intTypePromotion=1
ADSENSE

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VÀ MÔ HÌNH HOÁ YÊU CẦU

Chia sẻ: Nguyễn Văn Bình | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

240
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KN yêu cầu: Phân tich các yêu cầu ́ là tiến trình xác định các dịch vụ của hệ thống mà khách hàng yêu cầu và các ràng buộc về vận hành và phát triển hệ thống đó. Các yêu cầu là sự mô tả các dịch vụ của hệ thống và các ràng buộc phát sinh trong quá trình tiến hành công nghệ đáp ứng các yêu cầu. Các mức trừu tượng khác nhau. Nó có thể là cơ sở cho việc thống nhất hợp đồng phải dê ̃ hiểu. cho chính hợp đồng phải được xác định chi tiết....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VÀ MÔ HÌNH HOÁ YÊU CẦU

 1. CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VÀ  MÔ HÌNH HOÁ YÊU CẦU  Nguyễn Thế Dũng http://sites.google.com/site/nguyenthedunghue/    
 2. Chương III:  Xác định yêu cầu và mô hình hóa                     yêu cầu  Nhu cầu xây  Phần mềm  dựng pm chuyển giao Quy trình xây dựng Xác định  Kiểm chứng yêu cầu các phiên bản phần mềm Mô hình hoá yêu  Thiết kế Thực hiện cầu  phần mềm    
 3. I. Xác định yêu cầu. 1. Mô  tả yêu cầu.  KN yêu cầu: Phân tich các yêu cầu là tiến trình xác  ́ định các dịch vụ của hệ thống mà khách hàng yêu cầu  và các ràng buộc về vận hành và phát triển hệ thống  đó. Các yêu cầu là sự mô tả các dịch vụ của hệ thống và   các ràng buộc phát sinh trong quá trình tiến hành công  nghệ đáp ứng các yêu cầu. Các mức trừu tượng khác nhau. Nó có thể là cơ sở  cho việc thống nhất hợp đồng ­ phải dê hiểu. ̃  cho chính hợp đồng ­ phải được xác định chi tiết.     
 4. I. Xác định yêu cầu. Bảng sau mô tả các loại thông tin cần thiết liên quan đến   yêu cầu phần mềm. Ai? Nghiệp vụ nào? Thông tin cần xác định với một yêu cầu Mức độ hỗ trợ?    
 5. I. Xác định yêu cầu. Quy mô phần mềm phụ thuộc vào số lượng các bộ   phận, số lượng nghiệp vụ và mức độ hỗ trợ    
 6. I. Xác định yêu cầu. Đây là  phần  Biểu mẫu  Quy định liên  Tên chính  liên quan quan  nghiệp vụ. yếu khi  mô tả  yêu cầu Thời gian  Thông tin về  Không gian  liên quan nghiệp vụ. liên quan. Nghiệp vụ  Thông tin  Mô tả bước  liên quan khác … . tiến hành    
 7. I. Xác định yêu cầu. Thông tin về nghiệp vụ:   Tên nghiệp vụ: cần cụ thể.  Biểu mẫu: Cách trình bày, thể hiện các thông tin liên   quan đến nghiệp vụ. Quy định: quy tắc thực hiện của nghiệp vụ.  Không gian: Vị trí thực hiện nghiệp vụ  Thời gian: Thời điểm thực hiện nghiệp vụ.  Nghiệp vụ có liên quan: Các nghiệp vụ khác có cung   cấp thông tin cần thiết hay sử dụng kết quả của  nghiệp vụ đang xét. Mô tả bước tiến hành: thứ tự thực hiện     
 8. I. Xác định yêu cầu. Ví dụ  PHIẾU MƯỢN SÁCH       Họ và tên:          Ngày mượn:    STT          Tên sách           Tác giả             thể loại QĐ: Mỗi độc giả mượn tối đa 5 quyển sách. Thẻ hết hạn mượn sách sau khi lập 6 tháng    
 9. I. Xác định yêu cầu. Quy định độ tuổi học sinh khi tiếp nhận hồ sơ học sinh.  Quy định xếp loại danh hiệu học sinh khi thực hiện công   việc xếp loại cuối năm học. Quy định cách tính tiền lương cho nhân viên làm việc   theo sản phẩm…    
 10. I. Xác định yêu cầu. 1. Mô  tả yêu cầu. 2. Phân loại yêu cầu  Là danh sách các công  việc sẽ được thực hiện trong Yêu cầu máy tính cùng với các thông chức năng tin mô tả tương ứng Phân loại  yêu cầu Đây là các yêu cầu liên  quan đến chất lượng phần mềm, là sự ràng buộc trên  Yêu cầu phi  cách thức thực hiện các  chức năng yêu cầu chức năng    
 11. I. Xác định yêu cầu. 1. Mô  tả yêu cầu. 2. Phân loại yêu cầu  2.1 Yêu cầu chức năng  Các chức năng của phần mềm  tương ứng với công việc có thật  trong thế giới thực.  Yêu cầu chức năng nghiệp vụ Yêu cầu  chức năng Đó là các chức năng phần mềm  phải phát sinh thêm khi tiến  hành các công việc trên máy  Yêu cầu chức tính thay vì trong thế giới thực năng hệ thống    
 12. I. Xác định yêu cầu. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ được chia làm 4  loại: Chức năng lưu trữ: Tương ứng với các công  a. việc ghi chép thông tin trên sổ sách. b. Chức năng tra cứu: Tương ứng với cộng việc  tìm kiếm, xem thông tin tương ứng, theo dõi  hoạt động .    
 13. I. Xác định yêu cầu. C. Chức năng tính toán: Tương ứng với công việc  tính toán (theo quy ước cho trước). d. Chức năng kết xuất: Tương ứng với công việc  lập các báo cáo (theo biểu mẫu cho trước).    
 14. I. Xác định yêu cầu. 1. Mô  tả yêu cầu. 2. Phân loại yêu cầu  2.1 Yêu cầu chức năng  2.2) Yêu cầu phi chức năng: Xác định các tính chất và  ràng buộc của hệ thống. Giới hạn tài nguyên và sau này  có thể đánh giá được.  Có thể chia thành nhiều lớp: Thời gian trả lời, Sô liêu đâu vao (Throughput),Tài nguyên sử  ̣́ ̀ ̀  dụng, Độ tin cậy, Tính chấp nhận, Tinh dùng lại, Tính bảo tri,.. ́ ̀ Platform, Công nghệ được dùng,   Quá trình phát triển (methodology), Chi phí và Ngày phát hành     
 15. Ví dụ các yêu cầu ngoài chức năng Yêu cầu về sản phẩm  Có thể gồm mọi liên lạc giữa APSE và user được biểu   thị qua tập chuẫn các kí tự Ada Yêu cầu về tổ chức  Tài liệu về phát triển và phát hành phải đúng theo   mẫu đã qui ước. Yêu cầu bên ngoài  Hệ thống không phổ biến thông tin cá nhân của khach  ́  hàng mà chỉ dùng số tham chiếu (mã số) cho các  operator của hệ thống    
 16. Mục tiêu các yêu cầu ngoài chức năng Các yêu câu ngoài chức năng có thể rất khó phát biểu   chính xác và các yêu cầu mơ hồ thì khó xác nhận. Mục tiêu của hệ thống  Dê dùng bởi các chuyên gia kiểm tra kinh nghiệm ̃  Giảm thiểu lỗi của user  Kiểm được các non­functional requirements  Các chuyên gia kiểm tra co kinh nghiệm có thể dùng mọi chúc  ́  năng của hệ thống sau vai giờ huấn luyện. Lỗi của họ không vượt  ̀ qua hai lần trong ngày.    
 17. Đo lường các yêu cầu ngoài chức năng Property Measure Speed Processed transactions/second User/Event response time Screen refresh time Size K Bytes Number of RAM chips Ease of use Training time Number of help frames Reliability Mean time to failure Probability of unavailability Rate of failure occurrence Availability Robustness Time to restart after failure Percentage of events causing failure Probability of data corruption on failure Portability Percentage of target dependent statements Number of target systems    
 18. 2.3. Các yêu cầu về miền Được dẫn xuất từ miền áp dụng và mô tả các tính chất và các đặc   trưng phản ánh miềm xác định.  Có thể các yêu cầu chức năng mới, các ràng buộc trên các yêu cầu   hiện hữu hay các tính toán riêng. Nêu các yêu cầu về miền không được thoả mãn thì hệ thống có thể   không làm việc. Tính hiểu được  Các yêu cầu được biểu diễn bằng ngôn ngữ của miền áp   dụng.  Tính rõ ràng  Các chuyên gia về lãnh vực đang triên khai hiểu lãnh vực  ̉  khá rõ đến nôi họ không nghĩ đến việc làm rõ các yêu  ̉ cầu miền.    
 19. I. Xác định yêu cầu. 1. Mô  tả yêu cầu. 2. Phân loại yêu cầu 3. Các bước xác định yêu cầu là một quá trình  mà trong đó có sự tham gia của 2 nhóm người. Chuyên viên tin học   Nhà chuyên môn     
 20. I. Xác định yêu cầu. Để có được một danh sách đầy đủ và chính xác các yêu   cầu, quá trình xác định yêu cầu phải theo các bước sau:  Khảo sát hiện trạng.  Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ  Xác định yêu cầu chức năng hệ thống.  Xác định yêu cầu phi chức năng     
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2