intTypePromotion=3

Trường hợp nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: ViDoraemi2711 ViDoraemi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
10
lượt xem
1
download

Trường hợp nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày việc triển khai ứng dụng các phần mềm CNTT trong ngành du lịch trên thế giới và ở Việt Nam, bài báo tiến hành xây dựng một “Hệ thống quản lý thông tin du lịch” - áp dụng cho trường hợp cụ thể tại tỉnh Thái Nguyên với nhiều tính năng, tiện ích, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực và hiệu quả kinh tế, góp phần hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trường hợp nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Thái Nguyên

  1. KINH TEÁ TAØI CHÍNH GIAÛI PHAÙP PHAÀN MEÀM QUAÛN LYÙ HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN DU LÒCH: TRÖÔØNG HÔÏP NGHIEÂN CÖÙU CUÏ THEÅ TAÏI TÆNH THAÙI NGUYEÂN ThS. Lê Quang Đăng* ThS. Nguyễn Anh Chuyên* X ã hội càng phát triển thì nhu cầu du lịch của con người ngày càng được nâng cao, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, ngày càng có nhiều phần mềm, ứng dụng, tiện ích được nghiên cứu, sản xuất và triển khai áp dụng trong ngành du lịch. Trong một giới hạn và phạm vi nghiên cứu nhất định, bài viết “Giải pháp phần mềm quản lý hệ thống thông tin du lịch: nghiên cứu trường hợp cụ thể tại tỉnh Thái Nguyên” sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về hệ thống các phần mềm công nghệ thông tin du lịch. Qua khảo sát tình hình nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phần mềm CNTT trong ngành du lịch trên thế giới và ở Việt Nam, bài báo tiến hành xây dựng một “Hệ thống quản lý thông tin du lịch” - áp dụng cho trường hợp cụ thể tại tỉnh Thái Nguyên với nhiều tính năng, tiện ích, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực và hiệu quả kinh tế, góp phần hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. Từ khóa: Du lịch, phần mềm, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, Thái Nguyên. Software Solution Tourism Information System Management: Specific Case Studies in Thai Nguyen Province The more the society develop, the more sophiscatedly the travelling demand of people increase, along with the fast development of information technology, more and more softwares, applications, utilities are researched, manufactured and implemented for the tourism industry. In a limited and specific scope of research, the article “Software Solution Tourism Information System Management: Specific Case Studies in Thai Nguyen Province” provides an overview of the software system information technology tourism. Through the survey, development and application of IT software for the tourism sector in the world and in Vietnam, the article constructs an “tourism information system management” - applying case in Thai Nguyen province with more features, utility, bring significant practical and economic efficiency, contributing support for the development of Thai Nguyen tourism in the near future. Keywords: Tourism, software, information technology, information systems, Thai Nguyen 1. Mở đầu tác động sâu, rộng đối với mọi hoạt động du lịch của con người. Các sản phẩm CNTT, đặc biệt là Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cách các phần mềm ứng dụng, tiện ích đã và đang được mạng khoa học và công nghệ (KH&CN) hiện đại, triển khai rộng rãi trong hoạt động du lịch trên thế công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng có những giới và ở Việt Nam. Tuy nhiên, qua khảo sát, phân *Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên 36 Số 112 - tháng 2/2017 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN
  2. tích, đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trong thức (Knowledge-based systems), các hệ thống phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Thái Nguyên thông tin địa lý (Geographic information systems - cho thấy, hiện nay có rất ít phần mềm CNTT được GIS), thực tế ảo (Virtual Reality) và Web Casting… đưa vào ứng dụng cho hoạt động du lịch của tỉnh. các công nghệ này mang lại nhiều lợi ích cho các Điều này đã làm giảm đi rất nhiều hiệu quả hoạt nhà quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch và du động của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, khách ở nhiều khía cạnh khác nhau. các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và du khách. Trên thực tế, rất nhiều quốc gia đã triển khai Để khắc phục hạn chế này, việc xây dựng một hệ mạnh mẽ hoạt động ứng dụng CNTT trong thống quản lý thông tin du lịch thống nhất trong ngành du lịch như: Thái Lan đẩy mạnh ứng dụng toàn ngành du lịch của tỉnh Thái Nguyên là vô e-marketing và digital marketing trong quảng bá cùng cần thiết. Vì vậy, giải pháp phần mềm “Quản du lịch, triển khai một số tour du lịch ảo (virtual lý hệ thống thông tin du lịch Thái Nguyên” đã được tourism) tới các địa danh nổi tiếng và triển khai nhóm tác giả nghiên cứu, xây dựng nhằm đáp ứng ứng dụng hỗ trợ du khách là người Hồi Giáo; Hàn nhu cầu cấp thiết đó. Quốc phát triển nhiều ứng dụng, tiện ích trên thiết 2. Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống bị thông minh để hỗ trợ du khách như VisitKorea, 2.1. Khảo sát SeulPass, Jihachul, SeulBus, KakaoTalk; Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan khai thác IoT (Internet of Things) để a) Tình hình nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phát triển hệ thống khách sạn công nghệ cao với phần mềm CNTT trong ngành du lịch trên thế giới các phòng nghỉ thông minh (tự động điều chỉnh Các nghiên cứu về CNTT với ngành du lịch nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, màu sắc theo sở trên thế giới mới bắt đầu được triển khai mạnh mẽ thích của khách), thiết bị hiện đại, tự động hóa trong khoảng hơn một thập niên trở lại đây, vì thế trong giao dịch... nó vẫn còn hết sức mới mẻ. Một số công trình tiêu b) Tình hình nghiên cứu, triển khai ứng dụng các biểu như: nghiên cứu của nhóm tác giả Anand V. phần mềm CNTT trong ngành du lịch tại Việt Nam Nath và Deepa Menon (2005) về vai trò của công nghệ thông tin trong ngành du lịch [1], nghiên Ở Việt Nam, các nghiên cứu về CNTT với cứu tổng quan về công nghệ thông tin trong ngành ngành du lịch tuy không nhiều nhưng thực tế triển công nghiệp du lịch của Anjiu Gupta (2012) [2], khai ứng dụng CNTT trong các hoạt động du lịch nghiên cứu của Reza Karimidizboni (2013) về tác cũng đang diễn ra khá mạnh mẽ. Các cơ quan động của công nghệ thông tin vào ngành du lịch quản lý nhà nước về du lịch một mặt triển khai của Iran [3], hay nghiên cứu của Iris Mihajlovic ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ (2012) về tác động của công nghệ thông tin trong điều hành, các phần mềm hỗ trợ hoạt động nội bộ phát triển du lịch của Croatia [4],... các nghiên (quản lý nhân sự, tiền lương, quản lý tài sản, phần cứu này ngoài việc luận giải vai trò, tác động của mềm kế toán), phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ CNTT với ngành du lịch, còn làm sáng tỏ một công trực tuyến, một mặt đầu tư phát triển hạ tầng số vấn đề liên quan đến ứng dụng CNTT trong CNTT hỗ trợ cộng đồng và du khách (phủ sóng ngành du lịch, chỉ ra các phần mềm, ứng dụng, miễn phí wifi tại các điểm du lịch, phát triển các ứng các công nghệ đã và đang được triển khai áp dụng dụng bản đồ điện tử, tìm đường, guide book). Các cho ngành du lịch. Cụ thể như: CRS (Computer thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng, Reservation Systems); GDSS (Global Distribution Thành phố Hồ Chí Minh là những địa phương System and Information Services), Phần mềm cá triển khai ứng dụng CNTT trong ngành du lịch nhân (Personalization software), thanh toán điện mạnh mẽ nhất. Trong những năm qua, nhiều ứng tử (Electrolic payment), các hệ thống dựa trên tri dụng CNTT du lịch đã ra đời như: Đà Nẵng Phố, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 112 - tháng 2/2017 37
