Ban hành quy trình kiểm tra

Xem 1-20 trên 248 kết quả Ban hành quy trình kiểm tra
 • Quyết định 640/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc14p nuoanh 15-08-2009 187 29   Download

 • Phiếu yêu cầu thay đổi quy trình kiểm tra giới thiệu tới các bạn về những nội dung cần có và cách trình bày của Phiếu yêu cầu thay đổi quy trình kiểm tra. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  doc2p nguyenanhws 05-05-2015 22 2   Download

 • Quyết định 1166/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

  doc2p huynhphuc 16-08-2009 222 39   Download

 • 1.1. Xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra thể thức, phát hành văn bản do Bộ trưởng, Thứ trưởng ký hoặc văn bản do Thủ trưởng các đơn vị ký thừa lệnh Bộ trưởng (dưới đây gọi tắt là văn bản của Bộ);

  doc6p thanghonghung 22-06-2011 140 31   Download

 • Mẫu Quy định Kiểm tra thiết bị, máy móc đầu ca là tư liệu hữu ích cho các bạn trong việc biên soạn một biên bản hành chính trong sản xuất sản phẩm. Thông qua biên bản này sẽ giúp các bạn biết được cách thức và yêu cầu trong quá trình kiểm tra đối với các thiết bị, máy móc đầu ca.

  doc1p nguyenanhws 19-05-2015 78 16   Download

 • Mẫu số 01/KNKT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Số: /TB-KTNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20... THÔNG BÁO Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm... của KTNN chuyên ngành (khu vực) Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước; Căn cứ Quyết định số /QĐ-KTNN ngày…..

  pdf3p keocauvong 25-06-2013 100 5   Download

 • Tờ trình về dự thảo quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú trình bày về sự cần thiết phải ban hành văn bản, quá trình xây dựng dự thảo quy định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tờ trình để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc6p vuive78 08-12-2015 19 0   Download

 • 4. Kiểm toán hoạt động tín dụng 4.1 Mục đích kiểm toán Mục tiêu của kiểm toán hoạt động tín dụng là xác định ảnh hưởng của hoạt động tín dụng đến kết quả tài chính, và mức độ ảnh hưởng phải được lượng hoá thành tiền. 4.

  pdf16p gau_baloo 25-08-2010 592 425   Download

 • Quyết định 2422/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra thuế, ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan

  pdf9p nguyenchien 08-08-2009 122 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf8p cachepchienxu 20-07-2010 110 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ VÀ CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ

  pdf5p caythongxinh 19-12-2012 30 2   Download

 • Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  pdf15p 0162987154 16-11-2017 1 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf11p hoamai_do 01-02-2013 356 132   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf56p hoamai_do 01-02-2013 363 107   Download

 • Tài liệu Quy trình vận hành nồi hơi được thực hiện nhằm giúp các bạn biết cách kiểm tra hệ thống lò hơi, nhóm lò hơi, vận hành lò hơi, các sự cố và cách khắc phục sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành nồi hơi. Mời các bạn tham khảo.

  doc13p ducnhatngo 04-03-2015 149 73   Download

 • QUẢN LÝ VƯỜN CAO SU KINH DOANH Mục I: PHÂN CẤP QUẢN LÝ Điều 126: Trách nhiệm Tổng Công ty Cao su Việt Nam Ban hành quy trình kỹ thuật khai thác mủ cao su. Ban hành quy chế kiểm tra kỹ thuật khai thác. Kiểm tra việc thực hiện quy trình kỹ thuật của các công ty. Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các cán bộ của các công ty. Kiểm tra vườn cây khai thác vào cuối năm để đánh giá kỹ thuật cạo mủ và có biện pháp xử lý, thưởng phạt đúng mức. ...

  pdf7p vitconsieuquay 19-08-2011 220 57   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

  doc7p giangacd 28-06-2010 87 20   Download

 • Quyết định 1636/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc25p nguyendung 13-08-2009 137 18   Download

 • Quyết định số 1450/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

  pdf9p lawttnh4 11-11-2009 132 18   Download

 • Quyết định số 2422/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf5p lawxnk1 10-11-2009 58 5   Download

Đồng bộ tài khoản