intTypePromotion=1

Vật lý 11 chương trình nâng cao: 1. ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CULÔNG

Chia sẻ: Abcdef_50 Abcdef_50 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
189
lượt xem
16
download

Vật lý 11 chương trình nâng cao: 1. ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CULÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU. - Nắm được trong tự nhiên có hai loại điện tích, các đặc tính của chúng và các phương pháp làm nhiễm điện cho một vật. - Học sinh cần nắm được các khái niệm: điện tích, điện tích điểm, các loại điện tích, cơ chế của sự tương tác giữa các điện tích. - Phát biểu nội dung, viết biểu thức và biểu diễn bằng hình vẽ định luật Culông. - Áp dụng để giải quyết các bài toán đưong giản về cân bằng của hệ điện tích điểm. Giải thích được các hiện tượng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý 11 chương trình nâng cao: 1. ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CULÔNG

  1. 1. ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CULÔNG I. MỤC TIÊU. - Nắm được trong tự nhiên có hai loại điện tích, các đặc tính của chúng và các phương pháp làm nhiễm điện cho một vật. - Học sinh cần nắm được các khái niệm: điện tích, điện tích điểm, các loại điện tích, cơ chế của sự tương tác giữa các điện tích. - Phát biểu nội dung, viết biểu thức và biểu diễn bằng hình vẽ định luật Culông. - Áp dụng để giải quyết các bài toán đưong giản về cân bằng của hệ điện tích điểm. Giải thích được các hiện tượng nhiễm điện trong thực tế. II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Xem lại SGK lớp 7. - Chuẩn bị một số các thí nghiệm đơn giản về nhiễm điện do cọ xát, tiếp xúc và do hưởng ứng. Một chiếc điện nghiệm. - Chuẩn bị phiếu học tập. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY. 1. Bài cũ: Giới thiệu về nội dung chương trình của chương rồi so sánh với chương trình VL lớp 7. 2. Bài mới.
  2. Hoạt động 1: Hai loại điện tích. Sự nhiễm điện của các vật Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên thông báo về điện tích, các - HS tiếp nhận thông tin. loại điện tích. Điều kiện về điện tích điểm. (có kèm hình vẽ) - Có mấy loại điện tích? Hai loại điện - quan sát Gv làm thí nghiệm để nêu tích tương tác với nhau như thế nào? được kết quả của thí nghệm. - Điện tích điểm là gì? Cho ví dụ? Giáo + Đơn vị điện tích (C) viên làm một số thí nghiêm đơn giản để + Điện tích của e là 1.6.10-19C thông báo sự nhiễm điện do cọ xát của + Giá trị điện tích bằng một số nguyên các vật. lần e. - Hãy cho biết trong thực tế có những - HS làm việc theo yêu cầu của GV. cách nào làm vật nhiễm điện? những - Từ thí nghiệm để nêu ra tương tác điện giữa các loại điện tích. cách nào? - Muốn nhận biết một vật nhiễm điện ta + Các điện tích cùng dấu đẩy nhau, làm thế nào? khác dấu hút nhau. - Giáo viên thực hiện các thí nghiệm theo - Quan sát thí nghiệm của giáo viên và mục b trong SGK và thông báo cho HS rút ra nhận xét. các hiện tượng nhiễm điện. + Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát,
  3. tiếp xúc và hưởng ứng. Hoạt động 2: Định luật Culông. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Nghiên cứu phương pháp xác định lực - The dõi và ghi chép vào vở các kết ảu tương tác giữa các điện tích. của thí nghiệm. - Dựa vào hình vẽ SGK hãy nêu cấu tạo - Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của và cách sử dụng cân xoắn Culông để xác cân xoắn. định lực twong tác giữa hai điện tích. - Nêu các kết quả thí nghiệm của - GV tóm tắt giới thiệu cân xoắn vừa Culông tìm được về sự phụ thuộc lực trình bày thí nghiệm để dẫn đến các kết tương tác giữa hai điện tích điểm vào quả về sự phụ thuộc của lực tương tác khoảng cách và độ lớn của chúng. giữa hai điện tích điểm vào khoảng cách, - Khái quát hóa kết quả của thí nghiệm độ lứon của hai điện tích và phụ thuộc để phát biểu nội dung, bieủe thức của vào môi trường trong đó có chứa điện định luật Culông. - Kết hợp các kết quả ở trên để phát tích. - Lực tương tác phụ thuọc vào yếu tố biểu nội dung, viết biểu thức của định luật Culông. nào? - Gọi một học sinh phát biểu nội dung - Lực tương tác phụ thuộc vào các yếu định luật. tố như: độ lớn của điện tích và khoảng
  4. - Công thức xác định lực Culông. cách giữa các điện tích. + GV đặt vấn đề vetơ lực của lực Culông - Nội dung định luật cách viết biểu thức định luật dưới dạng - Biểu thức định luật (bt 1.1) vectơ. - Nêu cách viết biểu thức định luật dưới - Nêu đặc điểm vectơ lực tương tác giữa dạng vectơ và biểu diễn định luật bằng hai điện tích. hình vẽ. - Biểu diễn lực tương tác giữa hai điện - Cả lớp vẽ vào vở lực tương tác giữa tích cùng dấu, khác dấu? hai điện tích điểm khi nó cùng dấu và - Đơn vị điện tích là gì? khi chúng khác dấu. - HS nêu đơn vị của điện tích và hằng số k. Hoạt động 3: lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện môi. Hằng số điện môi. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên thông báo kết quả thực - HS theo dõi và tiếp htu trả lời câu hỏi. nghiệm: lực tương tác giữa hai điện tích - Nghiên cứu bảng giá trị các hằng số đặt trong chất cách điện bị giảm  lần điện môi trong SGK và rút ra nhận xét. trong chất điện môi. - Hằng sinh nhìn vào bảng rồi so sánh - GV phân tích để chỉ cho HS thấy được hằng số điện môi của một số chất. ý nghĩa của hằng số điện môi  . - Cùng GV làm các bài tập trong SGK
  5. - Giới thiệu bảng 1.1 Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Giao câu hỏi P và làm bài tập trong - Ghi câu nhắc nhở của GV. SGK. - Yêu câu HS chuẩn bị bài sau. ----o0o----

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản