intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao
 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao được thực hiện nhằm trình bày đến cho người học các kiến thức như: Độ phức tạp của thuật toán, ôn tập kỹ thuật xử lý File, mảng, xâu ký tự, lập trình đệ quy, phương pháp quay lui, phương pháp nhánh cạnh, phương pháp chia để trị, phương pháp tham lam, phương pháp hình học,...

  ppt337p babybuuu 22-03-2015 74 17   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán – tham lam, sơ đồ cài đặt, ưu điểm và khuyết điểm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt29p hpnguyen16 28-06-2018 179 20   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán − quy hoạch động, bài toán tối ưu, nguyên lý tối ưu của Bellman,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt38p hpnguyen16 28-06-2018 87 12   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Độ phức tạp của thuật toán, ước lượng độ phức tạp của thuật toán, phân tích thuật toán, thời gian thực hiện thuật toán,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt40p hpnguyen16 28-06-2018 79 10   Download

 • Nội dung của bài giảng Cơ sở lập trình 1 được trình bày trong 9 chương. Bài giảng trang bị những khái niệm cơ bản về lập trình, hình thành và nâng cao tư duy thuật toán cho sinh viên; đồng thời cũng trang bị những kĩ năng lập trình cơ bản trên ngôn ngữ lập trình C. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt9p kiepnaybinhyen_04 24-12-2015 102 6   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán – quay lui, ưu điểm và khuyết điểm, sơ đồ cài đặt, phương pháp Quay lui,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt37p hpnguyen16 28-06-2018 72 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán − chia để trị, sơ đồ cài đặt, thuật toán Quick sort, tìm kiếm nhị phân,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt29p hpnguyen16 28-06-2018 73 5   Download

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nhằm trang bị về lý thuyết những khái niệm cơ bản về lập trình, hình thành và nâng cao tư duy thuật toán cho sinh viên. Trang bị những kĩ năng lập trình cơ bản trên ngôn ngữ lập trình C.

  ppt9p model_12 23-04-2014 98 4   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 5: Giao diện lập trình bao gồm những nội dung về ngôn ngữ PL/pgSQL, giao diện lập trình C, giao diện lập trình C++, giao diện lập trình JAVA, giao diện lập trình PHP.

  pdf77p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 67 4   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình đệ quy, cài đặt hàm đệ quy, phân loại đệ quy, phương pháp khử đệ quy,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt40p hpnguyen16 28-06-2018 50 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán − hình học, cấu trúc dữ liệu cơ bản, điểm và đa giác, đa giác lồi ... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt40p hpnguyen16 28-06-2018 25 3   Download

 • Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 8 - Mẫu tin - Tập tin sau đây bao gồm những nội dung về mẩu tin, xử lý tập tin, một số công cụ xây dựng của Studio NET. Bài giảng giúp nâng cao kiến thức cho các bạn về lập trình nói riêng và Công nghệ thông tin nói chung.

  ppt70p cocacola_09 27-11-2015 47 2   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tối ưu hóa chương trình, loại tối ưu, quy tắc vòng lặp, quy tắc hàm, quy tắc biểu thức,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt50p hpnguyen16 28-06-2018 17 2   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ôn tập kỹ thuật xử lý file, xử lý mảng, xử lý xâu ký tự, thuật toán cơ bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt15p hpnguyen16 28-06-2018 26 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán, sơ đồ cài đặt, bài toán tối ưu, mô hình toán học,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt28p hpnguyen16 28-06-2018 38 1   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 3: Ma trận" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kiểu dữ liệu, truy suất, ma trận vuông, nhập xuất ma trận số nguyên. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

  pdf14p tamynhan2 04-07-2020 11 0   Download

 • "Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao" trình bày các nội dung lưu trữ và tổ chức tệp tin, lập chỉ mục và băm, tối ưu hóa truy vấn, giao dịch trong cơ sở dữ liệu, điều khiển đồng thời và khôi phục hệ thống. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf60p hoa_hong91 23-05-2014 255 70   Download

 • Tài liệu " Giáo trình cơ sở lập trình Visual Basic " trình bày 1 số kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật có liên quan, giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng lập trình, hỗ trợ khả năng đi sâu vào các môn chuyên ngành như cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hệ chuyên gia, trương trình dịch...

  pdf23p dibovaodoi06 24-10-2011 440 134   Download

 • Các thành phần của 1 định nghĩa theo cách đệ quy.Thành phần 1: Thành phần không đệ quy (trường hợp cơ bản, trường hợp cơ sở, trường hợp suy biến, điều kiện dừng).Chứa những trường hợp đơn giản nhất để xây dựng nên tập hợp. Thành phần 2: Thành phần đệ quy (trường hợp đệ quy).Chứa những quy tắc, công thức để tạo đối tượng mới từ những đối tượng trước đó

  ppt39p impossible_1 06-11-2013 48 4   Download

 • Chương 1 - Ôn tập các kiến thức cơ bản. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nhắc lại các khái niệm cơ bản về kiểu dữ liệu cơ sở; khai báo biến, tầm vực của biến; các lệnh nhập xuất C++ (cin, cout); cách đặt tên; cách trình bày chương trình; toán tử tăng/ giảm, điều kiện; các ký hiệu phép toán số học, logic; cấu trúc điều khiển (rẽ nhánh, lựa chọn, lặp); xây dựng hàm con. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p tangtuy15 09-06-2016 45 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1099 lượt tải
320 tài liệu
1039 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao
p_strCode=baigiangcosolaptrinhnangcao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2