  3. KINH TEÁ TAØI CHÍNH inDaNang, DanangZ, Go! Đà Nẵng, Hanoi Offline VHTT&DL tỉnh Thái Nguyên, chưa có ứng dụng Travel Guide, Bus Map Hanoi, Ho Chi Minh City tiện ích nào được thiết kế hỗ trợ cộng đồng và du Travel Guide, Ho Chi Minh City Guide and Map, khách. Trong năm 2015, tỉnh Thái Nguyên đón hơn Travel Ho Chi Minh. Các doanh nghiệp du lịch Việt 1,9 triệu lượt khách (trong đó có 65.000 lượt khách Nam cũng triển khai mạnh mẽ các phương thức quốc tế). Trong thời gian tới, để hoạt động du lịch tiếp thị điện tử qua mạng internet, phát triển các diễn ra đạt hiệu quả cao thì tỉnh Thái Nguyên cần website du lịch, các ứng dụng booking online và thiết phải đầu tư phát triển một số phần mềm, online payment. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp du ứng dụng cho ngành du lịch. Thay vì nghiên cứu, lịch lớn của Việt Nam cũng đã đưa vào nhiều phần thiết kế từng phần mềm, ứng dụng riêng lẻ dành mềm hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh của cho các đối tượng cụ thể, bài báo đề xuất xây dựng doanh nghiệp như: phần mềm quản lý bán hàng, một phần mềm tích hợp dùng chung cho cả 3 đối phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm quản tượng là nhà quản lý - doanh nghiệp và du khách. lý nhân sự, các phần mềm kế toán - tài chính,… Điều này sẽ làm giảm áp lực kinh phí đầu tư, nhân lực vận hành, giảm tính cồng kềnh nhiều hệ thống Việc đưa vào sử dụng các hệ thống, phần mềm mà vẫn mang lại hiệu quả cao cho các đối tượng CNTT đã mang lại nhiều lợi ích cho ngành du lịch sử dụng. của Việt Nam ở cả góc độ quản lý (của các cơ quan du lịch), kinh doanh (của các doanh nghiệp du 2.2. Phân tích thiết kế hệ thống lịch) và hoạt động của khách du lịch. Với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện c) Tình hình nghiên cứu, triển khai ứng dụng nay, và sự nâng cao đáng kể chất lượng dịch vụ của các phần mềm CNTT trong ngành du lịch của tỉnh hạ tầng mạng viễn thông, hàng loạt các dịch vụ 3G, Thái Nguyên 4G của các nhà cung cấp đang được triển khai. Đây được coi là nhân tố hết sức quan trọng trong việc Thái Nguyên là tỉnh có nhiều tiềm năng phát phát triển công nghệ thông tin của Việt Nam, cụ triển du lịch trong khu vực trung du, miền núi phía thể là nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử của Bắc. Tuy nhiên, so với nhiều tỉnh, thành phố trong Văn phòng Chính phủ tại Nghị định 150/2016/ cả nước thì tình hình nghiên cứu, triển khai ứng NĐ-CP ngày 11/11/2016. Đồng thời đây cũng là cơ dụng CNTT trong ngành du lịch của Thái Nguyên hội để các ngành nghề kinh tế khác ứng dụng công diễn ra tương đối chậm chạp, có rất ít phần mềm, nghệ thông tin làm nền tảng để phát triển trong hệ thống được đưa vào áp dụng cho ngành du lịch. tương lai. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, hiện nay mới chỉ có một phần mềm là “Hệ thống Giải pháp “Quản lý hệ thống thông tin du lịch quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành” được đưa vào của tỉnh Thái Nguyên” là một bộ chương trình phần sử dụng. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du mềm được phát triển trên hai nền tảng chính là: lịch, hiện nay mới chỉ có 12/355 doanh nghiệp, - Ứng dụng truy cập qua trình duyệt web. đơn vị kinh doanh du lịch có website riêng (chiếm - Phần mềm trên thiết bị điện thoại thông minh. 3,38%), trong số đó cũng chỉ có 8/12 website có tính năng booking online và online payment, chưa có Đây là hai nền tảng ứng dụng thu hút số lượng doanh nghiệp nào sử dụng các phần mềm chuyên người sử dụng lớn nhất hiện nay, sau khi hoàn thành biệt hỗ trợ quản lý và kinh doanh du lịch. Đối với và đưa vào triển khai trong thực tế, bộ giải pháp này hoạt động của khách du lịch, tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp đẩy mạnh khả năng quảng bá thông tin về có đưa vào sử dụng tính năng bản đồ trực tuyến du lịch, về văn hóa và con người Thái Nguyên tới (sử dụng dịch vụ của google map) tích hợp trên du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, hệ thống website của Trung tâm xúc tiến du lịch thuộc Sở cũng cung cấp chức năng quản lý thông tin tập trung 38 Số 112 - tháng 2/2017 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN
  4. về mặt hành chính cho đơn vị chủ quản về du lịch Biểu đồ Use-case của tác nhân Cơ quan quản lý của tỉnh như: Sở Văn hoá Thể thao Du lịch và các và Quản trị hệ thống: đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở. Hình 2: Biểu đồ Use-case tác nhân Cơ quản Sơ đồ phân tích mức tổng thể chức năng của quản lý và Quản trị viên hệ thống người dùng hệ thống phần mềm được thể hiện trong Hình 1. Các tác nhân sử dụng hệ thống bao gồm: - Khách du lịch - Cơ quan quản lý về du lịch - Quản trị viên hệ thống Hình 1: Biểu đồ Use-case tác nhân du khách Hệ thống cung cấp các chức năng như sau: Bảng 2: Chức năng chính của tác nhân: Cơ quản quản lý và Quản trị hệ thống 1. Quản lý văn bản, 6. Quản lý cấu hình thủ tục hành chính chung của hệ thống 2. Quản lý thông 7. Quản lý phân quyền báo nội bộ cho các nhóm 3. Quản lý văn bản 8. Quản lý người dùng hệ nội bộ thống. Các chức năng chính mà hệ thống cung cấp tới 4. Trao đổi trực 9. Quản lý bài viết trong người dùng (cụ thể là du khách tìm kiếm thông tin) tuyến các danh mục bao gồm: 5. Quản lý thông 10. Đăng nhập hệ thống tin về sự kiện để thực hiện các tác vụ. Bảng 1: Các chức năng của tác nhân Du khách 1. Xem thông tin địa Hệ thống phần mềm trên điện thoại thông 6. Xem thông tin về điểm du lịch tại địa minh sẽ cung cấp trên cả 2 nền tảng Android và địa điểm ẩm thực phương IOS, sơ đồ phân tích tổng thể chức năng của ứng 2. Xem thông tin về 7. Xem tin tức du dụng như sau: khách sạn – nhà nghỉ lịch được cập nhật trên địa bàn tỉnh thường xuyên. Hìnhh 3: Mô hình Use-case của tác nhân Du 8. Xem thông tin khách trên ứng dụng di động 3. Xem thông tin các khu các sự kiện văn mua sắm, giải trí hoá, lễ hội trong tỉnh hàng năm. 4. Xem thông tin các doanh nghiệp du lịch 9. Tìm kiếm thông hoạt động trên địa bàn tin cần thiết. tỉnh 5. Xem thông tin, tra cứu văn bản pháp luật, thủ tục hành chính liên quan tới du lịch NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 112 - tháng 2/2017 39
  5. KINH TEÁ TAØI CHÍNH 3. Xây dựng chương trình dễ dàng…và hơn hết là có thể viết code một lần 3.1. Hệ thống trên nền tảng web và ứng dụng hoạt động được cả trên hai nền tảng Android và IOS, thậm chí có thể hoạt động trên Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, công trình duyệt web và Windows Phone. Chúng tôi lựa nghệ xây dựng website đã chứng kiến sự ra đời của chọn giải pháp phát triển ứng dụng trên nền tảng nhiều nền tảng mạnh giúp tăng tốc cho các ứng Hybrid, sử dụng Ionic và AngularJS 2 để viết mã và dụng web, đồng thời giảm thời gian và công sức biên dịch ứng dụng [7], [8]. phát triển cho đội ngũ lập trình viên. Bên cạnh đó, vấn đề về an toàn thông tin cũng cần được quan 4. Kết quả và trao đổi tâm đúng mức, một hệ thống phát triển nhằm phục 4.1. Thông tin chung vụ lợi ích của người sử dụng thì cũng cần phải tôn - Tên gọi: Phần mềm “Quản lý hệ thống thông trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của họ. tin du lịch Thái Nguyên”. Trong thời đại bùng nổ về nội dung số như hiện - Cơ quan sử dụng và quản lý: Sở VHTT&DL nay, công cụ tìm kiếm như: Google, Bing, Yahoo… tỉnh Thái Nguyên. trở thành công cụ đắc lực trong việc tìm kiếm tri - Đối tượng sử dụng: Các cơ quan, đơn vị quản thức của mỗi người. Để thông tin dễ dàng đến lý du lịch của tỉnh Thái Nguyên; doanh nghiệp du được với người dùng qua kênh tìm kiếm, thì SEO lịch Thái Nguyên; khách du lịch và cộng đồng. (Search Engine Optimization) là một kĩ thuật hết - Yêu cầu vận hành: Sử dụng trực tuyến trên sức quan trọng và không thể thiếu. các trình duyệt Firefox, Chrom, Cốc Cốc, Internet Với các yếu tố về công nghệ để đảm bảo hệ Explorer, thiết bị PC, Laptop, Tablet, Smartphone thống: dễ dàng sử dụng, dễ quản lý, hoạt động ổn (hệ điều hành iOS và Androi), thiết bị có kết nối định, tốc độ xử lý nhanh và hỗ trợ SEO tốt… chúng internet. tôi lựa chọn xây dựng phần mềm “Quản lý hệ thống thông tin du lịch Thái Nguyên” trên nền tảng - Mục đích và giá trị sử dụng: Hỗ trợ hoạt động công nghệ Web 2.0, sử dụng nền tảng Wordpress quản lý, điều hành công việc và tác nghiệp của các [6] và phát triển các module mở rộng để đáp ứng cơ quan QLNN về du lịch; hỗ trợ hoạt động kinh các chức năng cho người dùng dựa trên sơ đồ phân doanh của các doanh nghiệp du lịch; hỗ trợ hoạt tích hệ thống. động du lịch của du khách; kênh thông tin kết 3.2. Phần mềm trên thiết bị di động nối: Cơ quan quản lý - Doanh nghiệp - Du khách; quảng bá du lịch Thái Nguyên; phục vụ nhu cầu Hiện nay, hai nền tảng hệ điều hành Android thông tin của người dân và cộng đồng. và IOS chiếm số lượng thiết bị và người dùng lớn nhất. Do đó, bất kì công ty nào khi phát triển chiến 4.2. Cấu trúc và nội dung hệ thống lược về phần mềm thiết bị di động đều có sự ưu a) Trang chủ: Đây là trang giao diện đầu tiên tiên hai nền tảng này. Tuy nhiên, hai nền tảng này của phần mềm, chứa đựng các thông tin: thanh là hoàn toàn độc lập nhau, do đó để xây dựng ứng Menu; ảnh đại diện (các ảnh du lịch nổi tiếng của dụng trên từng hệ điều hành sẽ tốn nhiều thời gian Thái Nguyên); các thẻ nội dung chính của phần và chi phí. mềm; tin tức - sự kiện du lịch trong tỉnh; bản đồ Một giải pháp công nghệ mới nhất hiện nay du lịch điện tử; điều hướng liên kết tới các mạng xã đáp ứng được nhiều tiêu chí như: hỗ trợ đồng hội; video và thư viện ảnh về du lịch Thái Nguyên; thời số lượng người dùng lớn, thời gian phát triển các tiện ích về thời tiết, tỉ giá, thống kê truy cập ứng dụng ngắn, việc duy trì, nâng cấp ứng dụng (Hình 4). 40 Số 112 - tháng 2/2017 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN
  6. quyền hạn của từng cơ quan; hỏi - đáp những vấn đề liên quan đến thẩm quyền quản lý của cơ quan; ý kiến - phản ánh của du khách, doanh nghiệp, người dân về những vấn đề liên quan đến du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan. - Văn bản pháp lý về du lịch: Hệ thống các văn bản quản lý của trung ương và của địa phương về du lịch, bao gồm cả văn bản cũ và văn bản mới có hiệu lực. - Thủ tục hành chính: Liệt kê các thủ tục hành chính và mức độ của nó, chứa đựng đầy đủ thông tin về quy trình, thủ tục, Hình 4. Giao diện “Trang chủ” hồ sơ, các bước thực hiện. b) Nhà quản lý: Đây là trang về các cơ quan - Quản lý du lịch: Là trang quản lý du lịch của tỉnh bao gồm các nội dung quản lý nội bộ dành cho các nhà quản lý, có tài (Hình 5): khoản đăng nhập. Các thông tin quản lý du lịch - Các cơ quan quản lý: Thể hiện thông tin cơ gồm: quản lý tài nguyên du lịch; quản lý doanh bản về các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của nghiệp du lịch; quản lý các hoạt động kinh doanh, tỉnh Thái Nguyên như: địa chỉ, điện thoại, email, dịch vụ du lịch; quản lý, điều hành các hoạt động lãnh đạo và cán bộ quản lý; chức năng, nhiệm vụ, du lịch. Hình 5. Giao diện trang “Nhà quản lý” NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 112 - tháng 2/2017 41
  7. KINH TEÁ TAØI CHÍNH - Trang tin nội bộ: Đây cũng là trang dành riêng lịch, các dịch vụ; liên kết với website của doanh cho các nhà quản lý, có tài khoản đăng nhập. Chức nghiệp. năng chính gồm: trao đổi thông tin quản lý nội bộ - Đặt tour: cung cấp các thông tin tour, đặt tour trực tuyến; trao đổi thông tin, tài liệu, dữ liệu quản cho khách du lịch. lý; đăng tải thông tin của các nhà quản lý (lịch công tác, kế hoạch, công việc). - Đặt phòng: cung cấp các thông tin phòng nghỉ, đặt phòng cho khách du lịch. c) Doanh nghiệp: Đây là trang dành riêng cho các doanh nghiệp, bao gồm các nội dung (Hình 6): d) Du khách: Đây là trang dành riêng cho khách du lịch, bao gồm các nội dung (Hình 7): - Khách quốc tế: viết bằng ngôn ngữ Tiếng Anh, cung cấp các thông tin cần thiết về du lịch Thái Nguyên, hỗ trợ đối tượng khách là người nước ngoài. - Khách nội địa: chứa đựng các thông tin cần thiết về du lịch Thái Nguyên hỗ trợ đối tượng khách là người Việt Nam. Hình 6. Giao diện trang “Doanh nghiệp” - Góp ý - phản ánh: du khách góp ý, phản ánh - Doanh nghiệp lữ hành: liệt kê đầy đủ các đơn những vấn đề về du lịch, ý kiến sẽ được các nhà vị kinh doanh lữ hành; chứa đựng đầy đủ thông tin quản lý, doanh nghiệp tiếp thu và sửa chữa. cần thiết của doanh nghiệp như: tên doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, địa chỉ/điện thoại/email liên lạc, các loại hình kinh doanh, sản phẩm du lịch, các dịch vụ; liên kết với website của doanh nghiệp. - Doanh nghiệp lưu trú: liệt kê đầy đủ các đơn vị kinh doanh lưu trú; chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết của doanh nghiệp như: tên doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, địa chỉ/điện thoại/ email liên lạc, các loại hình kinh doanh, sản phẩm du Hình 7. Giao diện trang “Du khách” 42 Số 112 - tháng 2/2017 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN
  8. - Địa điểm du lịch: liệt kê và mô tả thông tin - Giao thông - phương tiện: hệ thống hóa các cần thiết về các điểm du lịch của Thái Nguyên để bến xe, nhà ga, tuyến xe bus, các tuyến đường dẫn phục vụ nhu cầu tìm kiếm, lựa chọn chuyến đi cho đến các điểm du lịch. du khách. đ) Điểm du lịch: Đây là trang dành cho hoạt - Khách sạn - nhà nghỉ: hệ thống hóa các khách động quảng bá du lịch của tỉnh Thái Nguyên, giới sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tiện thiệu các điểm du lịch nổi tiếng nhất của Thái cho du khách lựa chọn. Nguyên với các thông tin bổ ích dành cho du khách - Ẩm thực - ăn uống: hệ thống hóa các điểm ăn (đi đâu, chơi gì, ăn gì, ở đâu tại mỗi điểm du lịch); uống, nhà hàng, ẩm thực đặc trưng của Thái Nguyên. đồng thời cũng liệt kê các điểm du lịch khác, lịch - Mua sắm - giải trí: hệ thống hóa các chợ, siêu trình tổ chức các sự kiện, thời gian, địa điểm, hoạt thị, điểm vui chơi giải trí. động của các lễ hội, sự kiện (Hình 8). Hình 8. Giao diện trang “Điểm du lịch” 5. Ý nghĩa thực tiễn và hiệu quả kinh tế người dân và cộng đồng cũng có thể khai thác hệ thống nhằm tra cứu, tìm hiểu những thông tin bổ 5.1. Ý nghĩa thực tiễn ích về du lịch của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, nó - Phần mềm “Quản lý hệ thống thông tin du lịch có thể được sử dụng trên cả máy tính, lap top và có Thái Nguyên” tích hợp 3 trong 1, nghĩa là nó được phiên bản sử dụng trên điện thoại thông minh. Vì cung cấp đồng thời cho cả 03 đối tượng sử dụng thế nó rất gọn và tiện lợi. trong 1 hệ thống gồm: nhà quản lý, doanh nghiệp, - Hệ thống có ý nghĩa với cả 04 hoạt động: quản du khách. Ngoài 3 đối tượng chính được hướng tới, lý, kinh doanh, đi du lịch và quảng bá du lịch. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 112 - tháng 2/2017 43
