intTypePromotion=3

Bài giảng nhà nước và pháp luật chương 6

Xem 1-11 trên 11 kết quả Bài giảng nhà nước và pháp luật chương 6
 • Nội dung chính của chương 6 Luật hình sự Việt Nam thuộc bài giảng Nhà nước và pháp luật trình bày về khái quát chung về luật hình sự, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và nguồn gốc của luật hình sự.

  pdf15p wave_12 08-04-2014 72 9   Download

 • Luật dân sự là một ngành độc lập trong hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành và điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân dựa trên cơ sở bình đẳng, thỏa thuận của các chủ thể tham gia vào quan hệ đó.

  ppt62p kimkhanhkh 12-03-2014 123 27   Download

 • Chương 5 - Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về thương mại, chương 6 - Kế hoạch hóa thương mại. Chương này bao gồm các nội dung: Nội dung quản lý theo đối tượng, nội dung quản lý theo chức năng, nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn lãnh thổ, bản chất và vai trò của pháp luật về thương mại, các bộ phận cấu thành khung khổ pháp lý về thương mại, hoạch định và thực thi pháp luật về thương mại.

  pdf15p tieu_vu02 02-06-2018 11 2   Download

 • Pháp chế XHCN là chế độ pháp luật trong đó đòi hỏi mọi cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng, tổ chức kinh tế, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cán bộ, công viên chức và mọi công dân phải chấp hành hiến pháp

  pdf0p quanghoa25 26-03-2011 187 60   Download

 • Tập bài giảng Luật tài chính bao gồm 6 chương trình bày về lý thuyết căn bản về luật tài chính như: luật tài chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam, ngân sách nhà nước và luật ngân sách nhà nước, chu trình ngân sách, pháp luật về thu ngân sách, pháp luật về chi ngân sách, pháp luật về ngân sách của doanh nghiệp.

  pdf101p little_12 16-06-2014 788 233   Download

 • Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành. Mời các bạn tham khảo.

  ppt15p trentroicosao 11-03-2014 159 21   Download

 • Bài giảng "Pháp luật đại cương" có cấu trúc gồm 6 chương trình bài các nội dung: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước; một số vấn đề cơ bản về pháp luật; hình thức pháp luật, pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng dân sự; pháp luật lao động; pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf204p nhansinhaoanh_03 22-10-2015 54 20   Download

 • Chương này trình bày một số vấn đề cơ bản về pháp luật thuế xuất khẩu – Thuế nhập khẩu. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Tổng quan về thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu, pháp luật thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf32p ngocbattrac7 04-01-2018 25 4   Download

 • Chương 6 - Quản lí nhà nước đối với thị trường chứng khoán. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung về quản lí nhà nước đối với thị trường chứng khoán, bộ máy quản lí nhà nước đối với thị trường chứng khoán, xây dựng ban hành chính sách pháp luật và công cụ quản lý, thanh tra và giám sát thị trường chứng khoán.

  pdf13p tieu_vu02 02-06-2018 15 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về đầu tư, khái quát về luật đầu tư, quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư, các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư, đầu tư ra nước ngoài, đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt171p thuyanlac321 22-06-2018 16 1   Download

 • hợp đồng thương mại quốc tế gồm 6 chương nhằm trình bày các nội dung chính như: khái quát về quản lý hành chính nhà nước, luật hành chính một ngành độc lập với hệ thống pháp luật Việt Nam, mối quan hệ giữa luật hành chính và một số ngành luật khác......

  pdf108p canon_12 28-03-2014 60 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng nhà nước và pháp luật chương 6
p_strCode=baigiangnhanuocvaphapluatchuong6

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản