m hôi tr m, lao ph i; thoa ngoài có tác d ng dư ng da p da, giúp i u tr các ch ng như lác s a và l loét chi dư i…
  2. -V tr ng: V ng t chát, công hi u ch toan (gi m chua), gi m au, giúp i u tr loét d dày và ch ng m m xương tr , i u tr các ch ng ch n thương dao, kéo và ung nh t ngoài da -Màng tr ng (l p da m ng trong v tr ng): V ng t tính bình, có tác d ng nhu n ph , tr ho, c m máu, dùng i u tr các ch ng như ho suy n lâu ngày, m t ti ng… Ngư i Trung Hoa ch bi n ra món gi m t 2.000 năm trư c. Ông Lý Th i Trân, i nhà Minh, trong cu n “B n th o cương m c” ghi nh n nhi u phương thang i u tr b nh u b ng gi m. Trong ng d ng lâm sàng hi n i, gi m còn có th i u tr các b nh như xơ c ng ng m ch, cao huy t áp, viêm d dày th co th t, viêm tuy n mang tai, lác trên mình, lưng g i ê au… Cách ch bi n tr ng gi m:
  3. Gi m g o 180ml, tr ng gà (còn tươi) 1 qu . R a s ch tr ng, ngâm trong gi m hai ngày êm. Sau khi v tr ng hòa tan hoàn toàn, dùng ũa âm th ng màng tr ng còn l i và g p ra. Khu y th t u lòng tr ng và lòng tr ng, b n s có tr ng gi m nguyên ch t, t trong t l nh b o qu n. Cách dùng: Múc 2 mu ng tr ng gi m nguyên ch t, thêm 1 mu ng m t ong, dùng lư ng nư c un sôi ngu i g p 7, 8 l n pha loãng r i u ng. Ngày 1-2 l n, dùng sau b a ăn 20-30 phút. ch bi n d ch tr ng gi m c n ch n lo i gi m t t, v i gi m t t 9 không màu, tr ng gi m ch bi n ra có ch t lư ng t t nh t. Cũng có th dùng nh ng lo i gi m khác nhưng th i gian ngâm ph i lâu hơn. c bi t là không ư c dùng gi m hoá h c.
  4. Thông thư ng, 1 qu tr ng gi m có th dùng trong 1 tu n, m i ngày dùng 20-30ml. Sau ngày th 4, ch bi n d ch tr ng gi m qu k ti p, có th dùng liên t c. Tr ng gi m ch a các b nh: -Giúp ch ng lão hoá. -Giúp thanh l c ngũ t ng l c ph . -Giúp i u tr b nh ngoài da. -Giúp i u tr phong th p au sưng cơ kh p. -Tăng dinh dư ng cho ngư i b nh, tr giúp tiêu hoá, thúc y h p thu, tăng cư ng th ch t. Món ăn bài thu c dùng tr ng và gi m: au th t ng c th khí tr huy t : Tr ng gà tươi 1 qu , gi m 60ml, ư ng en v a . Tr ng gà p trong chén, thêm gi m, ư ng en tr n u. Ngày 1-2 l n, dùng li n vài ngày. Sanh khó, sau khi sanh i l ra máu: Tr ng gà tươi 3 qu , gi m 50ml. L y lòng tr ng tr n u v i gi m, 1 l n u ng s ch. Sa ì: Tr ng gà 2 qu , gi m 250ml. Tr ng gà ngâm gi m 1 ngày, r i em un n khi gi m còn phân n a, ăn tr ng, u ng gi m ngay lúc nóng.
  5. Sau khi sanh ch y máu không c m: Tr ng gà ác 3 qu , gi m 1 ly, rư u 1 ly. p tr ng, khu y u v i gi m, rư u, r i un thành 1 ly. Chia 2 l n u ng. Ngày 1 thang, dùng li n 5-7 thang. S t rét: Tr ng gà 3 qu , gi m 100ml. p tr ng, gi m và tr ng cho vào n i t n u sôi, u ng m. Sau khi dùng s vã m hôi, h t s t s có hi n tư ng nôn ói… Viêm th c qu n: Lòng tr ng tr ng 1 qu , bán h 9g. Bán h thêm gi m v a n u chung, sau khi lo i b bán h , lòng tr ngm t qu tr ng vào gi m ang nóng, m i t i trư c khi ng dùng 1 l n, cho n khi lành b nh thì thôi. Cao huy t áp: Tr ng gà 1 qu , gi m 60ml. Tr ng gà và gi m tr n u, sau khi n u chín, dùng sáng s m lúc b ng ói, dùng li n 1 tu n. Hoàng n (viêm gan vàng da): Tr ng gà c v sau khi t thành than, tán nhuy n, hoà v i gi m dùng. Ngày 1 l n. B nh ti u ư ng: Tr ng gà 5 qu , gi m 150ml. Tr ng gà 5 qu p ra, thêm gi m 150ml tr n u, ngâm 36 gi , l i thêm gi m 250ml tr n u. M i sáng và chi u u ng 15ml. Hen suy n theo mùa: Tr ng gà 1 qu , gi m tùy lư ng. Gi m n u v i tr ng, sau khi chín, l t v , n u l i 5 phút, ăn tr ng. Ngày 2 l n, l n 1 tr ng.
  6. Tiêu ch y: Tr ng gà 2 qu , gi m 100ml. p tr ng gà vào n i b ng sành (s hay th y tinh), n u tr ng chín, u ng c gi m l n tr ng. N u chưa kh i, dùng l i 1 l n. Viêm ph qu n m n: D u mè 30-40ml, gi m v a , tr ng gà 2 qu . p tr ng vào d u mè ang nóng tr ng chín, thêm gi m n u. M i sáng và chi u dùng 1 qu tr ng. Trong th i gian dùng thì kiêng rư u, thu c lá. Nôn khi thai nghén: Tr ng gà 1 qu , ư ng tr ng 30g, gi m 60ml. Gi m n u sôi, nêm ư ng tr ng n u tan, p tr ng cho vào, n u chín, dùng s ch. Ngày 1 thang, dùng li n 3 ngày. Ki t l d ng nư c: Tr ng gà 3 qu , b t mì 150g, gi m 30ml. p tr ng gà vào trong b t mì, nhào thành kh i b t, c t lát nh , dùng gi m rang chín. Dùng ngày 2 l n, cho n khi lành b nh. Vai lưng m i au: Chu i 1 qu , cà r t 150g, táo tây 200g, tr ng gà 1 qu , s a bò 100ml, gi m 100ml, m t ong v a . Chu i l t v c t làm ôi, cà r t và táo tây thái h t l u, cho vào máy xay, thêm lòng tr ng, s a bò, gi m ch bi n thành sinh t , nêm thêm m t ong, dùng thư ng s có hi u qu .
Đồng bộ tài khoản