Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vẽ kỹ thuật

Xem 1-20 trên 5641 kết quả Bài giảng Vẽ kỹ thuật
 • Bài giảng Tính toán tiến hóa - Bài 1: Evolutionary computing. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan bài toán tối ưu; tổng quan tính toán tiến hóa; các track trong tính toán tiến hóa; ứng dụng của tính toán tiến hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf40p hanlamcoman 26-11-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: nguyên tắc chung về cho vay; kỹ thuật cho vay ngắn hạn; trường hợp hạn chế và không cho vay; những vấn đề chung về cho vay ngắn hạn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p trangvang0906 25-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 4: Drawing, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy định về khổ giấy theo ISO 216; Phạm vi thiết kế trên khổ giấy - ISO 5457; Tiêu chuẩn về khung, phần tên bản vẽ-ISO 7200; Tiêu chuẩn về tỷ lệ trong bản vẽ kỹ thuật ISO 5455;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p trangvang0906 25-11-2022 43 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Sử dụng phương pháp sinh test để kiểm thử chương trình lập trình trong dạy học và bồi dưỡng học sinh THPT" nhằm tạo ra nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy bộ môn tin học về phương pháp tạo test để kiểm thử chương trình; Góp phần nâng cao kết quả kết quả học tập và dạy học của giáo viên và học sinh; Giúp giáo viên, học sinh tự đánh giá các chương trình mình viết, tạo hưng phấn trong lập trình, tìm ra được giải thuật tối ưu, đáp ứng yêu cầu bài toán.

  pdf24p matroicon0804 21-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Giải tích 3 - Bài 4: Ôn lại. Bài giúp học viên hiểu được kỹ thuật để kiểm tra một chuỗi là hội tụ hay phân kỳ, vấn đề là chọn tiêu chuẩn nào; kiểm tra tính hội tụ của một chuỗi giống như tính tích phân; tiêu chuẩn so sánh chỉ áp dụng cho chuỗi dương, nhưng ta luôn có thể sử dụng tiêu chuẩn so sánh để kết luận về tính hội tụ tuyệt đối;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt6p duonghoanglacnhi 07-11-2022 3 0   Download

 • Bài viết 3D hóa các chi tiết kiến trúc và kết cấu nhằm hỗ trợ cho các giáo trình thuộc chuyên ngành xây dựng khảo sát tình hình tiếp thu bài giảng của sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, rất dễ nhận thấy một trong những khó khăn trong quá trình tương tác giữa thầy và trò là các môn học mới với nhiều bản vẽ kỹ thuật 2D khô khan, khó hiểu.

  pdf5p vispyker 16-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Học sâu và ứng dụng - Bài 4: Huấn luyện mạng nơ-ron (Phần 1). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: hàm kích hoạt; tiền xử lý dữ liệu; khởi tạo trọng số; các kỹ thuật chuẩn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf46p duonghoanglacnhi 07-11-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Học sâu và ứng dụng - Bài 5: Huấn luyện mạng nơ-ron (Phần 2). Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: các giải thuật tối ưu cho mạng nơ-ron; chiến lược thay đổi tốc độ học; một số kỹ thuật chống overfitting; làm giàu dữ liệu (data augmentation); lựa chọn siêu tham số;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf62p duonghoanglacnhi 07-11-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình (Programming technique): Chương 1, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chương trình máy tính và ngôn ngữ lập trình; hoạt động của 1 chương trình; các thế hệ ngôn ngữ lập trình; object-oriented programming languages;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt68p duonghoanglacnhi 07-11-2022 10 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình (Programming technique): Chương 3, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: vài kiến thức nâng cao trong C, C++; mảng; con trỏ; bộ nhớ động – dynamic memory; các giới hạn của đa năng hóa toán tử;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt40p duonghoanglacnhi 07-11-2022 7 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình (Programming technique): Chương 2, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tăng hiệu quả chương trình và phong cách lập trình; dùng chỉ thị chương trình dịch; những quy tắc cơ bản (fundamental rules);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt95p duonghoanglacnhi 07-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình (Programming technique): Chương 4.1, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số cấu trúc dữ liệu và giải thuật căn bản; khái niệm về đệ qui; các loại đệ qui; mô tả đệ qui các cấu trúc dữ liệu; mô tả đệ qui các giải thuật; các dạng đệ qui đơn giản thường gặp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt74p duonghoanglacnhi 07-11-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình (Programming technique): Chương 4.2, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số cấu trúc dữ liệu và giải thuật căn bản; các khái niệm cơ bản trong cấu trúc dữ liệu; cấu trúc dữ liệu mảng, danh sách, cây, bảng băm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt127p duonghoanglacnhi 07-11-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình (Programming technique): Chương 5, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: defensive programming; bảo vệ chương trình khỏi các Invalid Inputs; kỹ thuật xử lý lỗi (error handling techniques); xử lý ngoại lệ - exceptions;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt42p duonghoanglacnhi 07-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình (Programming technique): Chương 6, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm testing; internal testing; external testing; general testing strategies; kiểm tra các thuộc tính lưu trữ; kiểm tra giá trị trả về (checking return values);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt52p duonghoanglacnhi 07-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình (Programming technique): Chương 7, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hiệu năng của chương trình và code tuning; các phương pháp code tuning; cải thiện hiệu năng thông qua cải thiện mã nguồn; các kỹ thuật tinh chỉnh mã nguồn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt50p duonghoanglacnhi 07-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật lập trình. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chương trình máy tính và ngôn ngữ lập trình; hoạt động của chương trình máy tính; mã máy – machine code; ngôn ngữ lập trình bậc cao; trình dịch - compiler;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf46p duonghoanglacnhi 07-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Quản lý bộ nhớ. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm biến, tên biến, vùng nhớ và giá trị biến; khái niệm con trỏ; các phép toán trên con trỏ; con trỏ và mảng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf32p duonghoanglacnhi 07-11-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Hàm. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: truyền tham trị, tham biến và tham số ngầm định; đa năng hóa hàm (function overload); con trỏ hàm và tham số hóa hàm; khái quát hóa hàm (function templates); biểu thức lamda và hàm nặc danh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf43p duonghoanglacnhi 07-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Kỹ thuật viết mã nguồn hiệu quả. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các kỹ thuật viết mã nguồn hiệu quả; những nguyên tắc cơ bản trong việc tăng hiệu quả viết mã nguồn; tối ưu hóa mã nguồn C/C++;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf48p duonghoanglacnhi 07-11-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Vẽ kỹ thuật
p_strCode=baigiangvekythuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2