Xử lý nước thải nhà máy đường bằng phương pháp sinh học

Chia sẻ: Nguyen Do Tuan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

1
518
lượt xem
232
download

Xử lý nước thải nhà máy đường bằng phương pháp sinh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các hoạt động kinh tế , phát triển của xã họi đang là nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi môi trường và khí hậu trên toàn thế giới. Chưng cất năng lượng mặt trời có thể được sử dụng để làm cho mặn hoặc nước lợ uống được. Ví dụ đầu tiên trong số này là bởi nhà giả kim thuật thế kỷ 16 Ả Rập. [27] dự án chưng cất năng lượng mặt trời quy mô lớn lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1872 tại thị trấn khai thác mỏ Las Salinas của Chile[28] Nhà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý nước thải nhà máy đường bằng phương pháp sinh học

 1. TRƯỜN: CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ KHOA: CÔNG NGHỆ SH&MT LỚP: 08MT2 MÔN: VI SINH ĐẠI CƯƠNG ĐỀ TÀI: XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC GVHD: HÀ CẨM THU SVTH: NGUYỄN ĐỖ TUẤN    
 2. NỘI DUNG BÁO CÁO ► PHẦN I :ĐẶT VẤN ĐỀ ► PHẦN II:TỔNG QUAN TÀI LIỆU ► 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐƯỜNG ► 2.2 HIỆN TRẠNG ► 2.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG XỬ LÝ ► 2.4 TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI VỀ VẤN ĐỀ ► 2.4.1 TRÊN THẾ GIỚI ► 2.4.2 Ở VIỆT NAM
 3. ► PHẦN III:ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ LÝ ► 3.1QUY TRÌNH ► 3.2THUYẾT MING QUÁ TRÌNH SƠ ĐỒ ► 3.3.1 ƯU ĐiỂM ► 3.3.2.NHƯỢC ĐiỂM ► PHẦN IV :KẾT LUẬN
 4. PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ Các hoạt động kinh tế, phát triển của xã hội đang là nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi môi trường và khí hậu trên toàn thế giới. Những hoạt động đó, một mặt sẽ làm cải thiện đời sống của con người, nhưng mặt khác lại làm cạn kiệt, khan hiếm nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm và suy thoái môi trường trên thế giới.. Tuy nhiên, mặt trái của nó là tạo ra một lượng lớn chất thải rắn, khí, lỏng…. đây là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường.
 5. Nghành sản xuất đường mía cũng nằm trong tình trạng đó, với một lượng lớn nước dùng để sản xuất và vệ sinh đã thải ra ngoài môi trường một lượng lớn nước thải, cùng với một lượng lớn khí thải và chất thải rắn. Ở nước ta vấn đề bảo vệ môi trường là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Trước tình hình đó, loài người đang tìm mọi giải pháp để bảo vệ môi trường.
 6. ► Việc ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học vào xử lý nước thải ngày càng rộng rãi. Trong số các phương pháp xử lý nước thải thì phương pháp xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học đóng vai trò quan trọng về quy mô cũng như về giá thành xây dựng và đầu tư. Việc nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy sản xuất đường mía bằng phương pháp sinh học sẽ là tiền đề cơ sở để đưa ra thực nghiệm xử lý nước thải các nhà máy có hàm lượng chất hữu cơ cao. Mở ra một hướng nghiên cứu mới trong xử lý nước thải ô nhiễm cao. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp nói riêng và cả nguồn nước thải nói chung. Góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường và sự nghiệp phát triển của đất nước…
 7. PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ► 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN NƯỚC THẢI  NHÀ MÁY ĐƯỜNG  ­  Công nghệ sản xuất đường là sử dụng lượng nước lớn cho nhiều mục đích khác nhau như ép, lắng trong, cô đặc và nấu đường, quá trình kết tinh chế biến đường và cho nồi hơi. Lượng nước cần cho chế biến một tấn mía biến động từ 20- 21m3. Khoảng 80% lượng nước cấp trở thành nước thải .Đường có trong nước thải chủ yếu là đương sucroza và các loại đường khử như: glucose và fructose. Các loại đường này dễ thủy phân trong nước có khả năng gây hưởng đến vi sinh vật trong nước.
 8. ►. Các loại đường này dễ thủy phân trong nước có khả năng gây hưởng đến vi sinh vật trong nước. Theo điều tra cho tháy nước thải sản xuất đường có pH biến động lớn (nước thải khâu lọc có pH = 9,5), hàm lượng BOD5 và COD rất cao (BOD5 : 300-2000mg/l; COD : 600- 4350mg/l), hàm lượng cặn tổng số lên đến 870 -3.500mg/l- Nước thải từ khu ép mía :BOD cao,có chứa nhiều dầu mỡ
 9. Nước thải nhà máy đường có giá trị BOD cao  và dao động nhiều Các loại nước  Nhà máy đường  Nhà máy tinh  thải  thô(mg/l)  chế đường  (mg/l)  Nước rửa mía  20­30 cây  Nước ngưng tụ  30­40 4­21 Nước bùn lọc  2.900­11.000 730 Chất thải than  ­ 750­1.200 Nước rửa xe  ­ 1.500­1.800
 10. STT Chỉ Tiêu Đơn Vị  Gía Trị Chất lượng(loại b) 1 Ph mg/l 7,5­8  5,5­9  2 SS mg/l 1250 100  3 BOD mg/l 5000  50  4 COD mg/l 7000  80 5 N mg/l 16,4 30 6 P mg/l 7,5  6
 11. 2.2 HIỆN TRẠNG ► - Ngành công nghiệp sản xuất đường ở việt nam ra đời cũng rất sớm nhưng với quy mô nhỏ, các cơ sở sản xuất thủ công, thô sơ. Hầu hết công nghệ sản xuất đường mía trên toàn quốc còn rất lạc hậu và cũ kĩ so với thế giới. Hiện nay ngành công nghiệp mía đường nước ta đang phát triển dần dần thay đổi công nghệ sản xuất cho phù hợp với điều kiện hiện tại nhưng nói chung thì công nghệ sản xuất thì vẫn chưa hiện đại, chính vì vậy nó cũng là một ngành gây ô nhiễm môi trường rất là lớn.
 12. Qua điều tra hiện nay cho thấy sự ô nhễm môi trương nước từ nguồn nước thải của nhà máy đường đang đe doạ đến sức khoẻ và cuộc sống của nhiều hộ dân đang sinh sống ở các khu vực nhà máy. Toàn bộ nước thải của nhà máy đều chảy tràn lan trên các hệ thống kênh mương nhỏ rồi đổ trực tiếp ra các sông lớn làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sông của cả một khu vực sông. Phần lớn người dân sử dụng nguồn nước từ các con sông để phục vụ mục đích sinh hoạt, không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước mà còn gây ô nhiễm không khí do tro bụi và khói .
 13. ►Tình trạng ô nhiễm này đã diễn ra hầu hết tất cả nước. Hiện nay nó là một vấn đề một bức xúc của nhiều người dân, họ đã phản ánh với nhiều cơ quan và yêu cầu phải xử lý nhưng từ phía các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý.
 14. ► Công ty cổ phần Nước thài nhà máy đường Hiệp Hòa Đường Quảng Không được xử lý đạt tiêu chuẩn Lọai A Ngãi
 15. 2.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA VI SINH VẬT  ► ­ Qua nghiên cứu có rất nhiều nhóm vi sinh vật sử dụnh các loại đường Saccaroza, Fluctoza, Glucoza…..để phát triển sinh khối và giải phóng CO2 và H2O. Điển hình là các nhóm vi sinh vật sau đây. ► - Aerobacter ► - Bacillus ► - Pseudomonas ► - Flavobacterium ► - Zooglacea ► - Và một số vi khuẩn trong bể bùn hoạt tính như: ► - Pseudomonas ► - Zoogloea ► - Achromobacter
 16. Vi khuẩn Aerobacter Vi khuẩn  Bacillus Vi khuẩn pseudomonas Vi khuẩn flavobacterium
 17. ► Các nhóm khuẩn nêu trên đều hô hấp hiếu khí, sử dụng oxy để oxy hóa các chất Gluxit, các loại đường… thành CO2 và nước, hoặc oxy hóa của các vi sinh vật cũng chính là quá trình sống của chúng, cho nên quá trình oxy hoá kèm theo sự tạo thành sinh khối vi sinh vật gọi là bùn hoạt tính. ► - Giai đoạn chậm (lag-phase): xảy ra khi bể bắt đầu đưa vào hoạt động và bùn của các bể khác được cấy thêm vào bể ► - Giai đoạn tăng trưởng (log-growth phase): giai đoạn này các tế bào vi khuẩn tiến hành phân bào và tăng nhanh về số lượng. Tốc độ phân bào phụ thuộc vào thời gian cần thiết cho các lần phân bào và lượng thức ăn trong môi trường.
 18. ► Giai đoạn cân bằng (stationary phase): lúc này mật độ vi khuẩn được giữ ở một số lượng ổn định ► Giai đoạn chết (log-death phase): trong giai đoạn này số lượng vi khuẩn chết đi nhiều hơn số lượng vi khuẩn được sinh ra, do đó mật độ vi khuẩn trong bể giảm nhanh. Giai đoạn này có thể do các loài có kích thườc khả kiến hoặc là đặc điểm của môi trường.
 19. 2.4 T ÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐƯỜNG ► 2.4.1. TRÊN THẾ GIỚI ► ­ Việc nghiên cứu  xử lý nước thải sản  Đường Mía  bằng phương pháp sinh học  đã được các nước phương tây  nghiên cứu  và đưa vào ứng dụng ở nhiều nơi trên thế  giới.Các hệ thống xử lý bằng bể bùn hoạt  tính; hệ thống xử lý kỵ khí kiểu UASB, kiểu  tầng sôi; các kiểu dạng khác nhau của lọc  sinh học kỵ khí và hiếu khí; hệ thống xử lý  kết hợp kỵ khí/hiếu khí và hệ thống kết  hợp xử lý bằng bùn hoạt tính với thực vật 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản