intTypePromotion=1

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời paracetamol, dextromethorphan hydrobromid, loratadin, phenylephrin bitartrat trong viên sủi bọt bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA

Chia sẻ: Hạnh Thơm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
76
lượt xem
2
download

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời paracetamol, dextromethorphan hydrobromid, loratadin, phenylephrin bitartrat trong viên sủi bọt bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện nhằm tìm ra một quy trình nhanh chóng, đơn giản, chính xác để định lượng đồng thời paracetamol, dextromethorphan hydrobromid, loratadin, phenylephrin bitartrat trong viên sủi bọt bằng phương pháp hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC - High performance liquid chromatography) với đầu dò PDA.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng quy trình định lượng đồng thời paracetamol, dextromethorphan hydrobromid, loratadin, phenylephrin bitartrat trong viên sủi bọt bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƢỢNG ĐỒNG THỜI<br /> PARACETAMOL, DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMID,<br /> LORATADIN, PHENYLEPHRIN BITARTRAT<br /> TRONG VIÊN SỦI BỌT BẰNG PHƢƠNG PHÁP HPLC<br /> VỚI ĐẦU DÒ PDA<br /> Nguyễn Thị Như Ngọc*, Phan Thanh Dũng*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mở đầu: Viên sủi bọt Parahasan Multi Symptoms chứa đồng thời bốn hoạt chất với h|m lượng thành<br /> phần trong mỗi đơn vị phân liều rất khác nhau: paracetamol có h|m lượng cao (500 mg); dextromethorphan<br /> hydrobromid, loratadin, phenylephrin bitartrat có h|m lượng thấp (5-15 mg) nên việc định lượng đồng thời<br /> các hoạt chất này gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị mẫu, lựa chọn bước sóng phát hiện,
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2