intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính tiền tệ 2

Xem 1-20 trên 302 kết quả Bài giảng Tài chính tiền tệ 2
 • Tài liệu tham khảo về tài chính tiền tệ 2 sẽ giúp các bạn bổ sung kiến thức cần thiết để học tốt môn tài chính tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p phamphat94 08-12-2013 76 7   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ Chương 1 Tổng quan về tiền tệ nêu khái niệm lãi suất, các phương pháp đo lường lãi suất, phân loại lãi suất và các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất, cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.

  ppt43p vespa_12 15-04-2014 651 76   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung cơ bản như sau: Chương 1 trình bày về bản chất và chức năng của tiền tệ, chương 2 trình bày các chế độ tiền tệ, chương 3 là những vấn đề về cung cầu tiền tệ và chương 4 là lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt223p namthangtinhlang_04 15-11-2015 89 21   Download

 • Trong chương 2 Lý luận cơ bản về tiền tệ của bài giảng Tài chính tiền tệ nhằm trình bày về sự ra đời và phát triển cảu tiền tệ, bản chất chức năng cảu tiền tệ. Thực chất tiền tệ là hàng hóa đặc biêt đóng vai trò vật trung gian trong trao đổi.

  pdf11p model_12 22-04-2014 122 20   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ Bài 2 Lãi suất nhằm tìm hiểu về khái niệm lãi suất và đo lường lãi suất Các thước đo lãi suất: lợi suất đáo hạn, lợi suất hiện hành và lợi suất chiết khấu. Cuối cùng, chúng ta tìm hiểu sự khác biệt giữa lãi suất và suất sinh lợi của một trái phiếu. Bài học quan trọng nhất của mà chúng ta học được từ chương này đó là giá của trái phiếu và lãi suất có mối quan hệ nghịch với nhau.

  pdf82p navy_12 21-05-2014 92 19   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về hệ thống Tài chính, thị trường tài chính, tín dụng ngân hàng và chính sách tài chính quốc gia làm nền tảng cho việc nghiên cứu các học phần thuộc kiến thức chuyên ngành và bổ trợ chuyên ngành. Học phần này miêu tả các khái niệm cơ bản về tài chính và mối quan hệ của chúng trong hệ thống tài chính.

  pdf91p xuanlan_12 24-04-2014 85 18   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ gồm có 6 chương với các nội dung chính như sau: Chương 1 - Đại cương về tài chính, chương 2 - Tiền tệ, chương 3 - Tài chính công, chương 4 - Tài chính doanh nghiệp, chương 5 - Các trung gian tài chính, chương 6 - Thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf280p tangtuy02 08-03-2016 52 8   Download

 • Chương 2 Lý luận cơ bản về tiền tệ thuộc bài giảng tài chính tiền tệ, trong chương này trình bày các nội dung cần nghiên cứu sau: Tiền ra đời từ đâu?, tiền là gì?, chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ.

  pdf28p tienthanhcong7892 28-05-2014 90 6   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ phần 2 gồm có 3 chương, trong đó chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính và hệ thống tài chính, chương 2 trình bày về thị trường tài chính và chương 3 trình bày các vấn đề về tín dụng – ngân hàng và chính sách tài chính quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf72p namthangtinhlang_04 15-11-2015 51 5   Download

 • Chương 2 của bài giảng Tài chính tiền tệ giới thiệu những kiến thức đại cương về tài chính. Chương này trình bày những nội dung như: Sự ra đời và phát triển của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p youcanletgo_02 10-01-2016 82 5   Download

 • Phần tiếp theo chương 2 bộ bài giảng "Tài chính tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức về "Ngân hàng thương mại" bao gồm: Quá trình ra đời và phát triển, chức năng của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p abcxyz123_07 04-04-2020 27 4   Download

 • (NB) Bài giảng Tài chính tiền tệ được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung gồm 2 phần lớn, phần 1 là những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính.

  pdf71p thuyanlac888 16-05-2020 28 4   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của Bài giảng Tài chính tiền tệ trình bày Tài chính quốc tế, tiền tệ và lưu thông tiền tệ, tín dụng và lãi suất tín dụng, ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.

  pdf96p thuyanlac888 16-05-2020 26 3   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 Thị trường cổ phiếu do TS. Trần Thị Mộng Tuyết biên soạn với nội dung chính là: Khái niệm, cổ phiếu thường, các loại giá Cổ phiếu, chính sách chia cổ tức của Cty, lợi tức và rủi ro, cổ phiếu ưu đãi không dự phần,...

  ppt46p dolalatien 22-11-2017 32 2   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 Tài chính công và Ngân sách nhà nước do Ths. Vũ Thanh Tùng biên soạn trình bày các nội dung chính như: Nội dung cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước,...

  pdf55p dolalatien 22-11-2017 26 1   Download

 • Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ, bản chất và chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf62p tieu_vu09 30-04-2018 36 1   Download

 • Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 2: Ngân hàng trung ương" cug cấp cho người học các kiến thức: Quá trình ra đời và bản chất của ngân hàng trung ương, mô hình tổ chức của ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p abcxyz123_07 04-04-2020 17 1   Download

 • Bài giảng Tài chính - Tiền tệ 1: Chương 2 - Thị trường tài chính cung cấp cho các bạn các kiến thức như khái niệm thị trường tài chính, chức năng thị trường tài chính, cấu trúc thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tài chính, các chủ thể tham gia thị trường tài chính.

  pdf53p thienbinhdhkt 07-04-2015 84 15   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 trình bày những vấn đề chung trong ngân sách nhà nước, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, tổ chức ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước, chu trình quản lý ngân sách nhà nước.

  ppt53p hoa_dai91 23-06-2014 59 13   Download

 • Bài giảng "Tài chính tiền tệ -  Chương 2: Ngân sách nhà nước" trình bày các nội dung: Khái niệm, đặc điểm, vai trò của ngân sách nhà nước; nội dung của ngân sách nhà nước, tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước và phân cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p tsmttc_004 11-06-2015 46 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Tài chính tiền tệ 2
p_strCode=baigiangtaichinhtiente2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2