intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thường niên 2012

Xem 1-20 trên 21 kết quả Báo cáo thường niên 2012
 • Báo cáo thường niên Năm 2012 của Công ty Cổ phần may Sông Hồng có nội dung trình bày các thông tin chung, tình hình hoạt động trong năm 2012, báo cáo và đánh giá của Ban Giám Đốc, đánh giá của Hội đồng quản trị, quản trị công ty, báo cáo tài chính. Qua báo cáo bạn đọc thấy được tình hình dệt may của công ty Cổ phần may Sông Hồng cũng như ngành dệt may Việt Nam trong năm 2012.

  pdf23p mynhanvole91 08-07-2014 191 22   Download

 • Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2012: Đối diện thách thức tái cơ cấu kinh tế bao gồm 6 chương trình bày nội dung như sau: Tổng quan kinh tế thế giới 2011 một năm biến động và bất ổn, tổng quan kinh tế Việt Nam 2011, khuynh hướng suy giảm hiệu quả và năng suất của nền kinh tế Việt Nam, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại những vấn đề cần làm rõ, hướng tới lộ trình thực sự tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công của việt nam vì sao yếu kém.

  pdf52p thaodien102 16-11-2015 93 13   Download

 • Báo cáo thường niên năm 2013 "Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ" được ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p huynhthuy1990 25-09-2015 108 8   Download

 • Báo cáo thường niên năm 2014 "Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai" được ban hành theo Thông tư số: 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf17p huynhthuy1990 25-09-2015 67 7   Download

 • Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2013: Trên đường gập ghềnh tới tương lai có kết cấu nội dung gồm 4 chương trình bày về tổng quan kinh tế thế giới 2012, tổng quan kinh tế Việt Nam 2012, lạm phát ở Việt Nam giai đoạn hậu gia nhập WTO năm 2006-2013, xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại. Mời các bạn tham khảo.

  pdf26p thaodien102 16-11-2015 66 7   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung chính: Tổng quan Vingroup, hoạt động năm 2012, định hướng chiến lược của Vingroup, chính sách nhân sự, trách nhiệm với cộng đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf72p hpnguyen11 16-05-2018 48 9   Download

 • Báo cáo gồm các phần chính: Kết quả kinh doanh; Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012; Nguồn nhân lực; Báo cáo tài chính; Mạng lưới hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

  pdf70p hpnguyen1 02-03-2018 21 1   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung chính: Giới thiệu chung (Thông điệp của Chủ tịch HĐQT, lịch sử hình thành, tầm nhìn sứ mệnh, cơ cấu tố chức, Hội đồng quản trị, cơ quan Tổng giám đốc, ban kiểm soát); Lĩnh vực sản xuất kinh doanh (Dệt may, bất động sản, đầu tư tài chính, thành tích, hoạt động xã hội); Báo cáo hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf42p hpnguyen2 05-03-2018 34 2   Download

 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Mẫu số 1 - CBTT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm:. I. Lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh - Những sự kiện quan trọng: + Việc thành lập + Các sự kiện khác - Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh + Tình hình hoạt động - Định hướng phát triển + Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp + Chiến lược phát triển trung và dài hạn II. Báo cáo của Hội đồng quản trị (đối với doanh...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 214 9   Download

 • "Báo cáo thường niên 2011: Hội Y tế công cộng Việt Nam" trình bày các nội dung sau: thư chủ tịch, giới thiệu hội YTCC VN, các chương trình-hoạt động nổi bật, hoạt động của mạng lưới tỉnh hội, báo cáo tài chính, danh sách ban chấp hành, các sự kiện nổi bật năm 2012.

  pdf26p emvaolop1 24-01-2015 60 8   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung chính: Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi; Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thông điệp từ Tổng giám đốc giới thiệu về DongA Bank; Sơ đồ tổ chức; Giới thiệu Hội đồng quản trị; Giới thiệu Ban Tổng giám đốc; Giới thiệu Ban kiểm soát kết quả hoạt động 2011; Định hướng 2012; Các công ty thành viên. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf60p hpnguyen2 05-03-2018 44 2   Download

 • Báo cáo Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc 2012-2014: Thực trạng và xu hướng đánh giá thực trạng thương mại gỗ và sản phẩm gỗ giữa 2 quốc gia giai đoạn 2012-2014, cũng như động lực và xu hướng của mối quan hệ này trong lai. Mặc dù thương mại song phương đối với tất cả các loại hàng hóa giữa Việt Nam – Trung Quốc thường được mô tả bằng thuật ngữ thâm hụt kinh niên đối với phía Việt Nam, với quy mô thâm hụt hàng năm lên tới trên 20 tỉ USD, các mặt hàng gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc không nằm trong xu hướng này.

