intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị học Chương 2

Xem 1-20 trên 419 kết quả Bài giảng Quản trị học Chương 2
 • Nội dung cơ bản của bài giảng Quản trị học chương 2 Sự phát triển của tư tưởng quản trị trình bày về các trường phái quản trị như: trường phái quản trị cổ điển, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng, trường phái hội nhập, trường phái quản trị hiện đại.

  ppt29p top_12 19-04-2014 618 128   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị trình bày cấp bậc nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị, nhà quản trị cần những kỹ năng nào, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

  pdf18p qlngoc 21-05-2014 245 50   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Các học thuyết quản trị trình bày với người học những tư tưởng quản trị tiên khởi, trường phái quản trị cổ điển, trường phái quản trị hành vi, trường phái định lượng, trường phái hệ thống, trường phái ngẫu nhiên và các học thuyết quản trị đương đại.

  pdf23p vomanh12345 10-01-2015 167 16   Download

 • Bài giảng Quản trị học chương 2: Các lý thuyết quản trị trình bày nội dung về bối cảnh lịch sử, trường phái quản trị cổ điển, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng, trường phái hội nhập trong quản trị, trường phái quản trị hiện đại. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt38p phuongpham357 23-07-2014 972 178   Download

 • Nội dung cơ bản trong Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị nhằm mô tả 3 hướng tiếp cận về quản trị trong quan điểm cổ điển: quản trị quan liêu, quản trị khoa học và quản trị tổng quát Trình bày những đóng góp của quan điểm hành vi Giới thiệu tư duy hệ thống và các kỹ thuật định lượng trong quản trị.

  pdf32p blue_12 09-05-2014 1053 169   Download

 • Bài giảng Quản trị học Chương 2: Sự phát triển của các học thuyết quản trị nhằm trình bày về hoàn cảnh ra đời của các học thuyết nhóm các lý thuyết tác phong, lý thuyết quản lý tổ chức của Barnard (1886-1961), lý thuyết quản trị định lượng, khảo hướng qủan trị tuyệt hảo – Waterman & Peter (Mỹ), khảo hướng qủan trị sáng tạo (của các nhà nghiên cứu Nhật).

  pdf41p slow_12 27-06-2014 459 58   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Quản trị học: Chương 2 của Trần Đăng Khoa sau đây để nắm bắt kiến thức về sự phát triển của các tư tưởng quản trị. Bài giảng bao gồm những nội dung về bối cảnh lịch sử, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng, trường phái hội nhập, trường phái hiện đại của các tư tưởng quản trị.

   

  pdf34p quechi140287 18-06-2015 132 43   Download

 • Bài giảng "Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển các lý thuyết quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Bối cảnh lịch sử, trường phái quản trị cổ điển, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng, trường phái hội nhập trong quản trị, trường phái quản trị hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p tieu_vu12 03-07-2018 132 35   Download

 • Chương 2: Lịch sử Quản trị học thuộc Bài giảng Quản trị học có nội dung chính trình bày về: bối cảnh ra đời của quản trị học, lý thuyết quản trị học, lý thuyết quản trị hành chính, lý thuyết quản trị tâm lý - xã hội, lý thuyết quản trị hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p lg123456 11-04-2014 96 16   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Chức năng hoạch định giúp học viên hiểu khái niệm, vai trò, mục tiêu hoạch định; nắm cơ sở khoa học để hoạch định; hiểu được tiến trình hoạch định; thực hành bài tập tình huống và tích cực chủ động sáng tạo trong học tập.

  pdf37p daihocquocgia32 22-07-2014 71 11   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 Phân tích môi trường quản lý tìm hiểu các nội dung khái niệm về môi trường quản lý, phân loại môi trường của tổ chức...giúp bạn có tài liệu chất lượng học tốt môn quản trị học.

  pdf9p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 90 5   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Tổ chức, các thành tố của cấu trúc tổ chức định nghĩa tổ chức & cấu trúc tổ chức, mục tiêu của tổ chức, các nguyên tắc của tổ chức quản trị, tiêu chuẩn thiết kế bộ máy tổ chức, cấu trúc của tổ chức.

  pdf25p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 51 4   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 do Trần Nhật Minh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm:Lịch sử phát triển quản trị học, lý thuyết Quản trị Cổ điển, lý thuyết quản trị tâm lý – xã hội (hành vi), lý thuyết quản trị tích hợp,...

  ppt35p thuyanlac321 22-06-2018 21 3   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của các học thuyết quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử tư tưởng quản trị, các trường phái quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt41p dien_vi01 04-10-2018 20 7   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 trình bày về sự phát triển của tư tưởng Quản trị. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn thuộc chuyên ngành Kinh tế. Những bạn quan tâm tới Quản trị cũng có thể tham khảo tài liệu này.

  ppt28p hohanhnhi 16-01-2014 241 50   Download

 • Bài giảng quản trị học chương 2 các lý thuyết quản trị, giúp các bạn nắm vững các hành vi, định lượng, môi trường tổ chức, quản trị chất lượng,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf0p trentroicosao 10-03-2014 141 19   Download

 • Kết cấu chương 2 Môi trường quản trị thuộc bài giảng Quản trị học trình bày về các kiến thức cca1 môi trường trong quản trị như môi trường bên trong: văn hóa doanh nghiệp, môi trường bên ngoài (tác nghiệp) và môi trường vĩ mô (tổng quát)

  pdf30p narrow_12 16-07-2014 87 16   Download

 • Chương 2 Quản trị chiến lược nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về xác định sứ mạng, xác định mục tiêu của tổ chức, phân tích môi trường và đánh giá nội bộ của tổ chức từ đó lựa chọn chiến lược và triển khai chiến lược hiệu quả cuối cùng là kiểm soát chiến lược.

  pdf29p yellow_12 31-05-2014 78 13   Download

 • Kết cấu chương 2: Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị thuộc bài giảng Quản trị học trình bày các kiến thức về những trường phái tư tưởng quản trị, những tư tưởng quản trị đóng góp gì đối với công việc của nhà quản trị, những hạn chế đối với từng trường phái lý thuyết quản trị. Hãy tham khảo tài liệu này để giải đáp những câu hỏi đó.

  ppt10p lamtran89 11-07-2014 117 13   Download

 • Nội dung của chương 2 Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của lý thuyết về quản trị, ý nghĩa của tư tưởng quản trị, trường phái quản trị theo quá trình.

  pdf12p yellow_12 30-05-2014 77 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Quản trị học Chương 2
p_strCode=baigiangquantrihocchuong2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản