intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng ngân hàng

Xem 1-20 trên 2885 kết quả Bài giảng ngân hàng
 • Nội dung Bài giảng: Ngân hàng trung ương nhằm giúp bạn nắm bắt tổng quan về ngân hàng trung ương, mô hình tổ chức ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương, vai trò của ngân hàng trung ương.

  ppt13p vuminh246 03-12-2012 469 103   Download

 • Nội dung chương 5 Các nghiệp vụ tín dụng trong bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày về các nghiệp vụ tín dụng theo hình thức tài trợ, chiết khấu thương phiếu. Nghiệp vụ tín dụng theo hình thức bảo đảm, nghiệp vụ tín dụng theo thời gian và tín dụng tiêu dùng.

  pdf67p next_12 17-04-2014 305 40   Download

 •  Bài giảng Ngân hàng thương mại do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại, chức năng của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, quản lý và sử dụng vốn của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p doinhugiobay_08 23-12-2015 238 34   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng gồm các kiến thức về nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng, Quản lý nguồn vốn sẽ giúp bạn tìm hiểu đầy đủ về nghiệp vụ ngân hàng, vốn, lưu động vốn.

  pdf56p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 155 32   Download

 • Chương 1 của bài giảng Ngân hàng thương mại (NHTM) trình bày tổng quan về hoạt động ngân hàng . Nội dung chính của chương gồm: Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng, khái niệm NHTM, chức năng của NHTM, phân loại NHTM, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt19p namthangtinhlang_00 30-10-2015 175 30   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại Chương 6 Rủi ro trong các hoạt động ngân hàng nhằm trình bày về các nội dung chính ngân hàng và vấn đề rủi ro, các loại rủi ro chính và đặc điểm của rủi ro thanh khoản.

  pdf67p next_12 17-04-2014 133 22   Download

 • Chương 3 Quản lý tài sản nằm trong bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày các khoản mục tài sản và đặc điểm của các khoản mục tài sản và quản lý tài sản. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf65p next_12 17-04-2014 126 22   Download

 • Nội dung chính Chương 3 Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng trong ngân hàng trong bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày về các nội dung quy trình tín dụng, chính sách tín dụng, phân tích tín dụng.

  pdf57p next_12 17-04-2014 102 18   Download

 • Bài giảng Ngân hàng trung ương - Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về hoạt động tín dụng của Ngân hàng trung ương. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Cho vay tái cấp vốn, cho vay đặc biệt, nghiệp vụ bảo lãnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf10p allbymyself_10 24-02-2016 96 19   Download

 • Chương 2 của bài giảng Ngân hàng thương mại (NHTM) gồm có kết cấu gồm 3 nội dung chính, đó là: Nghiệp vụ huy động tiền gửi, các nghiệp vụ huy động vốn ngoài tiền gửi của NHTM, định giá chi phí huy động vốn của NHTM.

  ppt44p namthangtinhlang_00 30-10-2015 273 18   Download

 • Bài giảng Ngân hàng trung ương cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về ngân hàng trung ương, nghiệp vụ phát hành tiền, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ quản lý ngoại hối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf128p nguoibakhong05 18-03-2018 76 15   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng : ngân hàng trong nền kinh tế thị trường', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt23p cvbn123 30-07-2012 90 12   Download

 • Bài giảng Ngân hàng trung gian do Nguyễn Anh Vũ biên soạn có nội dung trình bày về các loại hình ngân hàng trung gian, các nghiệp vụ cơ bản của NHTM. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng.

  pdf11p hoangthuyfc 21-08-2014 157 16   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 2 trình bày về đo lường và đánh giá hoạt động của ngân hàng. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người đọc tìm hiểu về các báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, đồng thời đánh giá được hoạt động của ngân hàng thương mại qua các chỉ số tài chính.

  ppt32p namthangtinhlang_00 30-10-2015 92 13   Download

 • Bài giảng Ngân hàng trung ương - Chương 8 trình bày về nghiệp vụ thị trường mở. Nội dung chính trong chương này gồm: Những vấn đề chung về nghiệp vụ thị trường mở, cơ chế hoạt động nghiệp vụ thị trường mở, quy trình hoạt động thị trường mở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p allbymyself_10 24-02-2016 82 12   Download

 •  Bài giảng Ngân hàng trung ương do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình ra đời & phát triển NHTƯ, mô hình tổ chức NHTƯ, bản chất và chức năng NHTƯ, chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p doinhugiobay_08 23-12-2015 102 11   Download

 • Bài giảng Ngân hàng trung ương - Chương 4, 5 trình bày về nghiệp vụ quản lý ngoại hối và nghiệp vụ thanh toán của ngân hàng trung ương. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Những vấn đề chung về quản lý ngoại hối, hoạt động ngoại hối của NHTW, các hình thức thanh toán trong nền kinh tế, các hình thức thanh toán trong nền kinh tế. Mời tham khảo.

  pdf18p allbymyself_10 24-02-2016 95 15   Download

 • Bài giảng Ngân hàng trung ương - Chương 6 cung cấp những kiến thức liên quan đến dự trữ bắt buộc (DTBB) trong chính sách tiền tệ. Chương này giúp học viên hiểu được khái niệm, vai trò, cơ chế tác động DTBB; biết quản lý DTBB của NHTW, biết quản lý DTBB của NHNNVN; việc sử dụng công cụ DTBB của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

  pdf11p allbymyself_10 24-02-2016 100 12   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Ngân hàng thương mại chương 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng trình bày nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng, quản lý vốn nợ, vốn chủ sở hữu, tiền gửi và các nghiệp vụ huy động tiền gửi.

  pdf52p next_12 17-04-2014 95 8   Download

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 4 Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng trong ngân hàng, tài liệu tổng quan về qui trình tín dụng, chính sách tín dụng, phân tích tín dụng. Xem và download để tham khảo các kiến thức nghiệp vụ ngân hàng thương mại chất lượng tại đây.

  pdf32p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 81 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng ngân hàng
p_strCode=baigiangnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2