ứng dụng của điện tử công suất, chương 14

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
26
download

ứng dụng của điện tử công suất, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch phân cực cố định. Mạch dùng cầu chia điện thế. 4.5.3 Mạch cực phát chung không tụ phân dòng. 4.5.4 Mạch hồi tiếp cựcthu. Trong phần này ta xét các dạng khác nhau của mạch khếch đại cực phát chung dùng BJT với ảnh hưởng của RS và RL. Sự phân giải chi tiết sẽ không được đề cập ñến do quá quen thuộc. Ở đây ta chỉ đưa ra các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ứng dụng của điện tử công suất, chương 14

  1. Chương 14: ẢNH HƯỞNG CHUNG CỦA RS VÀ RL Hình 4.9 là một nguồn tín hiệu với nội trở RS và một tải RL ñược mắc vào hệ thống 2 cổng với các thông số riêng Zi=Ri, AVNL, Z0=R0 như ñã ñịnh nghĩa.
  2. Ở ngõ vào ta có: Ðộ lợi toàn mạch: Ngoài ra: Vì iS =ii nên Ais=Ai tức phương trình (4.6) và (4.7) cho cùng một kết quả. Phương trình (4.5) cho thấy cả hai RS khuếch và RL ñều có tác dụng làm giảm ñộ ñại. 4.5 MẠCH CỰC PHÁT CHUNG DÙNG BJT:
  3. 4.5.1 Mạch phân cựccốñịnh. 4.5.2 Mạch dùng cầu chia ñiện thế. 4.5.3 Mạch cực phát chung không tụ phân dòng. 4.5.4 Mạch hồitiếpcựcthu. Trong phần này ta xét các dạng khác nhau của mạch khếch ñại cực phát chung dùng BJT với ảnh hưởng của RS và RL. Sự phân giải chi tiết sẽ không ñược ñề cập ñến do quá quen thuộc. Ở ñây ta chỉ ñưa ra các kết quả chính. 4.5.1 Mạch phân cực cố ñịnh: Kiểu mạch phân cực cố ñịnh ñã ñược xác ñịnh các chi tiết trong các phần trước. Mạch tương ñương với nội trở nguồn RS và tải RL như hình 4.10. Ta có: Với mạch tương ñương kiểu mẫu re như hình 4.11 cho mạch phân cực cố ñịnh, ta phân giải và sẽ tìm ñược cùng kết quả. Ðể tính AVS, từ mạch tương 2 cổng ta có:
  4. 4.5.2 Mạch dùng cầu chia ñiện thế: Với mạch dùng cầu chia ñiện thế (hình 4.12), tải RL ñược nối ở cực thu. 4.5.3 Mạch cực phát chung không có tụ phân dòng: Mạch ñiện như hình 4.13 Tổng trở vào: Tổng trở ra: Z0 = RC
  5. 4.5.4 Mạch hồi tiếp cực thu: Dạng mạch như hình 4.14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản