Ban hành hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính

Xem 1-8 trên 8 kết quả Ban hành hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính
 • Quyết định 92/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ

  doc10p sontinh 18-08-2009 107 25   Download

 • Quyết định 153/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm

  doc13p thanhuyen 19-08-2009 116 18   Download

 • Quyết định số 92/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p hobichngoc 17-10-2009 57 7   Download

 • Quyết định số 153/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf14p lybangbang 10-10-2009 91 18   Download

 • Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, Chương trình khuyến công tại địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

  pdf20p lawttnh22 19-11-2009 37 2   Download

 • Quyết định số 153/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p lawdt6 02-12-2009 34 1   Download

 • Quyết định số 07/2008/QĐ-BCT về Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá Đề án, chương trình khuyến công do Bộ Công thương ban hành

  pdf14p lawttnh24 19-11-2009 98 12   Download

 • CPI tăng khá cao cuối năm do tác động của chi phí đẩy. Do vậy, lạm phát vẫn cần được kiểm soát một cách chủ động theo định hướng mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. "Trên thị trường tiền tệ - ngân hàng, tỷ giá vẫn duy trì được sự ổn định; thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục được củng cố; lãi suất giảm khá mạnh so với đầu năm; tín dụng đã bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại.

  pdf4p bibocumi15 16-11-2012 34 11   Download

Đồng bộ tài khoản