  9. KINH TEÁ TAØI CHÍNH - Hệ thống tích hợp thông tin đa dạng, đa chiều, + Có được thông tin đa dạng về du lịch Thái đa tính năng, cho phép đối thoại trực tuyến giữa Nguyên trước khi đưa ra các quyết định lựa chọn các đối tượng sử dụng, người dùng. tour du lịch; - Hệ thống khắc phục sự phân tán thông tin và + Tiện lợi trong đặt tour, đặt phòng trực tuyến; sự liên kết rời rạc giữa các đối tượng của ngành du + Tiện lợi trong tìm kiếm các thông tin khác của lịch mà trong các phần mềm, ứng dụng khác chưa chuyến hành trình: tìm đường, tìm kiếm khách sạn, có được. nhà nghỉ, nhà hàng, điểm vui chơi - giải trí, mua sắm, 5.2. Hiệu quả kinh tế bến tàu - xe, tuyến xe bus, đặc sản địa phương,… - Đối với các cơ quan quản lý du lịch: + Có thể phản ánh, góp ý về tình hình du lịch tới doanh nghiệp và cơ quan nhà nước như: bị ép + Hỗ trợ hoạt động quản lý và công tác điều giá, gây phiền hà, mất cắp, lừa đảo, dịch vụ kém hành, quản lý và trao đổi văn bản trên môi trường chất lượng... mạng, qua đó làm giảm thiểu sử dụng văn bản giấy; + Hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính điện tử, qua đó giảm thiểu sự phiền hà, phức tạp, thời gian, kinh phí, công sức của các cơ quan; TÀI LIỆU THAM KHẢO + Nắm bắt sát sao tình hình hoạt động du lịch 1. Anand V. Nath and Deepa Menon (2005), trên địa bàn, tiếp nhận ý kiến góp ý, phản hồi của Role of information technology in tourism, du khách, người dân, doanh nghiệp, từ đó nâng cao truy cập ngày 12/8/2013 từ: http://fama2. chất lượng và hiệu quả quản lý du lịch của các cơ us.es:8080/turismo/turismonet1/economia quan nhà nước; 2. Anjiu Gupta (2012), An overview of information technology in tourism industry, + Góp phần thúc đẩy hoạt động tiếp thị trực International Journal of Applied Services tuyến, nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch của tỉnh Marketing Perspectives. Vol 1, No 1, July - Thái Nguyên trong nước và quốc tế. September 2012. 3. Reza Karimidizboni (2013), The Impact - Đối với doanh nghiệp du lịch: of ICT on Tourism Industry in Iran, + Hỗ trợ hoạt động kinh doanh trực tuyến của Interdisciplinary Journal of Contemporary doanh nghiệp với tính năng đặt tour trực tuyến, đặt Research Business, Vol 4, No11. phòng trực tuyến, điều hướng liên kết đến website 4. Iris Mihajlovic (2012), The impact of Information and Communication Technology doanh nghiệp (nếu có); as a key factor of Tourism Development on the + Góp phần xúc tiến hoạt động tiếp thị các role of Croatia Travel Agencies, International sản phẩm du lịch của doanh nghiệp, nâng cao Journal of Business and Social Science, Vol 3, thương hiệu; No24. 5. Website: http://thainguyentourism.vn/http:// + Dễ dàng trong việc trao đổi thông tin với sovhttdl.thainguyen.gov.vn/. nhà quản lý, hỏi - đáp những thắc mắc của doanh 7. Nền tảng xây dựng trang web trên Wordpress, nghiệp với nhà quản lý, tiện lợi trong giải quyết thủ http://wordpress.org. tục hành chính; 7. Phát triển ứng dụng mobile dạng Hybrid + Dễ dàng tiếp cận khách hàng, thu hút trên Ionic, http://ionicframework.com. khách hàng. 8. Framework xây dựng ứng dụng web AngularJs, http://angularjs.org. - Đối với du khách, cộng đồng, người dân: 44 Số 112 - tháng 2/2017 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản