intTypePromotion=3

Xác định số thu về thuế (Tax Revenue -- TR)

Chia sẻ: Le Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
163
lượt xem
10
download

Xác định số thu về thuế (Tax Revenue -- TR)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Xác định số thu về thuế trong trường hợp áp thuế tuyệt đối (unit tax). Xác định số thu về thuế trong trường hợp áp thuế tỉ lệ (ad valorem tax)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định số thu về thuế (Tax Revenue -- TR)

  1. Xác định số thu về thuế (Tax Revenue -- TR) A. Xác định số thu về thuế trong trường hợp áp thuế tuyệt đối (unit tax) Nhắc lại về độ co giãn của lượng cung theo giá (ε ) và của lượng cầu theo giá (η): ∆Q S P0 ∆Q D P0 ε= × và η= × ∆P S Q0 ∆P D Q0 Q0 Q0 Suy ra: ∆Q = ε × ∆P × ∆Q D = η × ∆P D × S S (a) và (b) P0 P0 STAX S0 PD1 A ∆PD P0 B ∆PS PS1 C Q1 Q0 ∆Q
  2. Xuất phát ta có: TR = T × Q1 (1) Với T là số tuyệt đối của thuế (số tiền thuế) và Q1 là lượng sau khi áp thuế. 1. Xác định ∆ PS (hoặc ∆ PD) Ta có T = P1D − P1S , mà P1 = P0 + ∆P và P1 = P0 + ∆P D D S S Nên T = ∆P D − ∆P S Suy ra ∆P S = ∆P D − T (2) Khi đánh thuế, lượng cung và cầu giảm bằng nhau (lượng cung giảm bao nhiêu thì lượng cầu giảm bấy nhiêu hoặc lượng cầu giảm bao nhiêu thì lượng cung giảm bấy nhiêu), nên ∆Q cũng bằng ∆QS và ∆QD, tức là ∆Q = ∆QS = ∆QD ε Từ (a) và (b), suy ra: ε∆ PS = η∆PD → ∆PD = × ∆P S (3) η ε Thay (3) vào (2), ∆P S = × ∆P S − T η ηT Suy ra ∆P S = (4) ε −η 2. Xác định Q1: Ta có: Q1 = Q0 + ∆Q Mà ∆Q = ∆QS = ∆QD nên ta có thể tìm ∆Q từ ∆QS hay ∆QD đều được. Chúng ta đã có ∆PS ở công thức (4). Phối hợp với công thức (a) ta tìm ∆QS như sau: η T Q0 ∆Q S = ε × × ε − η P0 Khi đó: Q1 = Q0 + ∆Q η T Q0 Q1 = Q0 + ∆QS = Q0 + ε × × (5) ε − η P0 3. Tính số thuế thu được:
  3. Sử dụng công thức (1): TR = T × Q1 η T Q0 Thay (5) vào (1): TR = T × [Q0 + ε × × ] ε − η P0  ε ×η T  Biến đổi, ta được: TR = TQ0 1 + ×   ε − η P0  4. Tính mất mát phụ trội (diện tích tam giác ABC): Sử dụng công thức tính tam giác, ta tính mất mát phụ trội trong trường hợp cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng phải chịu thuế như sau: 1 1 η T Q0 DWL = × T × ∆Q = × T × ε × × 2 2 ε − η P0 1 ε η Q0 DWL = ×T 2 × × 2 ε − η P0 B. Xác định số thu về thuế trong trường hợp áp thuế tỉ lệ (ad valorem tax) Xuất phát ta có: TR = T × Q1 (1) Lúc này T = t × P1S , suy ra TR = t × P1S × Q1 (1’) 1. Xác định Q1: η T Q0 Sử dụng công thức (5): Q1 = Q0 + ε × × ε − η P0 η × t × P1S Q0 Thay T = t × P1S vào, ta được: Q1 = Q0 + ε × × (6) ε −η P0 PS1 sẽ được tìm dưới đây. 2. Xác định P1S : Ta có: P1S = P0 + ∆PS và sử dụng công thức (4): S η × t × P1S P = P0 + 1 ε −η
  4. ε −η P1S = P0 [ ] (7) ε − (1 + t )η 3. Xác định số thu về thuế: Thay (6) và (7) vào (1’): ε −η ε −η η × t × P0 × TR = t × P × Q1 = t × P0 [ S ] × [Q0 + ε − (1 + t )η Q0 ] 1 ε − (1 + t )η ε× × ε −η P0 Vậy:  ε −η  εηt  TR = tP 0 Q0   1 + ε − (1 + t )η   ε − (1 + t )η    4. Tính mất mát phụ trội: Tương tự như phần trên, ta tính mất mát phụ trội trong trường hợp cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng phải chịu thuế tỷ lệ như sau: 1 1 ε −η εηtQ0 DWL = × t × P1S × ∆Q = × t × P0 × × 2 2 ε − (1 + t )η ε − (1 + t )η 1 2 (ε − η )ε η DWL = × t P0 Q0 × 2 [ε − (1 + t )η ] 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản