intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình Phương pháp mô hình hóa

Xem 1-20 trên 60 kết quả Bài thuyết trình Phương pháp mô hình hóa
 • Hiện nay, các nghiên cứu về chính sách điều hành lãi suất ở Việt Nam vẫn chủ yếu dừng lại trên khía cạnh lý thuyết và còn khá ít những khảo sát thực nghiệm. Do đó, việc tìm lời giải dưới góc nhìn định lượng cho những câu hỏi đặt ra là điều rất cần thiết, nhất là cho quá trình hoạch định chính sách. Xuất phát từ nhu cầu đó, bài nghiên cứu này sẽ tiến hành mô hình hóa chính sách điều hành lãi suất ở Việt Nam theo phương pháp phân tích SVAR.

  pdf8p vikissinger 03-03-2022 15 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 8 Mạch điện tuyến tính ở chế độ quá độ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các giả thiết đơn giản hóa mô hình quá trình quá độ (QTQĐ); Biểu diễn hàm theo thời gian và mở rộng tính khả vi của hàm số; Sơ kiện và phương pháp tính sơ kiện; Phương pháp tích phân kinh điển; Phương pháp tích phân Duyamen; Phương pháp hàm Green; Phương pháp toán tử Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p cuchoami2510 18-02-2022 8 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày cơ sở lý thuyết về truyền dẫn nhiệt, xác định giá trị thời gian và nhiệt độ lớn nhất tác dụng lên buồng cứu sinh mỏ. Nêu phương pháp tính toán xác định nhiệt độ, quy luật biến hóa nhiệt độ của mô hình buồng cứu sinh mỏ theo mẫu KJYF-96/12 do Trung Quốc sản xuất và mô hình buồng cứu sinh mỏ kết cấu ốc xít nhôm xốp.

  pdf7p vishivnadar 17-01-2022 3 0   Download

 • Bài viết trình bày một phương án để nâng cao độ chính xác khi xác định trạng thái ứng suất biến dạng của vỏ mỏng có gân gia cường. Chuyển vị của vỏ được khai triển thành đa thức có bậc cao hơn so với lý thuyết cổ điển Kirchhoff-Love. Trên cơ sở các phương trình của lý thuyết đàn hồi và nguyên lý biến phân Lagrange đã xây dựng được mô hình toán học chính xác hơn cho vỏ có gân gia cường.

  pdf8p vihassoplattner 04-01-2022 4 0   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp nghiên cứu và phát triển mô hình trục đàn hồi dựa lý thuyết động lực điện và phương trình Telegrapher. Trong kỹ thuật này được thực hiện bằng việc mở rộng lý thuyết đường truyền hai dây để mô hình hoá hệ thống động lực giúp mô tả hoàn chỉnh động lực học của trục đàn hồi.

  pdf5p bobietbay 22-12-2021 2 0   Download

 • Trong bài viết này, dựa vào các nghiên cứu đã có trước đây, chúng tôi đề xuất quy trình thiết kế và tổ chức dạy học các chủ đề vận dụng mô hình dạy học đảo ngược phần Tiến hóa - Sinh học 12. Bước đầu tổ chức thực nghiệm vận dụng mô hình “dạy học đảo ngược” trong dạy chủ đề “Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại” đã tạo được sự chủ động, hứng thú học tập cho người học và góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả học tập, phát triển năng lực nhận thức sinh học cho học sinh.

  pdf11p viwilliamleiding 10-12-2021 6 0   Download

 • Trong bài báo này, trình bày mô hình Einstein tương quan phi điều hòa (ACEM) và áp dụng mô hình này để nghiên cứu sự phụ thuộc nhiệt độ của hệ số Debye-Waller trong cấu trúc tinh tế phổ hấp thụ tia X mở rộng (EXAFS). Đồng thời, chúng tôi cũng trình bày cách thức xác định nhiệt độ thí nghiệm bằng phương pháp lý thuyết dựa trên mô hình ACEM. Kết quả tính số được thực hiện cho kim loại titan đến nhiệt độ 950 K.

  pdf6p princessmononoke 28-11-2021 5 0   Download

 • Bài thuyết trình: Công nghệ thiết kế ngược gồm các nội dung chính như: Lịch sử hình thành; Khái niệm Quy trình thiết kế ngược; Ưu nhược điểm; Các phương pháp và thiết bị số hóa; Các lĩnh vực ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt31p kinhcdt 14-11-2021 47 3   Download

 • Bài viết này trình bày cách thức tổ chức thực hiện dạy-học để đảm bảo mục tiêu dạy học của học phần “Lý thuyết điều khiển” ngành Cơ điện tử. Ở đây, việc đảm bảo mục tiêu dạy học được thực hiện thông qua việc kết hợp giữa phương pháp diễn giảng và phương pháp giảng dạy dựa trên đồ án.

  pdf4p vibigates 04-11-2021 7 0   Download

 • Bằng cách đưa bài toán trên về một phương trình toán tử, sau đó sử dụng các định lý điểm bất động, chúng tôi đã thiết lập được sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán. Tiếp theo, đề xuất một phương pháp lặp cả ở mức liên tục và mức rời rạc giải bài toán trên. Nhiều thí dụ minh họa tính đúng đắn của các kết quả lý thuyết và hiệu quả của phương pháp lặp.

  pdf5p vijihyo2711 25-09-2021 11 0   Download

 • Bài nghiên cứu này được trình bày thành năm phần chính như sau: Phần 1: tóm tắt các bằng chứng thực nghiệm trước đây về mối quan hệ giữa đa dạng hóa và giá trị doanh nghiệp; phần 2: từ những bằng chứng thực nghiệm trên thế giới để đưa ra vấn đề nghiên cứu cho bài viết; phần 3: tập trung giải thích các vấn đề về phương pháp chẳng hạn như lựa chọn mẫu, các biến và phương pháp ước lượng; phần 4: thảo luận một số kết quả sơ bộ mà nghiên cứu có được từ việc chạy mô hình hồi quy; phần 5: là những đóng góp của đề tài cũng như những hạn chế và đề xuất cho những nghiên cứu xa hơn trong tương lai.

  pdf59p lovebychance08 10-08-2021 12 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu lý thuyết tổng quan tải trọng tác dụng lên kết cấu công trình biển, cơ sở xây dựng mô hình phân tích động lực học (chuyển vị, vận tốc, gia tốc, nội lực) kết cấu công trình biển cố định chịu tác dụng của tải trọng nổ. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích động lực học của kết cấu công trình biển chịu tác dụng của tải trọng nổ theo mô hình bài toán không gian.

  pdf86p vijiji2711 24-06-2021 17 3   Download

 • Bài viết tìm hiểu thực trạng tạo động lực làm việc cho giáo viên trường trung học phổ thông (THPT) được triển khai nghiên cứu tại 04 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam gồm Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị. Nghiên cứu dựa vào thuyết tạo động lực làm việc dựa trên sự tiến bộ của Amabile Kramer và mô hình quản lý nguồn nhân lực Harvard; cùng các phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn, chuyên gia và xử lý số liệu để đánh giá về thực trạng tạo động lực làm việc cho giáo viên của hiệu trưởng trường trung học phổ thông.

  pdf14p kequaidan11 07-04-2021 22 3   Download

 • Bài viết trình bày phương pháp sử dụng mạng Petri để mô hình hóa và điều khiển hệ thống sản xuất tự động. Trên cơ sở mô hình mạng Petri, các phương pháp mô hình hóa cấu trúc điều khiển logic bằng mạng Petri được đề xuất.

  pdf9p vinevada2711 19-03-2021 20 2   Download

 • Bài viết trình bày ứng dụng lý thuyết về Lý thuyết mạch và Phương pháp mô hình hóa trên máy tính để nghiên cứu, xây dựng lưu đồ thuật toán, thiết kế giao diện và viết chương trình nhằm mô phỏng thí nghiệm, thực hành (TN – TH) ảo về Lý thuyết mạch mà không phải dùng các thiết bị thật.

  pdf8p vivirginia2711 09-12-2020 23 1   Download

 • Bài viết trình bày việc sử dụng các gói Linear Algebra, Maplet trên phần mềm Toán học Maple phiên bản 15.0 để lập trình ra các mô-đun mà chúng phải giải từng bước các dạng toán cơ bản của lý thuyết mặt trong môn hình học vi phân như: Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc, pháp tuyến chính, vẽ hình minh họa, tính diện tích, xác định dạng cơ bản thứ nhất và thứ hai, độ cong trung bình, độ cong Gauss của một mặt tham số chính qui.

  pdf6p vipennsylvania2711 05-11-2020 28 1   Download

 • Nội dung bài viết bao gồm: phần II trình bày lý thuyết nền tảng, phương pháp đề xuất giải quyết bài toán dự báo tỉ giá ngoại tệ được trình bày trong phần III, phần IV là kết quả thử nghiệm và cuối cùng là kết luận.

  pdf12p vitomato2711 11-03-2020 30 0   Download

 • Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) và phương pháp phần tử rời rạc (PTRR) là hai phương pháp được sử dụng rất phổ biến trong mô phỏng bài toán địa cơ học. Mỗi phương pháp dựa trên các giả thuyết khác nhau và cũng phù hợp với các trường hợp khác nhau. Nếu như phương pháp PTHH phù hợp với các bài toán ở tỷ lệ vừa và lớn thì phương pháp PTRR cho phép mô tả đến tỷ lệ vi mô, tương tác giữa các phần tử cấu thành vật liệu. Nhằm kết hợp và phát triển một phương pháp mô phỏng đa tỷ lệ kết hợp ưu điểm của hai phương pháp nói trên, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong thời gian vừa qua.

  pdf11p khidoichuoi 02-03-2020 29 1   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về việc chẩn đoán độ cứng kết cấu hệ thanh sử dụng phương pháp cập nhật mô hình phần tử hữu hạn (PTHH) và thuật toán tiến hóa vi phân cải tiến (ANDE). Độ cứng của các cấu kiện trong kết cấu hư hỏng được xác định thông qua tối ưu hóa sai khác giữa số liệu dao động thực nghiệm (mô phỏng trên mô hình giả định hư hại cho trước) và ứng xử của mô hình PTHH lý thuyết với các tham số độ cứng chưa biết.

  pdf14p khidoichuoi 02-03-2020 39 0   Download

 • Mục tiêu của luận án: Xây dựng mô hình toán của đối tượng với tham số phân bố, có trễ, phi tuyến; xét cả trường hợp có hệ số trễ lớn. Tìm ra lời giải cho bài toán điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố, có trễ, phi tuyến bằng phương pháp số. Hệ này được đặc trưng bằng quá trình gia nhiệt một phía trong lò điện trở đối với vật dầy. Trong đó quan tâm nhất tới tính phi tuyến (thay đổi) của hệ số truyền tĩnh k của lò điện trở. Ngoài ra còn quan tâm tới trường hợp thời gian trễ là lớn đáng kể so với hằng số thời gian (T) của lò.

  doc29p phongphong999 04-02-2020 24 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài thuyết trình Phương pháp mô hình hóa
p_strCode=baithuyettrinhphuongphapmohinhhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2