intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản chất thị trường tài chính

Xem 1-20 trên 690 kết quả Bản chất thị trường tài chính
 • Nội dung "Bài giảng Tổng quan về thị trường Tài chính - TS.Trần Thị Mộng Tuyết" nhằm giúp bạn hệ thống những kiến thức về bản chất và chức năng của TTTC, cấu trúc của TTTC, các công cụ của thị trường tài chính, các định chế tài chính trung gian.

  ppt47p glasses224 24-03-2010 1512 724   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính dưới đây trình bày các kiến thức xoay quanh bản chất thị trường tài chính, cấu trúc thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường công cụ phái sinh,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf16p hoaitrinhphuong 04-10-2014 175 29   Download

 • Nội dung của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 1 Lý luận cơ bản về thị trường tài chính nhằm trình bày về khái quát sự ra đời và phát triển phạm trù tài chính, bản chất tài chính, chức năng tài chính, hệ thống tài chính.

  ppt28p idol_12 05-05-2014 69 12   Download

 • Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường tài chính và vai trò của nhà nước; đánh giá những kết quả đạt được, phân tích và làm rõ những hạn chế, bất cập của nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước; đề xuất, kiến nghị các chính sách, giải pháp để xây dựng cơ chế quản lý thông thoáng, luật pháp đồng bộ, liên kết chặt chẽ tạo điều kiện cho thị trường tài chính nước ta phát triển ngày càng hoàn thiện.

  pdf27p hieuminhdo 03-09-2019 36 2   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính Chương 1: Hệ thống tài chính nhằm trình bày về khái niệm - bản chất - chức năng của thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, các định chế tài chính trung gian, quan hệ nhân quả giữa đầu tư và tiết kiệm.

  pdf25p expensive_12 07-07-2014 263 30   Download

 • Sách Ebook Những Công Cụ Thiết Yếu Trong Phân Tích Kỹ Thuật Thị Trường Tài Chính của James Chen là cuốn sách phù hợp để khởi đầu về phân tích kỹ thuật với ba tiêu chí: Tổng quan nhưng ngắn gọn để dễ đọc. Sách mỏng gần 300 trang với 15 chương nhưng mỗi chương trung bình khoảng 15 trang, chủ yếu mang tính chất giới thiệu đơn giản, hướng dẫn cách thức cơ bản nhất để sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản. Đây là cuốn sách nhập môn cho những người muốn đi tắt và đón đầu về xu hướng phát triển của phân tích kỹ thuật.

  pdf272p kyconan1210 09-09-2018 99 25   Download

 • Chương này cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Quá trình hình thành và phát triển thị trường tài chính, bản chất và chức năng thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tài chính, các chủ thể tham gia thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p estupendo1 03-08-2016 63 6   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 2 Lý luận cơ bản về tiền tệ nhằm trình bày về sự ra đời và phát triển tiền tệ, các chế độ tiền tệ, bản chất và chức năng tiền tệ.

  ppt25p idol_12 05-05-2014 70 5   Download

 • Bổ đề Farkas đã hơn 100 tuổi. Đây là kết quả căn bản đối với hệ bất phương trình tuyến tính và là công cụ quan trọng trong lý thuyết tối ưu. Trên cơ sở ý tưởng của A. Dax và K. Svanberg [5], [10], chúng tôi giới thiệu cách chứng minh Bổ đề Farkas chỉ sử dụng công cụ của đại số tuyến tính sơ cấp mà không dùng tính chất của lý thuyết tập hợp hay tính chất của số thực và số hữu tỉ.

  pdf14p gaunguyen6789 19-10-2019 17 1   Download

 • Thị trường tài chính là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định.Đối tượng mua bán trên thị trường tài chính là quyền sử dụng các nguồn tài chính (về mặt chất), là chứng khoán (về mặt hình thức)Giá cả của quyền sử dụng nguồn tài chính được thể hiện ra là số lợi tức mà người mua quyền sử dụng nguồn tài chính phải trả cho người bán quyền sử dụng nguồn tài chính....

  ppt34p hocnua_hocmai_9x 20-05-2010 191 64   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, việc hội nhập vào nền kinh tế thị trường, kinh tế quốc tế không thể thiếu vai trò của thị trường tài chính, giúp việc di chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu vốn. chứng khoán kém chất lượng. c. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành. d. Là thị trường chứng khoán kém phát triển. Câu 6: Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được...

  doc114p yuki_snow_86 20-05-2009 1901 659   Download

 • Tiền là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ hoặc để hoàn trả các khoản nợ. Bản chất tiền tệ được thể hiện qua 2 thuộc tính: Giá trị sử dụng của tiền: là khả năng thỏa mãn nhu cầu xã hội, nhu cầu sử dụng làm vật trung gian trao đổi. Giá trị của tiền: thể hiện qua sức mua tiền tệ = sức mua đối nội và sức mua đối ngoại.

  ppt22p sangkhin 08-03-2010 869 463   Download

 • Các nghiệp vụ tài chính phái sinh là sản phẩm tất yếu của sự phát triển ngày càng sâu, rộng và đa dạng của thị trường tài chính. Sự biến động khó lường của giá cả hàng hoá, lãi suất, tỷ giá trên thị trường là những nguyên nhân gây ra rủi ro cho các nhà đầu tư trong các phi vụ mua, bán. Để hạn chế thấp nhất những rủi ro thua lỗ có thể xẩy ra, các nghiệp vụ tài chính phái sinh đã được hình thành, đó thực chất là những hợp đồng tài chính mà giá...

  pdf14p gau_baloo 25-08-2010 722 312   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp do TS. Lê Thị Lanh trình bày nội dung về bản chất quản trị tài chính doanh nghiệp, vai trò của nhà quản trị tài chính, giám đốc tài chính, sự phân định giữa quyền sở hữu và quyền quản lý – lý thuyết đại diện, thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf171p lehanhtuyet 18-07-2014 290 89   Download

 • NSNN là hệ thống quan hệ kt phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính của xh để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của nn nhằm thực hiện các chức năng của nn. (2) (2) Bản chất + toàn bộ khoản thu chi trong một năm + nsnn với dn + nsnn với hành chính sự nghiệp + nsnn với tần lớp dân cư + nsnn với thị trường tài chính. (3) (3) Vai trò của nsnn + quản lý điều tiết kinh tế vĩ mô từ nền kt-xh: + kích thích tăng trưởng kt + điều...

  pdf22p 2namsau 31-05-2012 245 85   Download

 • Khái niệm thị trường: Thị trường là 1 khái niệm cơ bản của kinh tế học Thời kỳ KHH, thị trường là 1 cơ chế độc lập, tự hoạt động, tự điều tiết Hiện nay, yếu tố của 1 hệ thống kinh tế phức tạp. Về bản chất, thị trường là sự kết hợp của các yếu tố: hàng hóa, cung cầu giá cả và phương thức thanh toán

  ppt12p huytaichinh1 31-10-2011 253 58   Download

 • Thị trường chứng khoán được xem là đặc trưng cơ bản, là biểu tượng của nền kinh tế hiện đại .Người ta có thể đo lường và dự tính sự phát triển kinh tế qua diển biến trên thị trường chứng khoán . Là một bộ phận cấu thành của thị trưòng tài chính , thị trường chứng khoán đươc hiểu một cách chung nhất , là nơi diễn ra các hoạt động mua bán ,trao đổi các chứng khoán –các hàng hoá và dịch vụ tài chính giữa các chủ thể tham gia. Việc mua bán trao đổi này...

  pdf48p trongminh123 18-10-2012 92 38   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về hệ thống Tài chính, thị trường tài chính, tín dụng ngân hàng và chính sách tài chính quốc gia làm nền tảng cho việc nghiên cứu các học phần thuộc kiến thức chuyên ngành và bổ trợ chuyên ngành. Học phần này miêu tả các khái niệm cơ bản về tài chính và mối quan hệ của chúng trong hệ thống tài chính.

  pdf91p xuanlan_12 24-04-2014 95 19   Download

 • Siết chặt thị trường tài chính, chứng khoán và bất động sản Bộ Tài chính vừa công bố kế hoạch thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo tăng trưởng, trong đó khẳng định sẽ tăng cường kiểm soát thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản ...nhằm bảo đảm cho các thị trường này hoạt động lành mạnh, ổn định. Bộ Tài chính vừa ra quyết định ban hành kế hoạch thực hiện nghị Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo...

  pdf5p camry2425 22-03-2011 69 16   Download

 • Bài giảng môn "Tài chính doanh nghiệp (dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp) - Chương 1: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp; vai trò của nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp; nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp; hiểu được khái quát các thành phần và các hoạt động chủ yếu của thị trường tài chính, qua đó có các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p tsmttc_007 10-09-2015 110 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản chất thị trường tài chính
p_strCode=banchatthitruongtaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2