intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống điện

Xem 1-20 trên 3559 kết quả Bài giảng Hệ thống điện
 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 3 - Tính toán kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung; Chi phí tính toán điện trở hàng năm; Ứng dụng chi phí vòng đời. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf9p kimphuong59 01-02-2023 4 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 4 - Sơ đồ và kết cấu hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm chung; Chọn nguồn điện; Trạm biến áp; Các sơ đồ lưới điện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf15p kimphuong59 01-02-2023 3 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 5 - Tính toán chế độ xác lập hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Sơ đồ thay thế hệ thống cung cấp điện; Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật điện; Tính toán chế độ xác lập điện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf14p kimphuong59 01-02-2023 3 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 6 - Tính toán ngắn mạch hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hiện tượng ngắn mạch; Tính toán ngắn mạch 3 pha;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf7p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 7 - Lựa chọn thiết bị điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tiêu chuẩn lựa chọn thiết bị điện; Chọn dây dẫn điện; Chọn thanh dẫn và sứ đỡ; Chọn các thiết bị đóng cắt điện; Chọn biến dòng điện, điện áp đo lường. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf20p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 8 - Bảo vệ hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các sự cố và làm việc không bình thường; Các yêu cầu chung đối với hệ thống bảo vệ điện; Phân loại bảo vệ điện; Bảo vệ quá dòng điện;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf29p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 9 - Bù công suất phản kháng, nâng cao cos phụ tải" được biên soạn với các nội dung chính sau: Nhu cầu công suất phản kháng; Các biện pháp nâng cao cosPHI; Phân phối dung lượng bù công suất phản kháng; Tụ bù công suất phản kháng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf13p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 10 - An toàn điện trong hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Hiện tượng điện giật; Tiếp xúc trực tiếp với điện; Tiếp xúc gián tiếp với điện; Các biện pháp bảo vệ điện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf27p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 11 - Tính toán chiếu sáng điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các đặc trưng của chiếu sáng; Thiết bị chiếu sáng; Tính toán chiếu sáng chung. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf12p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Các khái niệm và tham số cơ bản của hệ thống điện tử tương tự" được biên soạn với các nội dung chính sau: Hệ số khuếch đại; Định thiên cho bộ khuếch đại làm việc ở chế độ tuyến tính; Điểm qua mô hình mạng 4 cực cho bộ khuếch đại; Sự phối hợp giữa điện trở nguồn và tải; Hàm truyền đạt và đáp ứng tần số. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf10p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Định vị và dẫn đường điện tử: Chương 1 - Khái quát chung về định vị và dẫn đường điện tử" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm và ứng dụng; Hệ trục tọa độ và tham số xác định vị trí;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf58p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Định vị và dẫn đường điện tử: Chương 2 - Nguyên lý và hệ thống Radar" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm Radar; Mục tiêu Radar; Băng tần Radar; Phân loại Radar;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf24p kimphuong59 01-02-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 1 - Khái niệm chung về sản xuất và phân phối điện năng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ thống điện năng; Khái niệm về các hệ thống cung cấp điện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf33p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 2 - Phụ tải điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu về phụ tải điện; Các đặc trưng của phụ tải điện; Các phương pháp xác định phụ tải tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf53p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 3 - Sơ đồ hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung; Lựa chọn nguồn điện; Sơ đồ hệ thống cung cấp điện; Sơ đồ phân phối điện tại các trạm điện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf15p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 4 - Phân tích kinh tế - kỹ thuật cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm chung; Các phương pháp phân tích kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp điện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf20p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 5 - Tính toán về điện trong cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm chung; Sơ đồ thay thế của hệ thống cung cấp điện; Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; Tính toán chế độ xác lập trong các lưới điện hở;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf37p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 6 - Tính toán ngắn mạch trong cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm chung; Tính toán ngắn mạch ba pha trong lưới trung áp; Tính toán ngắn mạch ba pha trong lưới điện hạ áp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf33p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương mở đầu - Bạch Quốc Khánh" được biên soạn với mục đích giúp người học có cái nhìn tổng quan về hệ thống cung cấp điện, đánh giá nhu cầu điện, sơ đồ phân phối điện, các thiết bị phân phối điện, các vấn đề cơ bản trong thiết kế và vận hành hệ thống cung cấp điện. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf12p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 2 - Phụ tải điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản; Các đặc trưng phụ tải điện; Xác định phụ tải tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf21p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Hệ thống điện
p_strCode=baigianghethongdien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2