  pdf40p nguaconbaynhay2 07-01-2020 20 1   Download

 • Báo cáo xu hướng Lao động và Xã hội 2013: Xu hướng Lao động và xã hội năm 2013 trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế là ấn phẩm thường niên lần thứ tư của Viện Khoa học Lao động và Xã hội. Báo cáo tiếp tục phân tích, đánh giá biến động TTLĐ và xã hội giai đoạn 2002-2012, dự báo xu hướng giai đoạn 2013-2020, đồng thời xem xét vấn đề lao động và xã hội trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng và bất ổn kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf161p thaodien102 16-11-2015 60 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng Mô hình Hoa Bách hợp đã phát triển trong Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2012 để phân tích bối cảnh của nền kinh tế thế giới năm 2013 với những chỉ tiêu vĩ mô. Trước phần triển vọng và hàm ý cho Việt Nam, nhóm tác giả đi sâu vào phân tích những phản ứng chính sách của các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế được coi là trụ cột của nền kinh tế thế giới trong năm 2012.

  pdf42p nhanmotchut_2 06-10-2016 50 1   Download

 • Bài viết phân tích tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại VN. Dữ liệu sử dụng được lấy từ Data bank scope, World Development Indicators và báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn từ năm 1999 – 2012. Bài viết sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu bảng không cân bằng (unbalanced panel data).

  pdf9p vihitachi2711 03-05-2019 22 2   Download

 • Tiểu luận Quản trị Tài chính: Phân tích tài chính công ty cổ phần cơ điện lạnh REE nhằm trình bày báo cáo thường niên các năm 2010, 2011,2012 của công ty REE được thể hiện trên File Acrobat Reader, các báo cáo tài chính và các tính toán chi tiết theo công thức trên bảng tính Excel, phân tích tài chính của REE được trình bày trên File Word.

  pdf19p orange_12 04-06-2014 666 208   Download

 • Do có nhu cầu về việc làm và thu nhập nên khi được nhận vào làm việc, được giải quyết nơi ở tạm, được hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm (không có bảo hiểm xã hội) lại là người có trình độ văn hoá thấp, nhận thức về pháp luật lao động chưa đầy đủ, không có tay nghề nên Chị N đã vì quyền lợi trước mắt mà dễ dàng chấp nhận công việc (theo kiểu nghề dạy nghề, người có thâm niên trong nghề hướng dẫn, kềm cặp người mới vào). - Chị N phạm vào lổi chủ quan khi xem thường...

  pdf37p bocapchetnguoi 05-12-2012 83 10   Download

 • "Mùa nước nổi 2", Ca Lê Thắng, sơn dầu, 100 x 130cm "Sen 1", Nguyễn Thành Quốc Thạnh, sơn mài, 40 x 120cm "3 cô gái và con mèo", Nguyễn Thành Quốc Thạnh, sơn mài, 40 x 120cm .Tượng "Tiềm lực 1", Bùi Hải Sơn, đồng, cao 25cm .Tượng "Tiềm lực 2", Bùi Hải Sơn, đồng, cao 25cm Tượng "Đồng bào 1", Hoàng Tường Minh, đồng, cao 15cm

  pdf13p echbuon 16-11-2012 38 3   Download

 • Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ báo cáo thường niên của các công ty cổ phần có vốn chủ sở hữu trên 1.000 tỷ đồng tại VN trong năm 2012 nhằm kiểm định mối tương quan giữa chi phí đại diện và cấu trúc tỷ lệ sở hữu tại các công ty cổ phần.

  pdf5p vihitachi2711 03-05-2019 28 1   Download

 • SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP.HCM ---------- BÀI TẬP THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN Tên đề tài : Thiết kế xây dựng mạng nội bộ cho công ty TNHH Tâm Gà Giáo viên Sinh viên Lớp Niên khóa : Nguyễn Duy Hiếu : Nguyễn Thanh Tâm : C10MT : 2010-2013 Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 04 Năm 2012 .Mục Lục Thông tin sinh viên ........................................................................................................................................................................... 3 I. II. A. 1. 2. B. III. A. B. C. 1. 2. IV. A. B. V. A. B. 1. 2. 3.

  pdf23p chuoitieu_it 09-04-2013 806 218   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo thường niên 2012
p_strCode=baocaothuongnien2012

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2