Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tổng kết

Xem 1-20 trên 2925 kết quả Báo cáo tổng kết
 • Luận văn " Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ban quản lý dự án Xây dựng và bảo trì công trình giao thông, Sở GTVT tỉnh hòa Bình" trình bày tổng quan các kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn; cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực, thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực tại Ban quản lý dự án Xây dựng và bảo trì công trình giao thông, Sở GTVT tỉnh hòa Bình; một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ban quản lý dự án Xây dựng và bảo trì công trình giao thông, Sở GTVT tỉnh hòa Bình.

  pdf123p bigdargon04 24-11-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các đặc điểm kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng đến kế toán NHTM; Mô tả được đối tượng kế toán ngân hàng (Bảng cân đối kế toán & Báo cáo kết quả kinh doanh); Nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong NHTM, bao gồm hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ & sổ kế toán, các phân hệ nghiệp vụ & bộ máy kế toán.

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 5 1   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của sự chênh lệch nhiệt độ tầng mái đến kết cấu công trình bê tông cốt thép nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến các kết cấu chịu lực cơ bản như sàn, dầm, cột,…trong công trình kết cấu bê tông cốt thép. Tác động nhiệt độ được đề cập đến trong bài báo là sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai mặt đối diện của kết cấu sàn tầng mái, xảy ra khi bề mặt bên trên phát sinh nhiệt độ cao và bề mặt đối diện duy trì nhiệt độ thấp hơn.

  pdf5p vispyker 16-11-2022 4 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng - kích thước mũ cột đến sự làm việc và khả năng chịu lực của sàn phẳng bê tông ứng lực trước nghiên cứu ảnh hưởng các loại mũ cột, cụ thể là mũ cột dạng chóp cụt và dạng bản đầu cột, dùng Tiêu chuẩn ACI 318-2008 tính toán sàn phẳng ứng lực trước và xem xét, so sánh khả năng chống chọc thủng với việc chọn cố định bề dày sàn đảm bảo độ võng và khả năng chống cắt, mang lại hiệu quả sử dụng cao cho kết cấu.

  pdf4p vijaguar 16-11-2022 4 0   Download

 • Luận văn "Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tỉnh Đồng Nai (1998 - 2018)" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá những thành tựu, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế trong bảo tồn và phát huy các giá trị những giá trị di sản văn hóa Đồng Nai (1998 - 2018); Tổng kết kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Đồng Nai trong giai đoạn tiếp theo.

  pdf155p matroinho2510 08-11-2022 3 2   Download

 • Đề cương bài giảng Đồ gá được xây dựng theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu và trên cơ sở kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Nội dung của bài giảng bao gồm 6 chương, sẽ giới thiệu cho sinh viên các kiến thức tổng quát về đồ gá: Chương 1: Tổng quan về đồ gá; Chương 2: Định vị và đồ định vị; Chương 3: Kẹp chặt và các cơ cấu kẹp chặt; Chương 4: Các cơ cấu tự định tâm; Chương 5: Các cơ cấu khác của đồ gá; Chương 6: Trình tự thiết kế đồ gá. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf53p runthenight01 08-11-2022 5 1   Download

 • Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán là sự khác biệt giữa mức độ thực hiện dự kiến của kiểm toán viên độc lập và người sử dụng thông tin báo cáo tài chính. Bài viết Thang đo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán trình bày tổng quan nghiên cứu về khoảng cách kỳ vọng kiểm toán; Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán.

  pdf10p visaleen 03-11-2022 23 1   Download

 • Bài viết Sự suy giảm cường độ của bê tông sử dụng cho vỏ hầm Hải Vân 2 sau khi chịu tác dụng của nhiệt độ cao trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu về sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ chịu nén của bê tông vỏ hầm. Trên cơ sở phân tích khoa học về biến đổi tính chất hóa lý của bê tông dưới tác động của nhiệt độ cao, bài báo đưa ra khuyến nghị các mốc nhiệt độ, chế độ nhiệt để hạn chế rủi ro gây suy giảm khả năng làm việc của bê tông vỏ hầm.

  pdf7p visaleen 03-11-2022 6 1   Download

 • Mẫu "Báo cáo tổng kết năm của Chi bộ nông thôn" dùng để chỉ ra các hoạt động đã đạt được và các hoạt động chưa làm được của chi bộ trong khoảng thời gian một năm vừa qua. Đồng thời cũng là nội dung đã hoạt động được và chưa hoạt động được trong nhiệm kỳ của chi bộ đã đề ra trước đó. Từ những hoạt động làm được và chưa làm được thì người lập báo cáo sẽ đưa ra các phương hướng để tiếp tục hoạt động một cách tốt nhất trong năm sắp tới và tiếp tục nhiệm kỳ đã đề ra và nhiệm kỳ mới. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

  doc3p phuongnhung205 23-10-2022 5 1   Download

 • Mẫu "Báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ" là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng kết công tác, phong trào hoạt động của chi hội phụ nữ. Mẫu báo cáo nêu rõ: đặc điểm tình hình, kết quả hoạt động, đánh giá chung,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

  doc10p phuongnhung205 23-10-2022 10 1   Download

 • Đề tài "Kiểm định mô hình Cobb – Douglas trong đo lường hiệu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm tổng hợp lý thuyết về hàm sản xuất và một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về tác động của các nhân tố đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp; kiểm định các nhân tố đầu vào có ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhóm doanh nghiệp ngành may mặc niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam bằng mô hình Cobb-Douglas.

  pdf59p tieuduongchi 24-10-2022 6 3   Download

 • Bê tông hiện là loại vật liệu được sử dụng rất rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực xây dựng bao gồm cả xây dựng dân dụng, giao thông và thủy lợi. Bài viết trình bày nghiên cứu sử dụng phụ gia kết hợp cốt sợi thép để nâng cao chất lượng bê tông.

  pdf3p vimclaren 20-10-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Truy cập mở tài liệu nghiên cứu trong các trường đại học ở châu Âu" tổng hợp một số kết quả trong báo cáo khảo sát về Khoa học mở năm 2020-2021 của Hiệp hội đại học châu Âu (European University Association-EUA); tìm hiểu vị trí của Khoa học mở và sự chuẩn bị của các trường đại học nhằm thúc đẩy việc truy cập mở trong thời gian gần đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p phuong20052000 15-10-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên biết cách thu thập kết quả nghiên cứu, tổng hợp và phân tích thống kê, đánh giá kết quả dựa vào mục tiêu nghiên cứu, đưa ra đề nghị phù hợp để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp - khóa luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p troinangxanh10 12-10-2022 3 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu sử dụng vật liệu rỗng Vermiculite làm cốt liệu để chế tạo vữa phủ vi sinh trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu về việc sử dụng vật liệu rỗng Vermiculite không chứa vi khuẩn và có chứa vi khuẩn để chế tạo vữa vi sinh để bảo vệ lớp phủ bề mặt bê tông trong hệ thống cống bê tông cốt thép thoát nước thải sinh hoạt.

  pdf6p vimclaren 12-10-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Thực tập cuối khoá nghề thú y giới thiệu tổng quát mô đun cũng như đề cập đến quá trình nghiên cứu, bố trí thí nghiệm, theo dõi các chỉ tiêu, xử lý các số liệu đã thu thập được. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p namkimcham25 03-10-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích kết quả sản xuất; Phân tích tình hình chi phí và giá thành sản phẩm; Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; Phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf125p namkimcham25 03-10-2022 16 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt" gồm 4 chương. Chương 1: lý thuyết chung về kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới. Chương 2: thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại MIC Hà Nội. Chương 3: giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Chương 4: kết quả và bàn luận. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung chi tiết nhé.

  pdf99p trananh2212 01-10-2022 12 1   Download

 • Báo cáo đồ án "Nghiên cứu, thiết kế Robot leo cầu thang" có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan về Robot thông minh. Chương 2: Đề xuất mô hình Robot leo cầu thang. Chương 3: Mô hình động học, động lực học, thiết kế, tính toán kết cấu cơ khí. Chương 4: Thiết kế hệ thống điều khiển. Mời các nạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

  pdf95p phuongnguyen1704 20-09-2022 12 4   Download

 • Mẫu "Báo cáo đánh giá kết thúc khóa đào tạo dành cho đơn vị đào tạo" được học viên lập ra với mục đích Báo cáo đánh giá kết thúc khóa đào tạo. Biểu mẫu chứa các nội dung như: thông tin chung về khóa đào tạo; Tổng hợp đánh giá chất lượng khóa đào tạo; Đề xuất/kiến nghị;... Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

  doc2p phuongkim2005 05-09-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo tổng kết
p_strCode=baocaotongket

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2