Báo cáo tổng hợp thu chi bhxh

Xem 1-8 trên 8 kết quả Báo cáo tổng hợp thu chi bhxh
 • Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội" theo Mẫu số B 08 – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ –  BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài   Chính

  doc3p giangltg 11-10-2009 1003 75   Download

 • Biểu mẫu " Báo cáo tổng hợp tình hình Thu - Chi BHXH"

  doc3p bachdiemmy 16-12-2009 381 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu tổng hợp thu - chi quỹ bhxh bắt buộc (năm)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p thewalkingdead 31-10-2011 36 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu tổng hợp thu - chi quỹ bhxh tự nguyện (năm)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p thewalkingdead 31-10-2011 30 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu tổng hợp thu - chi quỹ bhxh tự thất nghiệp (năm)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p thewalkingdead 31-10-2011 33 1   Download

 • Bảo hiểm xã hội ........................... Mẫu số B 08 – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU - CHI QUỸ BHXH Năm.................

  pdf3p vantrungtran 02-02-2010 215 20   Download

 • BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU CHI QUỸ BHXH

  doc3p babymickeybeautiful 29-03-2010 75 3   Download

 • Mẫu số 12-CBH DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Tháng …… năm ……. BHXH huyện …………….. Xã, phường: …. Phương thức chi trả………………………… Nguồn kinh phí: …………………………….. Số tiền đang hưởng hàng tháng (đồng) 3 Số tiền điều chỉnh Điều chỉnh từ tháng, năm Số tiền được hưởng sau điều chỉnh (đồng) 7 Số tiền được truy lĩnh (đồng) 8 Số tiền phải thu hồi (đồng) 9 Ghi chú (số tài khoản ATM) ...

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 68 3   Download

Đồng bộ tài khoản