Xác định kết quả sản xuất kinh doanh của các mô hình trang trại trên địa bàn xã Đình Dù – Văn Lâm – Hưng Yên

Chia sẻ: Nguyễn Cường | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
123
lượt xem
42
download

Xác định kết quả sản xuất kinh doanh của các mô hình trang trại trên địa bàn xã Đình Dù – Văn Lâm – Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Ngày 07/11/2006 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới bên cạnh những thuận lợi thì còn có nhiều thách thức cần có những phương pháp hợp lý nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định kết quả sản xuất kinh doanh của các mô hình trang trại trên địa bàn xã Đình Dù – Văn Lâm – Hưng Yên

 1. Xác định kết quả sản xuất kinh doanh của các mô  hình trang trại trên địa bàn xã  Đình Dù – Văn Lâm – Hưng Yên  Sinh viên: Nguyễn Văn Tuấn Lớp : ptnt _ kn k51
 2. Phần I. Đặt vấn đề  Nền kinh tế Việt Nam hịên nay đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Ngày 07/11/2006 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO .  Hội nhập vào nền kinh tế thế giới bên cạnh những thuận lợi thì còn có nhiều thách thức cần có những phương pháp hợp lý nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh .  Phát triển trang trại là một giải pháp phù hợp trong xu thế hiện nay.Từ những lí do đó tôi chọn đề tài” Xác định kết quả sản xuất kinh doanh của các mô hình trang trại trên địa bàn xã Đình Dù – Văn Lâm – Hưng Yên “
 3. II.Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các trang trại ở địa bàn xã.Từ đó tìm ra những phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế các trang trại trên địa bàn xả trong thời gian tới. 2.2 Mục tiêu cụ thể  Tóm lược thực trạng của các trang trại trên địa bàn xã  Tình hình tiêu thụ sản phẩm  Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh  Đánh giá sản xuất kinh doanh  Những đề xuất phương pháp nâng cao hiệu quả sản xuất của các trang trại trên địa bàn xã trông thơì gian tới 2.3. Phạm vi nghiên cứu Thời gian nghiên cứu :Trong năm 2007
 4. IV .PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp điều tra 4.2 Phương pháp thu thập thông tin 4.2.1 Số liệu sơ cấp 4.2.2 Số liệu thứ cấp 4.3 Phương pháp phân tích số liệu 4.3.1 Phương pháp định tính 4.3.2 Phương pháp phân tích định lượng
 5. IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5.1 Qúa trình hình thành các khu trang trại trên địa bàn xã Các trang trại mới được hình thành trong khoảng vài năm gần đây từ những chính sách của đãng và từ những thông tin tuyên truyền về phát triển kinh tế trang trại 5.2 Thực trạng các trang trại tại địa phương 5.2.1 Về đất đai Bảng 2 : Bình quân diện tích và cơ cấu bố trí sản xuất của các loại hình trang trại Chỉ tiêu Trang trại chăn Trang trại thuỷ Trang trại tổng hợp nuôi sàn Chuồn Cây Thuỷ Cây Chuôi Thủy Cây nuôi trồng sản trồng nuôi sản trồng Diện tích(m2) 290 6870 7776 3150 282 5040 4570 Cơ cấu 4,05 95,95 71,17 28,83 2,85 50,95 46,20 (%)
 6. Qua bảng trên ta thấy ở trang trại chăn nuôi diện tích dành cho chăn nuôi là rất nhỏ (4,05%) so với diện tích trồng cây (95,95%). Trang trại thuỷ sản có diện tích dành cho thủy sản chiếm phần lớn diện tích trang trai Trang trại tổng hợp có diện tích thuỷ sản và diện tích cây trồng tương đương nhau còn chuồng nuôi chiếm một diện tích rất nhỏ (2,85%)
 7. 5.2.5 Lao động Bảng 3: Tình hình lao động bình quân một trang trại năm 2007 Chỉ tiêu TT chăn nuôi TT thuỷ sản TT tổng hợp Tổng lao động trong năm 7 7.5 9 1. Gia đình 3 4 4 2. Thuê 4 3.5 5 - Thường xuyên 1.5 - Thời vụ 4 3.5 3.5 Tiền lương (Nghìn đồng) - Thường xuyên 800/Tháng - Thời vụ 60/ Ngày 60/ Ngày 60/ Ngày
 8. Trang trại chăn nuôi, thuỷ sản có quy mô nhỏ và tính chất công việc đơn giản nên chỉ sử dụng lao động trong gia đình và lao động thuê theo thời vu. Trang trại tổng hợp thường có diện tích ,quy mô tương đối lớn nên cũng có nhu cầu sử dụng nhiều lao động hơn.Mặt khác ở trang trại tổng hợp có thêm lao động thường xuyên bình quân là 1.5 chứ không chỉ là lao động thời vụ như các trang trại khác
 9. 5.2.3 Vốn đầu tư Bảng 4 : Vốn đầu tư sản xuất kinh doanh bình quân một trang trại năm 2007 Chỉ tiêu TT chăn nuôi TT thuỷ sản TT Tổng hợp Số Cơ cấu Số Cơ cấu Số C ơ cấ u lượng ( %) lượng ( %) lượng ( %) ( trđ ) ( trđ ) ( trđ ) Tổng vốn 155 100 50 100 185 100 Vốn tự có 60 38,7 25 50 90 48,6 Vốn đi vay 95 61,3 25 50 95 51,4 Mức sử dụng vốn đầu tư của mô hình trang trại thủy sản là thấp nhất,chỉ bình quân vào khoảng 50 triệu đồng một trang trại Trang trại chăn nuôi có mức sử dụng vốn trung bình vào khoảng 155 triệu đồng
 10. Ở ba loại hình trang trại thì trang trại tổng hợp có mức sử dụng vốn cao nhất,với mức sử dụng trung bình 185 triệu đồng một trang trại.Vốn tự có và vốn cho vay tương đối đồng đều,nguồn vốn tự có của chủ trang trại là tương đối cao Mô hình nuôi giun cho gà 5.2.4 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của trang trại Tiêu thụ sản phẩm dể dàng,giá thành theo thị trường nhưng chưa có tổ chức nào hợp đồng bao tiêu sản phẩm lâu dài
 11. 5.3 Kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của các trang trại tại địa phương 5.3.1. Gía trị sản xuất kinh doanh của các trang a.Gía trị sản xuất của trang trại chăn nuôi Bảng 5 : Cở cấu giá trị sản xuất kinh doanh trong trang trại chăn nuôi năm 2007 Chỉ tiêu Gía trị(tr đ) Cơ cấu(%) Tổng giá trị sản xuất(trđ) 167,0 100 Trồng trọt 18,4 11,0 Chăn nuôi 148,6 89,0 Diện tích chuồng nuôi rất nhỏ (4,05%) nhưng lại chiếm phần lớn giá trị sản xuất của trang trại (89%).
 12. b. Gía trị sản xuất của các trang trại thuỷ sản Bảng 6 : Cơ cấu giá trị sản xuất trong trang trại thuỷ sản năm 2007 Chỉ tiêu Gía trị(tr đ) Cơ cấu(%) Tổng giá trị 65,6 100 sản xuất(tr) Trồng trọt 10,1 15,4 Thuỷ sản 45,5 84,6 Gía trị sản xuất của trang trại thuỷ sản là không cao trung bình khoảng 65,6 triệu đồng trong đó giá trị do ao cá mang lại chiếm phần lớn giá trị của cả trang trại (84,6%) Trồng trọt ở trang trại thủy sản chưa đạt kết quả cao
 13. c. Gía trị sản xuất sản xuẩt của các trang trại tổng hợp Bảng 7: Cơ cấu giá trị sản xuất trang trại tổng hợp năm 2007 Chỉ tiêu Gía trị(tr đ) Cơ cấu(%) Tổng giá trị 217,00 100 sản xuất(tr) Trồng trọt 15,80 7,28 Thuỷ sản 58,70 27,05 Chăn nuôi 142.50 65,67 So với trang trại chăn nuôi,trang trại thuỷ sản thì trang trại tổng hợp có quy mô và mức đầu tư lớn mang lại giá trị sản xuất tương đối.Kết hợp được cả vườn ao chuồng sẻ tận dụng được triệt để nguồn thức ăn nâng cao hiệu quả
 14. 5.3.2 Chi phí sản xuất kinh doanh   Chi phí sản xuất kinh doanh là tổng hợp tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của trang trại. Bảng 8: Chi phí trung gian bình quân cho một trang trại Chi tiêu TT Chăn nuôi TT Thuỷ sản TT Tổng hợp Trồng Chăn Trồng Thuỷ Trồng Chăn Thuỷ trọt nuôi trọt sả n trọt nuôi sản Tổng 112,3 37,84 128,44 chi phí(tr.đ) Chi 9,83 102,47 6,44 31,40 5,32 98,60 24,52 phí ( tr.đ) Cơ cấu (%) 8,75 91,25 17,02 82,98 4,14 76,77 19,09
 15. Trang trại thuỷ sản là trang trại có chi phí thấp nhất bình quân chi phí chỉ 37,84 triệu đồng một trang trai Trang trại chăn nuôi tuy có diện tích nhỏ nhưng chi phí sản xuất kinh doanh là khá cao,trung bình vào khoảng 112,3 triệu đồng một trang trại Mức chi phí cao nhất dành cho loại hình trang trại tổng hợp,chi phí bình quân cho một trang trại sản xuất là 128,44 triệu đồng
 16. 5.3.3 Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại   Bảng 9: Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh bình quân một trang trại Chỉ tiêu TR IC MI MI/ IC MI/m2 ( tr.đ) ( tr.đ) ( tr.đ) ( lần) ( tr.đ/m2) TT 167,00 112,30 54,7 0,49 7,64.10-3 Chăn nuôi TT 66,50 37,84 28,66 0,77 2,62.10-3 Thuỷ sản TT 217,00 128,44 88,56 0,69 8,95.10-3 Tổng hợp Xét tới hiệu quả trên một đồng vốn bỏ ra thì trang trại thuỷ sản là có hiệu quả nhất Nếu xét về khía cạnh lợi nhuận trên một đơn vị diện tích thì trang trại tổng hợp có hiệu quả cao nhất Hai kết quả so sánh là khác nhau nhưng nhìn chung đầu tư vào trang trại tổng hợp vẩn đạt được kết quả tốt hơn
 17. 5.4 Định hướng sản xuất kinh doanh trang trại trên địa bàn xã Phần lớn các trang trại ở đây muốn mở rộng thêm diên Tích phát triển quy mô sản xuất và định hướng phát triển theo mô hình trang trại tổng hợp
 18. 5.5 Những đề xuất phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn xã  Nhân rộng các mô hình trang trại một cách phù hợp tránh tình trạng mở tràn lan không đúng chủ trương chính sách  Nâng cao Chức năng của tín dụng trên địa bàn xã  Đẩy mạnh công tác khuyến nông  Về thị trường cần tổ chức tốt dịch vụ đầu vào,đầu ra  Có các tổ chức cam kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân  Các chủ trang trại chủ động tiếp cận khoa học kỷ thuật
 19. VI Kết lụân Kinh tế trang trại trên địa bàn xã đang ngày càng thể hiện thế mạnh và đang có xu hướng nhân rộng mạnh mẻ. Tuy thời gian hình thành và phát triển chưa dài nhưng kinh tế trang trại đã khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội ở xã. Đặc biệt, kinh tế trang trại đã đánh dấu một bước thay đổi quan trọng trong phương thức sản xuất của người nông dân, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp sang sản xuất nông sản hàng hoá tập trung theo cơ chế thị trường. Nhờ kinh tề trang trại mà một bộ phận lao động nông thôn có thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện dần đời sống của người nông dân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản