Bài tập vhdl

Xem 1-8 trên 8 kết quả Bài tập vhdl
 • Tìm dạng tối thiểu hóa theo SOP của . Kiểm tra lại kết quả tính tay bằng nhập các hàm trên chưa rút gọn thông qua biểu diễn bẳng chân trị trong MAX+plus II bằng Waveform. Edit và complie nó. Ta độc được kết quả rút gọn trong file. Tìm dạng tối thiểu hóa theo PÓ của

  pdf11p kakahungkakahung 17-10-2012 187 39   Download

 • Chương 2.4 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) trình bày các phát biểu tuần tự trong ngôn ngữ VHDL. Trong chương này còn có một số bài tập trắc nghiệm về các lệnh tuần tự trong VHDL. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p namthangtinhlang_02 09-11-2015 24 5   Download

 • Chương 2.3 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) cung cấp cho người học các kiến thức về toán tử và biểu thức, phép dịch và khối dịch không sử dụng toán tử. Bài giảng còn cung cấp cho người học một số bài tập để người học có thể nắm bắt được những nội dung chủ yếu của bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt13p namthangtinhlang_02 09-11-2015 17 4   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ VHDL sẽ giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về tập lệnh trong ngôn ngữ VHDL; dùng ngôn ngữ VHDL mô tả các mạch số cơ bản; tìm hiểu kit fpga spartan 3;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf137p thangdambme 05-01-2016 69 20   Download

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI Design) - Chương II: Ngôn ngữ VHDL (phần 2.2) trình bày về kiến trúc kiểu cấu trúc, mô phỏng trên ModelSim, đối tượng dữ liệu và kiểu dữ liệu. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc học tập và nghiên cứu môn học Kỹ thuật xung số. Chúc bạn học tốt.

  ppt15p thanglxkmhd 20-06-2014 29 7   Download

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI Design) - Chương II: Ngôn ngữ VHDL giới thiệu phần 2.3, nội dung trình bày về toán tử và biểu thức, phép dịch và khối dịch không sử dụng toán tử. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc học tập và nghiên cứu môn học Kỹ thuật xung số. Chúc bạn học tốt.

  ppt13p thanglxkmhd 20-06-2014 35 5   Download

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI Design) - Chương II: Ngôn ngữ VHDL trình bày phần 2.4, giới thiệu với bạn đọc các kiến thức về phát biểu tuần tự. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc học tập và nghiên cứu môn học Kỹ thuật xung số. Chúc bạn học tốt.

  ppt16p thanglxkmhd 20-06-2014 29 5   Download

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI Design) - Chương II: Ngôn ngữ VHDL trình bày nội dung của phần 2.5, giới thiệu với bạn đọc các kiến thức về phát biểu đồng thời. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc học tập và nghiên cứu môn học Kỹ thuật xung số. Chúc bạn học tốt.

  ppt18p thanglxkmhd 20-06-2014 25 4   Download

Đồng bộ tài khoản