Ban quản lý khu kinh tế

Xem 1-20 trên 650 kết quả Ban quản lý khu kinh tế
 • Luận văn: Mối quan hệ giữa ban quản lý khu kinh tế Dung Quất với chính quyền địa phương với mục tiêu nghiên cứu sự hình thành và phát triển của mô hình ban quản lý đối với các khu vực lãnh thổ đặc thù trong hệ thống chính quyền, từ đó lý giải sự tồn tại, xác định vị trí và vai trò của mô hình này trong hệ thống chính quyền địa phương;...

  pdf0p hera_02 09-04-2016 14 4   Download

 • Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý nhà nước tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

  doc18p konbetocroi 05-09-2012 77 7   Download

 • Mẫu số 05a/ĐĐ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)    Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng

  doc3p pretty4 27-07-2010 96 17   Download

 • Công văn 3697/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện công tác phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 203 11   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải...

  pdf6p aa_banhda 26-12-2010 37 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf4p meoconanca 28-02-2011 52 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TÂY NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 48 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU

  pdf1p naubanh_chung 23-01-2013 27 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 36 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; BÃI BỎ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

  pdf1p naubanh_chung 23-01-2013 24 1   Download

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa liên thông” trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu được thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

  pdf54p lengocln 24-03-2014 17 0   Download

 • Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

  pdf380p huongruoutinhnong123 25-03-2014 23 0   Download

 • Quyết định số 983/QĐ-TTg về việc đổi tên ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc2p nghqcp 09-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 1905/QĐ-TTg ban hành về việc thành lập ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 3146/QĐ­-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của ubnd tỉnh về ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, ban quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

  doc3p trangan_123 03-03-2018 4 0   Download

 • Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

  doc9p daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu.

  doc7p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 2976/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm hành chính công tỉnh

  doc7p mattroibecon_06 07-04-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 3823/QĐ-UBND về việc công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang.

  doc3p mattroibecon_06 07-04-2018 4 0   Download

 •    Mẫu số 05b/ĐĐ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế) Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng

  doc2p pretty4 27-07-2010 107 14   Download

 • Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (Địa chỉ: Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Bước 2: Phòng Quản lý quy hoạch - Đầu tư xây dựng tiếp nhận, kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ.

  pdf5p hoacuc_tim 21-07-2012 37 5   Download

Đồng bộ tài khoản