intTypePromotion=1

Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế

Xem 1-20 trên 294 kết quả Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế
 • Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế gồm có các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế, những đặc điểm và tình hình kinh tế thế giới hiện nay, các liên kết kinh tế quốc tế, các tổ chức quốc tế, thương mại hàng hóa quốc tế, thương mại dịch vụ quốc tế, thương mại quốc tế – chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p tangtuy02 11-03-2016 152 28   Download

 • Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế - Chương 6 trình bày về thương mại dịch vụ quốc tế. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân loại dịch vụ thương mại quốc tế, hình thức cung cấp dịch vụ, đặc trưng của thương mại dịch vụ, qui mô thương mại dịch vụ, cơ cấu theo lãnh vực, cơ cấu địa lý thương mại dịch vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p tangtuy02 11-03-2016 165 24   Download

 • Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung sau: Khái niệm, cơ sở của quan hệ kinh tế quốc tế; nội dung quan hệ kinh tế quốc tế; đặc trưng và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế; các nguồn lực cho phát triển kinh tế đối ngoại Việt Nam; những thuận lợi, khó khăn;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p tangtuy02 11-03-2016 138 21   Download

 • Chương 8 trình bày về chính sách và tình hình thương mại quốc tế của Việt Nam. Các nội dung chính trong chương này gồm: Chính sách thương mại quốc tế, chính sách và tình hình thương mại quốc tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf56p tangtuy02 11-03-2016 78 15   Download

 • Chương 3 Môi trường văn hóa quốc tế thuộc Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế nhằm trình bày các nội dung chính: văn hóa và những đặc điểm của văn hoá, các khía cạnh đo lường văn hóa quốc gia, đo lường văn hóa quốc gia theo Hofstede, hệ thống giá trị trong văn hóa của Kluckhohm and strodbeck, và sự khác biệt trong văn hóa và hoạt động kinh doanh quốc tế.

  pdf24p acc_12 01-04-2014 116 33   Download

 • Chương 4 Đầu tư quốc tế nằm trong bài giảng quan hệ kinh tế quốc tế nhằm trình bày về khái niệm, nguyên nhân hình thành và phát triển đầu tư quốc tế, các hình thức của đầu tư quốc tế, đặc điểm của đầu tư quốc tế, khái quát của đầu tư quốc tế, khái quát thực trạng đầu tư quốc tế tại Việt Nam.

  pdf0p small_12 10-06-2014 85 13   Download

 • chương 4 giới thiệu về các tổ chức quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ thống Liên hiệp quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế – International Monetary Fund (IMF), Tập đoàn Ngân hàng thế giới (World Bank Group – WBG), các ngân hàng phát triển khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf70p tangtuy02 11-03-2016 50 14   Download

 • Chương 5 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về thương mại hàng hóa quốc tế. Những nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm có: Đặc điểm chung về thương mại hàng hóa quốc tế, thương mại quốc tế của các nước phát triển, thương mại quốc tế các nước đang phát triển và kinh tế chuyển đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p tangtuy02 11-03-2016 92 11   Download

 • Bài giảng chương 9 trang bị cho người học những hiểu biết về đầu tư quốc tế và đầu tư quốc tế của Việt Nam. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Vai trò của đầu tư quốc tế, các hình thức đầu tư quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p tangtuy02 11-03-2016 63 10   Download

 • Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về đặc điểm và tình hình kinh tế thế giới hiện nay. Nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm: Những đặc điểm chung của tình hình phát triển kinh tế thế giới, tình hình kinh tế thế giới những năm gần đây. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf42p tangtuy02 11-03-2016 58 10   Download

 • Bài giảng chương 3 đề cập đến các vấn đề liên quan đến liên kết kinh tế quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Những vấn đề cơ bản về liên kết kinh tế quốc tế, liên kết kinh tế quốc tế nhà nước, những liên kết kinh tế quốc tế quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf90p tangtuy02 11-03-2016 57 10   Download

 • Chương 10 trình bày những vấn đề liên quan đến cán cân thanh toán quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chủ yếu sau: Giới thiệu cán cân thanh toán (Balance of Payments - BOP); cấu trúc cán cân thanh toán quốc tế; thặng dư, thâm hụt cán cân thanh toán;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf28p tangtuy02 11-03-2016 45 8   Download

 • Chương 7 trang bị cho người học những hiểu biết về thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái. Thông qua chương này người học sẽ nắm bắt được: Khái niệm thị trường ngoại hối, đặc điểm thị trường ngoại hối, chức năng của thị trường ngoại hối, cấu trúc thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, khái niệm và chức năng, phương pháp yết tỷ giá hối đoái,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tangtuy02 11-03-2016 49 8   Download

 • Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thanh toán quốc tế cụ thể là phân tích BOP. Nội dung chính của bài giảng đề cập đến mối quan hệ giữa BOP với nền kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế. Ngoài ra còn có phần mở rộng trình bày về tình hình thương mại Việt Nam 2 tháng đầu năm 2014 và đưa ra những nguyên nhân dẫn đến việc tăng kim ngạch xuất khẩu.

  pdf42p nhatrangyeuthuong 10-04-2014 155 37   Download

 • Bài giảng Tiết 2: Kinh tế Trung Quốc với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Khái quát; các ngành kinh tế; mối quan hệ TQ - VN;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt19p cuonghuyen0628 10-11-2015 182 23   Download

 •  Bài giảng "Quản trị kinh doanh quốc tế (International business international business managementmanagement) - Chương 12: Quản trị tài chính quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mối liên hệ công ty mẹ – con, quản trị rủi ro tài chính (Financial Risk Management), lập ngân sách vốn quốc tế (International Capital Budgeting),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p doinhugiobay_08 23-12-2015 88 23   Download

 • Chương 4 Môi trường tài chính quốc tế thuộc Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế nhằm trình bày các nội dung chính: các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc gia (BOP), hệ thống tiền tệ thế giới, các nhân tố ngắn hạn tác động đến tỷ giá hối đoái. Rủi ro do sự thay đổi tỷ giá hối đoái Các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

  pdf23p acc_12 01-04-2014 92 17   Download

 • Bài giảng Khủng hoảng tiền tệ, ngân hàng & hệ thống tài chính trình bày như thế nào là khủng hoảng tiền tệ, NH & HTTC, lý thuyết phân tích nguyên nhân khủng hoảng, xếp loại khủng hoảng tiền tệ, phân tích định lượng, chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro, khủng hoảng tài chính tiền tệ ở một số quốc gia, các bài học kinh nghiệm khác từ khủng hoảng tài chính châu Á.

  pdf47p top_12 18-04-2014 104 14   Download

 • Chương 11 thị trường tài chính tiền tệ quốc tế, nội dung cơ bản gồm có: Những vấn đề liên quan đến thị trường ngoại hối, lịch sử hình thành và phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế, tỷ giá hối đoái, khả năng chuyển đổi của tiền tệ.

  ppt59p depthat 12-03-2014 94 13   Download

 • Chương 2 Môi trường toàn cầu nằm trong bài giảng Kinh doanh quốc tế trình bày các học thuyết thương mại quốc tế, các chính sách thương mại quốc tế, sự phát triển của hệ thống thương mại quốc tế.

  pdf0p vespa_12 15-04-2014 77 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế
p_strCode=baigiangquanhekinhtequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản