intTypePromotion=1

Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

Chia sẻ: Nhat Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
41
lượt xem
1
download

Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.1 với mục đích chính nhằm đánh giá hiệu quả của thiết kế, vai trò của yếu tố thuật toán trong bài toán thiết kế số, các thuật toán cơ bản của các mạch cộng, mạch dịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 4.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

Thiết kế logic số<br /> (Digital logic design)<br /> Chương IV: Thiết kế các mạch số thông dụng<br /> TS. Hoàng Văn Phúc<br /> Bộ môn KT Xung, số, Vi xử lý<br /> https://sites.google.com/site/phucvlsi/teaching<br /> 1/2014<br /> <br /> Mục đích, nội dung<br /> Mục đích: Cách đánh giá hiệu quả của thiết<br /> kế, vai trò của yếu tố thuật toán trong bài<br /> toán thiết kế số, các thuật toán cơ bản của<br /> các mạch cộng, mạch dịch.<br /> Nội dung: Khối cộng thấy nhớ trước. Khối<br /> dịch không sử dụng toán tử.<br /> Thời lượng: 3 tiết bài giảng<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mạch cộng nối tiếp (CRA: Carry Ripple Adder)<br /> A<br /> B<br /> <br /> Cout<br /> <br /> Sum<br /> Cin<br /> <br /> Đánh giá hiệu quả của sơ đồ thiết kế?<br /> <br /> 3<br /> <br /> Định nghĩa<br /> <br /> Đn1: Cổng tương đương là một cổng<br /> logic bất kỳ 2 đầu vào.<br /> Đn2: Một lớp trễ (level) là độ trễ của<br /> một cổng logic bất kỳ 2 đầu vào.<br /> <br /> ________________________________________________<br /> Với thiết kế ASIC trên thư viện chuẩn, người ta thường dùng<br /> mạch NAND 2 đầu vào làm đơn vị tính cổng tương đương<br /> <br /> 4<br /> <br /> Mạch cộng nối tiếp (CRA: Carry Ripple Adder)<br /> A<br /> B<br /> <br /> Cout<br /> <br /> Sum<br /> Cin<br /> <br /> Tài nguyên: 5 x N<br /> N: số bit (số tầng FA)<br /> <br /> Tốc độ (Độ trễ): 2 x N +1<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2