intTypePromotion=1

Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.3 - Trịnh Quang Kiên

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:13

0
94
lượt xem
7
download

Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.3 - Trịnh Quang Kiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2.3 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) cung cấp cho người học các kiến thức về toán tử và biểu thức, phép dịch và khối dịch không sử dụng toán tử. Bài giảng còn cung cấp cho người học một số bài tập để người học có thể nắm bắt được những nội dung chủ yếu của bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.3 - Trịnh Quang Kiên

 1. Thiết kế logic số (VLSI design) Bộ môn KT Xung, số, VXL quangkien82@gmail.com https://sites.google.com/site/bmvixuly/thiet-ke- logic-so 08/2012 11:38:07 PM Chương II: Ngôn ngữ 1
 2. 11:38:07 PM Mục đích nội dung • Nội dung: Toán tử và biểu thức, phép dịch và khối dịch không sử dụng toán tử • Thời lượng: 3 tiết bài giảng Chương II: Ngôn ngữ VHDL quangkien82@gmail.com 2/13
 3. 11:38:07 PM Toán tử Toán tử logic not, and, or, nand, nor, xor Tậpphép Các hợptoán toán tử hệ quan nào đủ để=, thiết /=, =khối số (về lý thuyết)? Các phép toán dịch sll, srl, sla, sra, rol, ror Các phép toán cộng, hợp +, -, & Toán tử dấu +, - Tập hợp toán tử nào thường sử dụng để thiết kế Các các phép khốitoán số?nhân *, /, mod, rem Các phép toán khác **, abs Chương II: Ngôn ngữ VHDL quangkien82@gmail.com 3/13
 4. 11:38:07 PM Toán tử dịch A SRA Arithmetic + SRL S Horizotal R L Right Logical + = SLA Ro Cyclic L Left Syntax SLL Shift_out
 5. 11:38:07 PM Toán tử dịch Sho = "11000110"; # sho sll 2 = 00011000 # sho srl 2 = 00110001 # sho sla 2 = 00011000 # sho sra 2 = 11110001 # sho rol 2 = 00011011 # sho ror 2 = 10110001 Sự khác biệt giữa dịch logic và dịch số học? Chương II: Ngôn ngữ VHDL quangkien82@gmail.com 5/13
 6. 11:38:07 PM Khối dịch không sử dụng toán tử Shift_in ? Shift_value SHIFTER Shift_out Giá trị dịch Điểm phức không xác tạp? định. Chương II: Ngôn ngữ VHDL quangkien82@gmail.com 6/13
 7. 11:38:07 PM Khối dịch không sử dụng toán tử A(4:0) = A4 .24 + A3 .23 + A2 .22 + A1 .21 + A0 .20 Q SLL 5 Q (31:0)
 8. 11:38:07 PM Khối dịch không sử dụng toán tử Shift_in SH16 Shift16 Shift_value(4) Shift_in4 SH8 Shift8 Shift_value(3) …. Shift_in3 …. …. Shift_in1 SH1 Shift1 Shift_value(0) Shift_out Chương II: Ngôn ngữ VHDL quangkien82@gmail.com 8/13
 9. Trắc nghiệm Câu 1: Toán tử logic trả về giá trị dạng gì? A. Dạng Logic B. Dạng Numeric C. Các cổng logic tương ứng D. Dạng logic tương ứng hoặc dạng Boolean 11:38:08II:PM Chương Ngôn ngữ VHDL quangkien82@gmail.com 9/13
 10. Trắc nghiệm Câu 2: Dịch logic một chuỗi bit sang phải 2 bit tương ứng là: A. Chia giá trị biểu diễn bởi chuỗi bit với 2^2 B. Chia giá trị biểu diễn không dấu bởi chuỗi bit với 2^2 C. Nhân giá trị biểu diễn bởi chuỗi bit với 2^2 D. Chia giá trị biểu diễn logic bởi chuỗi bit với 2^2 11:38:08II:PM Chương Ngôn ngữ VHDL quangkien82@gmail.com 10/13
 11. Trắc nghiệm Câu 3: Khác nhau giữa kết quả dịch logic và dịch số học A. Dịch logic chỉ áp dụng cho số có dấu còn dịch số học áp dụng cho số có dấu B. Tính chất số học của phép dịch logic đúng cho biểu diễn số nguyên không dấu, phép dịch số học đúng cho số nguyên có dấu. C. Khác nhau căn bản ở giá trị bit được điền vào vị trí trống khi dịch D. Giá trị thu được tương ứng là số không dấu và số có dấu. 11:38:08II:PM Chương Ngôn ngữ VHDL quangkien82@gmail.com 11/13
 12. Trắc nghiệm Câu 4: Khối dịch không sử dụng toán tử được xây dựng trên nguyên lý nào A. Sử dụng toán tử hợp (&) có thể thực thi được mọi thao tác dịch với số bit dịch là một hằng số B. Khối dịch đi một đại lượng 2i và khối chọn kênh C. Công thức tính giá trị số nguyên không dấu của một chuỗi bit nhị phân. D. Chia thao tác dịch thành nhiều bước với mỗi bước dịch đi một hằng số cố định. 11:38:08II:PM Chương Ngôn ngữ VHDL quangkien82@gmail.com 12/13
 13. Trắc nghiệm Vẽ giản đồ sóng thu được bởi khối lệnh sau: begin waiting: process begin A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2