intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài viết về ngư nghiệp

Xem 1-20 trên 728 kết quả Bài viết về ngư nghiệp
 • Đồ án tốt nghiệp "Tìm hiểu mô hình ngôn ngữ PhoBert cho bài toán phân loại quan điểm bình luận tiếng Việt" trình bày những nội dung về: mô hình BERT trình bày về mô hình BERT và các khái niệm liên quan; mô hình PhoBERT trình bày về các tìm hiểu cho mô hình PhoBERT; ứng dụng PhoBERT cho bài toán phân loại bình luận tiếng Việt trong đó trình bày về bài toán, công cụ sử dụng và các cài đặt thử nghiệm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p vuhuyennhi 06-09-2022 5 2   Download

 • Bài viết Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Tây Đô từ phân tích và có những những nhận định, đánh giá về thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Tây Đô, từ đó đề ra 6 biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Tây Đô, đó là: 1) Xây dựng khung năng lực cho đội ngũ giảng viên; 2) Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; 3) Tuyển dụng, sử dụng đội ngũ; 4) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên; 5) Xây dựng môi trường phát triển; 6) Kiểm tra, đánh giá phát triể...

  pdf8p vibentley 08-09-2022 9 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 15 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Những chiếc áo ấm”; viết đúng chính tả bài thơ “Trong vườn” trong khoảng 15 phút; viết đúng chính tả l hay n; mở rộng vốn từ về nghề nghiệp; nhận biết được câu hỏi với từ để hỏi, biết biến đổi câu kể thành câu hỏi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc19p gianghavan18 18-08-2022 6 1   Download

 • Giáo trình PLC cơ bản (Nghề: Điện công nghiệp - Trung cấp) được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình trong PLC cũng như trang bị những kỹ năng về lắp đặt các bộ điều khiển lập trình và kỹ năng lập trình giải quyết các bài toán điều khiển cỡ nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf128p hayatogokudera 18-07-2022 4 1   Download

 • Bài viết Tác động từ khu vực FDI đến sự phát triển bền vững về lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay tập trung phân tích những tác động từ khu vực FDI đến sự phát triển bền vững về lao động và việc làm ở nước ta hiện nay nhằm cung cấp cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chính sách đối với khu vực FDI gắn với mục tiêu phát triển bền vững của đất nước nói chung và sự phát triển bền vững về lao động và việc làm của người lao động Việt Nam nói riêng.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 487 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu sự hài lòng của người lao động trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội được nghiên cứu nhằm xem xét thực trạng thị trường vệ sinh công nghiệp và đánh giá sự hài lòng của người lao động trong lĩnh vực này trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 3 0   Download

 • Trong các trường Đại học khối kinh tế, giảng viên trẻ (GVT) chiếm tỉ trọng lớn. GVT với độ tuổi từ 35 trở xuống là những người mới vào nghề, đang trong độ tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần nghề nghiệp cao được coi là đội ngũ kế cận, tương lai của nhà trường. Họ là những người đóng vai trò chủ chốt, đảm nhận các công việc của trường sau 5-10 năm nữa, sẽ là lực lượng chính tham gia đào tạo nguồn lực nhân lực về kinh tế cho đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Đặc trưng của giảng viên trẻ trong trường đại học khối kinh tế" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 8 0   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về thuỷ lợi trong tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung chính sau: Thủy lợi là biện pháp hàng đầu để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc kiến thiết đất nước; Huy động sức mạnh toàn dân làm thuỷ lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng; Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thủy lợi.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 17 1   Download

 • Bài viết Phát triển đội ngũ giảng dạy văn học trung đại Việt Nam ở trường sư phạm đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông trình bày giải pháp, đề xuất và phân tích một số nội dung cụ thể về phát triển đội ngũ giảng dạy văn học trung đại Việt Nam trong nhà trường Sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông.

  pdf7p vimegwhitman 10-06-2022 19 1   Download

 • Sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải đẩy mạnh giáo dục đào tạo để có được một đội ngũ tri thức chất lượng, có đầy đủ những kĩ năng đáp ứng được yêu cầu của thời đại 4.0. Bài viết trình bày về mô hình quản lí giáo dục STEM của nhà trường phổ thông với việc tuân thủ các nội dung, chức năng của hoạt động quản lí giáo dục trong trường học.

  pdf7p viirenerosenfeld 02-06-2022 14 1   Download

 • Bài viết này khảo sát thực trạng sử dụng kính ngữ của sinh viên năm tư ngành tiếng Nhật, Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Thông qua việc phân tích dữ liệu thu được từ bảng khảo sát, người viết đã tiến hành phân tích và thu thập được một số kết quả về trình độ năng lực tiếng Nhật hiện tại của sinh viên, nhận định về độ khó của kính ngữ, mức độ thường xuyên sử dụng kính ngữ, môi trường sử dụng kính ngữ, nhận định về tầm quan trọng của kính ngữ, mức độ tự tin khi sử dụng kính ngữ, lý do ngại sử dụng kính ngữ, và những lỗi sử dụng kính ngữ thường gặp.

  pdf5p vipatriciawoertz 31-05-2022 57 1   Download

 • Bài viết "Chỉ đạo công tác giảng dạy Vật lí cấp THPT tại Hà Nội" phân tích những tồn tại về nhận thức của giáo viên, về kiến thức môn học và trình độ đội ngũ, về sử dụng các phương pháp dạy học, thực trạng về kiểm tra – đánh giá kết quả dạy học môn Vật lí. Đưa ra những biện pháp đã triển khai cho công tác giảng dạy Vật lí cấp THPT tại Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p andromedashun 26-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận, thực tiễn về đào tạo dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ ở đại học, trong đó có dạy chuyên ngành bằng tiếng Pháp. Chương trình đào tạo theo 3 giai đoạn: đào tạo cơ bản, chuyên ngành và thực hành nghề nhằm đáp ứng yêu cầu của việc dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ cho các đối tượng khác nhau.

  pdf9p vimarillynhewson 17-05-2022 23 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả tập trung vào nghiên cứu về thuật ngữ “kinh doanh nông nghiệp” và đưa ra sự miêu tả trực quan cùng với sự phát triển của thuật ngữ này, mà từ đó như những bước tiến để làm sáng tỏ khái niệm Kinh doanh nông nghiệp.

  pdf10p viellenkullman 17-05-2022 13 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu về những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến phương pháp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra những thuận lợi và thách thức đối với phương pháp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 35 1   Download

 • Bài viết bàn về giáo dục Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thách thức khi nền giáo dục của chúng ta đang còn quá nặng về truyền tải kiến thức mà chưa hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực của người học; chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chưa đồng đều; hệ thống cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Vấn đề đặt ra là Việt Nam cần có những giải pháp thích hợp để phát triển giáo dục đáp ứng những yêu cầu đặt ra cho công dân trong thời đại CMCN 4.0.

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 29 4   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu về nguyên nhân, quá trình hình thành và phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học (1901 - 1929) cũng như tác động của chính sách này đối với nền giáo dục Indonesia trong những giai đoạn tiếp theo.

  pdf5p vistephenhawking 26-04-2022 10 1   Download

 • Bài viết trình bày khái quát những khảo sát, thống kê, đánh giá về thực trạng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam từ năm 2016 đến nay bao gồm từ hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kết quả tuyển sinh, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, phát triển chương trình, đào tạo chất lượng cao, đảm bảo và kiểm định chất lượng, xây dựng và đánh giá kỹ năng nghề, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học..., trên cơ sở đó cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức của giáo dục nghề nghiệp.

  pdf16p vithales 20-04-2022 31 1   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng của vấn đề thừa thầy thiếu thợ ở Việt Nam hiện nay đồng thời đưa ra một vài giải pháp tháo gỡ mang tính tham khảo với hy vọng góp phần giải quyết một trong những nút thắt quan trọng nhất trong câu chuyện đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước trong thời gian tới.

  pdf18p vithales 20-04-2022 12 1   Download

 • Bài viết này sẽ góp phần làm rõ những nét cơ bản về hiện trạng, sự kiện lịch sử và vai trò của di tích nhà ông Huỳnh Trưng đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của quân và dân nơi đây thời kì 1954-1975.

  pdf6p vithales 20-04-2022 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài viết về ngư nghiệp
p_strCode=baivietvengunghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2