Bài giảng Chọn giống cây trồng

Xem 1-20 trên 123 kết quả Bài giảng Chọn giống cây trồng
 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 4: Chọn tạo giống đậu tương và lạc" cung cấp cho người học các kiến thức: chọn tạo giống đậu tương (nguồn gốc, phân loại, đa dạng di truyền và nguồn gen đậu tương, di truyền tính trạng ở đậu tương,...), chọn tạo giống lạc (mục tiêu, chọn giống bằng đột biến). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p doinhugiobay_10 12-01-2016 99 24   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 2: Chọn tạo giống lúa" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, nguồn gốc, phân loại và đa dạng cây lúa, di truyền và sử dụng nguồn gen cây lúa trong chọn tạo giống, đặc điểm sinh học của cây lúa, di truyền ứng dụng trong chọn tạo giống lúa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p doinhugiobay_10 12-01-2016 53 14   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 2: Chọn giống xoài" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị kinh tế, giá trị dinh dưỡng, tình hình sản xuất xoài, nguồn gốc, phân loại và quỹ gen, mục tiêu và phương pháp chọn tạo giống xoài,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_10 12-01-2016 30 13   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 5: Chọn tạo giống cây có củ" cung cấp cho người học các kiến thức: Chọn tạo giống khoai lang, chọn tạo giống khoai tây, chọn giống sắn, chọn giống khoai sọ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p doinhugiobay_10 12-01-2016 34 13   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 3: Chọn giống nhãn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị sử dụng của cây nhãn, nguồn gốc và phân loại, tình hình sản xuất, đặc điểm thực vật học, quỹ gen cây nhãn, mục tiêu chọn tạo giống, phương pháp tạo giống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p doinhugiobay_10 12-01-2016 28 12   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 1: Chọn giống cây có múi" cung cấp cho người học các kiến thức: vai trò và ý nghĩa của cây có múi, tình hình sản xuất trên thế giới và ở Việt Nam, nguồn gốc và phân loại, đặc điểm thực vật học, quỹ gen cây có múi, phương pháp nhân giống cây có múi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p doinhugiobay_10 12-01-2016 50 10   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 2: Chọn giống cây có múi" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò, ý nghĩa và giá trị kinh tế; nguồn gốc, đặc điểm điểm thực vật học di truyền của chi Citrus; chọn giống bưởi; chọn giống cam; chọn tạo giống quýt; chọn giống các cây có múi khác; chọn giống các cây có múi khác. Mời các bạn tham khảo.

  pdf16p doinhugiobay_10 12-01-2016 27 8   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 2: Chọn tạo giống ngô" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu; nguồn gốc, phân loại, đa dạng di truyền và nguồn gen ngô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p doinhugiobay_10 12-01-2016 29 8   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng ngắn ngày" trình bày các nội dung: Khái niệm, vai trò và tầm quan trọng của cây trồng ngắn ngày, phân nhóm cây trồng, tổ chức công tác chọn tạo giống theo đặc điểm của nhóm cây ngắn ngày. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p doinhugiobay_10 12-01-2016 33 7   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 6: Chọn giống cà phê" cung cấp cho người học các kiến thức về giá trị của cây cà phê; nguồn gốc, phân loại và tình hình sản xuất cà phê; đặc điểm thực vật học, mục tiêu tạo giống, quỹ gen, phương pháp tạo giống,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p doinhugiobay_10 12-01-2016 29 6   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 4: Chọn giống vải" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị cây vải, nguồn gốc và phân loại, tình hình sản xuất, đặc điểm thực vật học, mục tiêu tạo giống, một số giống vải trồng ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p doinhugiobay_10 12-01-2016 21 5   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 5: Chọn giống chè" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị kinh tế cây chè, tình hình sản xuất chè, nguồn gốc và phân loại chè, đặc điểm thực vật học, nguồn gen, phương pháp chọn tạo giống, các phương pháp nhân giống chè,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_10 12-01-2016 28 5   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 5: Chọn giống xoài" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị dinh dưỡng và kinh tế của cây xoài, nguồn gốc và phân loại xoài, quỹ gen xoài, mục tiêu tạo giống, phương pháp tạo giống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_10 12-01-2016 29 4   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 8: Chọn giống cây cao su" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử cây cao su, ứng dụng của cao su thiên nhiên, nguồn gốc và phân loại, đặc điểm thực vật học, mục tiêu chọn tạo giống, phương pháp tạo giống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_10 12-01-2016 27 4   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 7: Chọn giống cây cao su" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị của cây cao su, nguồn gốc và phân loại, tình hình sản xuất cao su ở Việt Nam, đặc điểm thực vật học, nguồn gen cây cao su, phương pháp chọn tạo giống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p doinhugiobay_10 12-01-2016 27 3   Download

 • Bài giảng Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 3: Chọn giống chè cành" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị kinh tế và mục tiêu chọn giống

  pdf6p doinhugiobay_10 12-01-2016 17 3   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 4: Chọn giống cà phê" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị cây cà phê, nguồn gốc và xuất xứ, phân loại và tình hình sản xuất cà phê; đặc điểm thực vật học, mục tiêu tạo giống, quỹ gen, phương pháp tạo giống,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doinhugiobay_10 12-01-2016 25 3   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 1: Đặc điểm nông, sinh học của nhóm cây trồng dài ngày liên quan đến chọn giống" trình bày các nội dung: cây trồng dài ngày, cây lâu năm, cây lưu niên, phân nhóm cây trồng dài ngày, tổ chức và thiết kế các vườn chọn và ươm cây giống. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf3p doinhugiobay_10 12-01-2016 16 2   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 6: Chọn giống bông và mía" cung cấp cho người học các kiến thức: Chọn tạo giống bông, phương pháp tạo giống bông, chọn tạo giống mía. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p doinhugiobay_10 12-01-2016 24 2   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng dài ngày - Chương 6: Chọn giống nhãn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị sử dụng của nhãn, phân loại và tình hình sản xuất, đặc điểm thực vật học, quỹ gen nhãn, mục tiêu tạo giống, phương pháp tạo giống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doinhugiobay_10 12-01-2016 12 1   Download

Đồng bộ tài khoản