intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài toán cung - cầu

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài toán cung - cầu
 • Phần 2 cuốn sách "Một số bí luyện thi môn Vật lý trong kỳ thi THPT Quốc gia (Tập 3)" giới thiệu tới người đọc các bài tập về hiện tượng quang điện, bài toán liên quan đến tia X, tính chất và cấu tạo hạt nhân, phóng xạ, phân hạch và nhiệt hạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf390p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo đề thi kết thúc học kỳ II năm học 2021-2022 môn Tối ưu rời rạc sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

  pdf2p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình gồm sáu chương chứa đựng tương đối đầy đủ các vấn đề cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình C, các loại ví dụ và bài tập chọn lọc cùng một số vấn đề liên quan, giúp người học có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong việc giải quyết một số lớp bài toán thông dụng trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p canhdongco25 02-08-2022 2 2   Download

 • Bài giảng Bảo dưỡng - sửa chữa động cơ xăng - Bài 3: Bảo dưỡng sửa chữa nắp máy - cạt te dầu. Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: trình bày được kết cấu nắp máy, cạt te dầu; trình bày được qui trình bảo dưỡng – sửa chữa nắp máy, cạt-te dầu; bảo dưỡng - sửa chữa được chữa nắp máy, cạt-te dầu; tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người và máy móc, thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt11p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Bảo dưỡng - sửa chữa động cơ xăng - Bài 4: Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền (tiếp theo). Sau khi học xong bài ngày người học có khả năng: trình bày được kết cấu trục khuỷu - bánh đà; trình bày được qui trình tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - bánh đà; bảo dưỡng - sửa chữa được cơ cấu trục khuỷu - bánh đà; tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người và máy móc, thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt28p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Bảo dưỡng - sửa chữa động cơ xăng - Bài 4: Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền. Sau khi học xong bài ngày người học có khả năng: trình bày được quy trình tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền; bảo dưỡng - sửa chữa được cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền; tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người và máy móc, thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt41p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Bảo dưỡng - sửa chữa động cơ xăng - Bài 5: Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu phân phối khí. Sau khi học xong bài ngày người học có khả năng: trình bày được qui trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí; thực hiện được các kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí; tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người và máy móc, thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt42p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; đệ qui và giải thuật đệ qui; danh sách; các phương pháp sắp xếp cơ bản; tìm kiếm; đồ thị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Đề cương bài giảng Bê tông cốt thép với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được trình tự, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thiết kế, các qui định chung khi thiết kế kết cấu công trình. Đánh giá, xác định được khả năng chịu lực của cấu kiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Ngày gặp lại”; bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện qua giọng đọc, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu; viết đúng chính tả bài thơ “Em yêu mùa hè” trong khoảng 15 phút;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p gianghavan18 01-08-2022 2 2   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ câu và toàn bộ bài thơ Mùa hè lấp lánh; nhận biết được vần trong bài thơ; viết đúng chính tả bài thơ “Mùa hè lấp lánh” trong khoảng 15 phút; mở rộng vốn từ về mùa hè với các tiểu trường nghĩa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc22p gianghavan18 01-08-2022 2 2   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Cánh rừng trong nắng”; nhận biết được trình tự các sự việc gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; viết đúng chính tả bài “Cánh rừng trong nắng” trong khoảng 15 phút; phân biệt g/gh, tìm và viết tên các từ chỉ sự vật bắt đầu bằng g/gh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc19p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Nhật kí tập bơi”; hiểu suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật dựa vào hành động, việc làm và lời nói của nhân vật; viết đúng chính tả bài thơ “Mặt trời nhỏ” trong khoảng 15 phút; phân biệt ng/ngh, tìm các từ chỉ hoạt động bắt đầu bằng ng/ngh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc19p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Lời giải toán đặc biệt”; bước đầu biết thể hiện cảm xúc qua giọng đọc: giọng kể, có nhấn nhá, tạo sự hấp dẫn cho câu chuyện; viết chính tả các tiếng chứa r/d/gi hoặc an/ang; nhận biết các từ ngữ về nhà trường; nhận biết được câu hỏi trong văn bản cho trước; biết sử dụng dấu chấm hỏi;...

  doc21p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 7 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, khổ thơ và toàn bộ bài thơ “Bàn tay cô giáo”; biết cách ngắt nhịp trong mỗi câu thơ, biết cách ngắt nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ; bước đầu biết đọc diễn cảm; viết đúng chính tả bài thơ “Nghe thầy đọc thơ” trong khoảng 15 phút; viết đúng từ ngữ chứa l/n, vần ăn/ăng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc26p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 8 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Thư viện; bước đầu thể hiện ngữ điệu khi đọc lời nói của nhân vật trong câu chuyện, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu; mở rộng vốn từ về thư viện, nhận biết được câu cảm; biết viết thông báo đơn giản theo hướng dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc21p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Thực tập nguội cơ bản (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được kết cấu gồm 6 bài, cung cấp cho học viên những kiến thức về: nội qui xưởng thực tập - Tổ chức nơi làm việc và kỹ thuật an toàn lao động; lấy dấu và kỹ thuật vạch dấu; giũa kim loại; cưa kim loại bằng cưa tay; khoan lỗ; cắt ren;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Trắc đạc (Nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên nắm được được cấu tạo và tác dụng của các loại máy đo đạc; nắm được các phương pháp đo độ dài, đo góc, đo độ cao; biết được các bước giải bài toán bình sai đường chuyền kinh vĩ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng) nhằm giúp sinh viên mô tả được các khái niệm về kiểu dữ liệu trừu tượng (danh sách, cây, đồ thị), kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật; biết được các phép toán cơ bản tương ứng với các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Nghề: Quản trị mạng - Trung cấp) kết cấu gồm 7 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; đệ qui và giải thuật đệ qui; danh sách; các phương pháp sắp xếp cơ bản; tìm kiếm; cây; đồ thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1302 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài toán cung - cầu
p_strCode=baitoancungcau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2